Научно друштво Србије на Српској научној телевизији

Научно друштво Србије на Српској научној телевизији

Српска научна телевизија нас је први пут посетила 22. децембра, 2016. године на Скупштини Научног друштва србије која је одржана у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду. У првом прилогу Председник Научног друштва Србије проф. др Јован Лоле Васиљевић је испричао историјат друштва као и планове за будућност.

Убрзо након прве посете, уследила је и посета Институту за патологију, Медицинског факултета у Београду, тачније проф. др Јовану Лолету Васиљевићу. Овом приликом, професор је гледаоце упознао са својим достигнућима у области патологије, као и активностима Научног друштва Србије и будућим плановима и активностима друштва.

Српска научна телевизија је била у посети и проф. др Весни Мишковић Станковић, редовном професору Технолошко-металуршког факултета и заменик секретара одељења техничких наука, Научног друштва Србије. Професорка је на крају свог излагања нагласила, да пријем у Научно друштво Србије, 2008. године, за њу представља велико професионално признање.

Проф. др Катица Стевановић Хедрих дипломирани машински инжењер и доктор техничких наука је за Српску научну телевизију изнела детаље 51. године активног научног рада. Тренутно је руководилац пројекта ОN174001 ”Динамика хибридних система сложених структура” и редовни професор у области Теоријске и примењене механикe.

Проф. др Ненад Ђајић дипломирани машински инжењер, професр Термодинамике и Енергетике са Рударско геолошког факултета.  Професор је у гостовању изнео најзначајнија достигнућа у свој каријери изнео детаље најзначајнијних пројеката на којима је ради.

Ово је почетак велике сарадње Научног друштва Србије и Српске научне телевизије, где ћемо вас у будућности редовно обавештавати о новим активностима друштва и наших чланова.