Паметни стамени градови и одржива здрава насеља – технологије и ризици

Паметни стамени градови и одржива здрава насеља – технологије и ризици

МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ, Скендер Бегова 51
НОВЕМБАР 2015 – Циклус предавања у сарадњи са НДС и КГХ – СМЕИТС-ом
ПАМЕТНИ СТАМЕНИ ГРАДОВИ И ОДРЖИВА ЗДРАВА НАСЕЉА – ТЕХНОЛОГИЈЕ И РИЗИЦИ

Кратак опис
Одржив, отпоран – стамени (енгл. “resilient”) град је град без емисије угљендиоксида спреман да се опорави од било каквог шока или стреса задржавајући своје есенцијалне функције, структуре, и идентитет прилагођавајући се не само променама већ и уз напредак упркос сударања са непогодама и ризицима катастрофа различитих узрока. Такав град поседује могућност одговора на деловања временско – климатских екстрема, хидро-геолошких и др. природних катастрофа, обезбеђења сигурности снабдевања водом и хране, отклањања ризика деловања екстрема друштвено – политичког карактера и последичних миграција и имиграција, и др.… Предвиђена серија предавања даје преглед метода и технологија урбаних трансформација на путу ка успостављању паметног, одрживог и стаменог града здравих зграда и насеља, упоредо са сагледавањем и анализом могућих ризика. Притом, кључним условима поузданости прилаза урбаној одрживости и стаменој отпорности се истиче коришћење иновативних информационих технологија, интегрисаних енергетских система обновљивих извора енергије уз минимизирање употребе фосилних извора, као и рационална употреба ресурса и отпада креирајући здраву и продуктивну животну средину.

Понедељак 9, Новембар у 18 часова
УРБАНОМ ТРАНСФОРМАЦИЈОМ ДО ПАМЕТНИХ И СТАМЕНИХ ГРАДОВА,
Проф. Др. Ева Ваништа – Лазаревић, Архитектонски факултет, Београд.

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ЗГРАДА И ОДРЖИВА ЗДРАВА НАСЕЉА, Проф. Др. Марија С. Тодоровић, НДС,
Академија инжењерских наука Србије, Београд.

Понедељак 16 Новембар у 17 часова
МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ И АНТРОПОЛОГИЈА ПРОМЕНЕ КЛИМЕ, Проф.
Др. Александар Петровић, Филозофски факултет, Београд

Понедељак 23 Новембар у 18 часова
СУНЧЕВА АКТИВНОСТ И ШУМСКИ ПОЖАРИ, Др. Милан Радовановић,
Географски Институт “Јован Цвијић“ Сану, Београд

Понедељак 30 Новембар у 18 часова
ПОПЛАВЕ У СРБИЈИ И ГРАДОВИ, Др. Ана Милановић Пешић, Географски
Институт “Јован Цвијић“ Сану, Београд
КРИЗА ВОДЕ – ИЗАЗОВ ЗА СВЕТ И ЗА СРБИЈУ, Др. Дејана Јаковљевић,
Географски Институт “Јован Цвијић“ Сану, Београд