Активности

Election of new members of the Serbian Scientific Society for 2018

The right to be elected Member of the Serbian Scientific Society (SSS) is granted to all associate or full time professors of respective Serbian faculties and  universities,  as well as to senior scientific associates, i.e. scientific advisers of all  institutes or scientific institutions in Serbia, according to with the  SSS By-Laws.

All candidates are required to provide their CV, address, mobile telephone number, e-mail, list of publications, citation index, awards, recognitions and participation in national and international scientific projects to the following e-mail: naucno.drustvo.srbije@gmail.com or : jovan.vasiljevic@med.bg.ac.rs

Candidates apply for admission to one of four Departments, depending on their scientific activity (Department of Natural and Mathematical Sciences – DNMS), Department of Technical Sciences (DTS), Department of Biomedical Sciences (DBMS) or Department of Social Sciences (DSS). The SSS Presidency reserves the right to forward the application to the respective Department.

The number of candidates to be admitted to respective Departments has been previously determined by a SSS Presidency decision.

In addition, candidates considered for election into the SSS will need to have written recommendation of at least two SSS members, preferably from the Department for which they are applying.

The two aforementioned SSS members (Proposer) submit the candidate’s Abstract (on 2 pages) in the shortest possible time (also by mail to the following address: naucno.drustvo.srbije@gmail.com)

Documents received will be submitted to the Secretaries of the relevant Departments. They will prepare materials and schedule a meeting of the Department. The admission procedure for new members has been extended until June 1, 2018.

Upon voting in each Department separately and according to the established admission quota, the Secretaries of the Department submit a written report to the SSS Presidency, listing the proposed candidates for election to the relevant Department.

After adopting four  lists of candidates, the SSS Presidency shall schedule the SSS Election Assembly (scheduled for autumn 2018), which will determine the final list of newly admitted candidates by secret vote of all present SSS members, as well as votes received electronically from SSS members.

In this election process, 6 new members will be selected for the DNMS, 4 new members for DTS, 4 new members for DBMS and 7 new members for DSS.

The final results of the new members’ election into the DSS for 2018 will be posted on the DSS website 3 days after the Election Assembly, and the selected candidates will be informed via email.

The delivery of the Certificate of nomination will be subsequently determined.


 
 
 
 

Professor Dr Jovan Lole  Vasiljevic

President of the Serbian Scientific Society

Научно друштво Србије на Српској научној телевизији

Српска научна телевизија нас је први пут посетила 22. децембра, 2016. године на Скупштини Научног друштва србије која је одржана у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду. У првом прилогу Председник Научног друштва Србије проф. др Јован Лоле Васиљевић је испричао историјат друштва као и планове за будућност.

Убрзо након прве посете, уследила је и посета Институту за патологију, Медицинског факултета у Београду, тачније проф. др Јовану Лолету Васиљевићу. Овом приликом, професор је гледаоце упознао са својим достигнућима у области патологије, као и активностима Научног друштва Србије и будућим плановима и активностима друштва.

Српска научна телевизија је била у посети и проф. др Весни Мишковић Станковић, редовном професору Технолошко-металуршког факултета и заменик секретара одељења техничких наука, Научног друштва Србије. Професорка је на крају свог излагања нагласила, да пријем у Научно друштво Србије, 2008. године, за њу представља велико професионално признање.

Проф. др Катица Стевановић Хедрих дипломирани машински инжењер и доктор техничких наука је за Српску научну телевизију изнела детаље 51. године активног научног рада. Тренутно је руководилац пројекта ОN174001 ”Динамика хибридних система сложених структура” и редовни професор у области Теоријске и примењене механикe.

Проф. др Ненад Ђајић дипломирани машински инжењер, професр Термодинамике и Енергетике са Рударско геолошког факултета.  Професор је у гостовању изнео најзначајнија достигнућа у свој каријери изнео детаље најзначајнијних пројеката на којима је ради.

Ово је почетак велике сарадње Научног друштва Србије и Српске научне телевизије, где ћемо вас у будућности редовно обавештавати о новим активностима друштва и наших чланова.

Скупштина Научног друштва Србије

ЗАПИСНИК  СА  СКУПШТИНЕ НАУЧНОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

одржане 22. децембра 2016. године у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду

Д Н Е В Н И    Р Е Д:

 1. Oтварање Скупштине (+ минут ћутања за пошту преминулим члановима Друштва) + Утврђивање кворума за рад Скупштине ! Усвајање остатка Дневног реда + одређивање оверивача Записника ове Скупштине.
 2. Извештај о раду између две Скупштине НДС-а (мај – децембар године).
 3. Усвајање новог Статута НДС-а.
 4. Избор нових чланова Надзорног одбора НДС-а и одлука Председништва НДС-а о избору новог Генералног секретара НДС-а –  Др Жељко Чупић из ОПМН Друштва.
 5. Покретање поступка избора нових чланова за пролеће год., у складу са усвојеним Статутом НДС-а.
 6. Усвајање одлуке Председништва о плаћању чланарине за год. у износу од 3.000 дин. годишње. (Ко је у могућности или жели, може да уплати чланарину и за раније године).
 7. Уручење Повеља НДС-а новим члановима, изабраним маја године.
 8. Коктел
(more…)

Распоред предавања новопримљених чланова одељења медицинско-биолошких наука

На пролеће 2017. године, Одељење медицинско-биолошких наука ће организовати серију популарних научних предавања на Коларцу.

 1. Доц. др Јелена Сопта: “Патологија-од аутопсије до молекула”
 2. Проф. др Нина Жигон: “Нанолекови”
 3. Проф. др Мирослав Ђорђевић “Хирургија гениталија код пацијената са поремећајем полног идентитета”
 4. Проф. др Радан Џодић “Биопсија лимфних чворова стражара код медуларног тироидног микрокарцинома коришћењем метилен плавила – пилот студија”
 5. Проф. др Иван Пауновић “Лапараскопска адреналектомија. Шта смо научили после првих 160 операција”
 6. Проф. др Ивана Петронић Марковић “Нови трендови у дијагностици и физијатријском лечењу у дечјој популацији”

Место предавања: Мала сала Коларчевог универзитета

Време: петком од 18:00 сати

Трајање предавања: 45 минута + 5 минута дискусија

Термини: 10, 17, 24, 31 март и 07, 14 април 2017

На следећем линку можете погледати презентације и послушати аудио снимке предавања.

SSS Election Assembly 2016

The Serbian Scientific Society convened the Electoral Assembly for May 30th the Hall of the Faculty of Medicine in Belgrade, Dr. Subotića 8, 1st floor at 6 PM

The Assembly will consider the election of the new management of the Society (elections for the President, 4 Vice-Presidents and one representative of each Department in the Presidency). You can see the voting paper with the list of candidates and functions at the following link.

Also, each Department should submit a proposal for the election of the Secretary and the Deputy Secretary of the respective Department.

Lastly, and perhaps most importantly, there will be the admission of new members of the Society (as proposed and voted on by the Departments).

You can view the biography by clicking on the name of the candidate and only a few of the oldest members (who do not use mail) will be provided with printed material. This way all members of the Society will be able to get acquainted with the proposed candidates. You can download the ballot at the following link.

Mathematics and Natural Sciences Department

(more…)

Математички институт САНУ – 70 година постојања

Naucno drustvo SrbijeМатематички институт САНУ, најстарији институт Академије и први научни институт у земљи, ове године обележава 70 година од оснивања у оквиру прославе 175. година Српске академије наука и уметности.

У току маја низом манифестација биће обележена та облетница. Програм прославе, који садржи преко 30 предавања, радионица, конференција, као и изложбу под називом ‘МИ СА НАУКОМ МАТЕМАТИКОМ’ у Галерији науке и технике САНУ, можете пронаћи у прилогу ове поруке.

Част нам је да Вас позовемо да својим присуством увеличате нашу прославу. Календар и сатницу можете погледати на следећем линку.

Срдачно,

Математички институт САНУ

Паметни стамени градови и одржива здрава насеља – технологије и ризици

МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ, Скендер Бегова 51
НОВЕМБАР 2015 – Циклус предавања у сарадњи са НДС и КГХ – СМЕИТС-ом
ПАМЕТНИ СТАМЕНИ ГРАДОВИ И ОДРЖИВА ЗДРАВА НАСЕЉА – ТЕХНОЛОГИЈЕ И РИЗИЦИ

Кратак опис
Одржив, отпоран – стамени (енгл. “resilient”) град је град без емисије угљендиоксида спреман да се опорави од било каквог шока или стреса задржавајући своје есенцијалне функције, структуре, и идентитет прилагођавајући се не само променама већ и уз напредак упркос сударања са непогодама и ризицима катастрофа различитих узрока. Такав град поседује могућност одговора на деловања временско – климатских екстрема, хидро-геолошких и др. природних катастрофа, обезбеђења сигурности снабдевања водом и хране, отклањања ризика деловања екстрема друштвено – политичког карактера и последичних миграција и имиграција, и др.… Предвиђена серија предавања даје преглед метода и технологија урбаних трансформација на путу ка успостављању паметног, одрживог и стаменог града здравих зграда и насеља, упоредо са сагледавањем и анализом могућих ризика. Притом, кључним условима поузданости прилаза урбаној одрживости и стаменој отпорности се истиче коришћење иновативних информационих технологија, интегрисаних енергетских система обновљивих извора енергије уз минимизирање употребе фосилних извора, као и рационална употреба ресурса и отпада креирајући здраву и продуктивну животну средину. (more…)

Математика претходи свему – сећање на великане српске математике

Математика је најбољи језик физичке стварности. Дуго сам тражио разлог, зашто је то тако? Зашто то није, нпр. поезија? Зашто то није слика? Зашто баш математика, која заправо има нешто метафизичког, надчулног – нечега што је неопипљиво… Бројеве не видимо, они не постоје. Питао сам се то све док нисам прочитао Миланковићеву књигу КРОЗ ЦАРСТВО НАУКА. Схватио сам то дубоко истражујући његову теорију, осетио сам да човека из прошлости доводи у садашњост. Зашто се човек уопште бави науком?  То је једна од етичких порука Милутина Миланковића, његове веома дубоке астро-физике, где је он показао и доказао да МАТЕМАТИКА ПРЕТХОДИ СВЕМУ.

Проф. др Велимир Абрамовић,
(Инсерт из ТВ серије „Милутин Миланковић – Путник кроз васиону и векове“)

У циљу да математику приближе што већем броју људи и представе је онаквом каква заправо јесте – као игру, страст и креативну вештину, Центар за промоцију науке и Математички институт САНУ организовали су манифестацију Мај месец математике, коју је Удружење подржало и узело учешће на неколико активности. У оквиру ове манифестације организоване су широм Србије бројне изложбе, предавања, дечје радионице, филмске представе, такмичења и други интерактивни садржаји.

Завршна акција ове манифестације одржана је 28. маја 2012. године у свечаној сали Ректората, на 133-ћу годишњицу рођења научника, чије име с поносом носи наше Удружење. Aкцију су организовали Универзитет у Београду, Српска академија наука и уметности и Удружење Милутин Миланковић.

Скуп под називом СРПСКИ МАТЕМАТИЧАРИ, био је посвећен Михаилу Петровићу – Мики Аласу и Милутину Миланковићу, оснивачима познате “Београдске математичке школе”.

Учеснике скупа поздравили су: проф. др Бранко Ковачевић, ректор Универзитета у Београду, академик Никола Хајдин, председник Српске академије наука и уметности и мр Славко Максимовић, председник Удружења Милутин Миланковић.

Проф. др Бранко КовачевићАкадемик Никола Хајдин

 

 

 

 

 

Обраћајући се учесницима скупа мр Славко Максимовић између осталог је рекао: (more…)

Научно друштво Србије – 35 година рада

Naucno drustvo Srbije 35 godina rada

Након извршене промоције монографије “30 година рада Научног друштва Србије, 1969-1999”, на Скупштини одржаној 25. новембра 1999. године, извршен је и избор нових 17 чланова Друштва. Од тада до краја 2004. године, рад Научног друштва Србије (НДС) би се могао приказати праћењем активности у следећим сегментима: чланство, предавања и научни састанци, часопис (Scientific Review), Рад органа и тела Друштва, и остале активности.

Чланство

Од оснивања Друштва 1969. године до 2004. године у Научно друштво Србије изабрана су 173 члана. По одељењима, Друштво има у Одељењу природно-математичких наука 28 чланова (26 наша члана и 2 инострана члана); у Одељењу техничких наука 37 чланова; Одељење медицинско-биолошких наука има 31. члана (29 наших чланова и 2 инострана члана); и у Одељењу друштвених наука има 21 члан (19 наших и 2 инострана члана), што укупно чини 117 чланова Друштва.

На Скупштини 2002. године први пут су у Научно друштво Србије изабрани научници из иностранства. То су истакнути професори универзитета и научници са високим међународним признањима који су сарађивали са неким нашим институцијама и/или радили на нашим пројектима. Очекујемо да ће се преко иностраних чланова успоставити живља сарадња са одговарајућим асоцијацијама у иностранству и проширити делатност нашег Друштва. Од оснивања Друштва до сада је преминуло, на жалост, 56 угледних и заслужних чланова Друштва. Све су то били истакнути научни радници, већином професори београдског, али и других Уноверзитета, који су запаженим резултатима дали значајан допринос нашој и светској науци уопште, и допринели угледу и афирмацији Друштва.

Предавања и научни састанци

Научна предавања представљају основну и континуирану активност Друштва. Она доприносе да се стручна и шира јавност упозна са најновијим научним достигнућима и истраживањима. Предавања држе углавном чланови Друштва, али поред њих, и угледни професори универзитета, академици, научници који су најчешће и потенцијални кандидати за избор у Друштво.    Од 1999. године одржано је 76 научних скупова, покривајући практично све свере савремене науке, из свих делатности наша четири Одељења.

Шира активност Научног друштва Србије се одвија, поред поменутих научних предавања, и кроз симпозијуме (конференције), дискусије округлог стола, промоције књига и издавање часописа Scientific Review. (more…)

Научно друштво Србије – 30 година рада

Prof. dr Perovic SlobodanНаучно друштво Србије овом књигом обележава три деценије свога постојања. Чин који охрабрује, чин који повезује. Различити по својим вокацијама, почев од природно математичких и техничких наука све до медицинско- биолошких и друштвених наука, чланови Друштва у протеклом периоду градили су свој научни опус на уједињеној савести и свести да у мозаику различитости постоје и заједничке тачке везивања. Та сазвежђа именују се речима: објективност и јавност знања и нових сазнања која су под сталном оптиком науке, као организоване и истинољубиве сумње.

Тај заједнички свод мисли и духовне слободе спаја нас. И то не само аксиомом и парадигмом провереног знања једне или друге дисциплине, већ асоцијацијом легитимне вере у наступање већег степена научног прогреса у остварењу свеопште природне и социјалне правде као стожерне врлине, индивидуалне и заједничке.

Правда комутативна, као аритметичка пропорција (једнако у једнаким случајевима) и правда дистрибутивна, као геометријска пропорција (дељење заједничког добра), наџивела све векове од антике до наших дана, ево је и данас са нама и у нама, на сваком кораку научног стваралаштва и на свакој од тридесет година живота и рада Научног Друштва Србије. И отуда, као што је правди и појединачној правичности – насиље најгори противник, тако је и науци свака догма, њен антагонист и њена антиномија која злоћудно затвара богатство живота Науке и целину Правде.

А та догма, без обзира на временске и просторне меридијане, увек долази када чулност надјача умност, када у свету паклене неслоге физичко насиље надвлада аргумент научне мисли, када ноторни природни и социјални факт изгуби битку у рату “душе са тијелом”. Бар ми, као ћелија ове цивилизације, то добро знамо и осећамо сву тегобу те реалности. (more…)