Проф. др Надежда Петрановић

Проф. др Надежда Петрановић

Проф. др Надежда Петрановић

Факултет за физичку хемију

Проф. др Надежда Петрановић, редовни професор Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду рођена је 1934. године у Београду, од оца Алексе Перића и мајке Јулијане Чех. Основну школу и гиманизију завршила је у Београду. На студије физичке хемије, Природно-математичког факултета Универзитета у Београду, уписала се школске 1953/54 године, где је дипломирала 1959 године. По дипломирању, исте године, изабрана је за асистента на Катедри за физичку хемију Природно-математичког факултета у Београду.

Школске 1962/63 године je уписала последипломске студије и магистрирала 1967. године. Докторску дисертацију “Испитивање система синтетички зеолит – растоп соли” одбранила је на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду 1972 године. У звање доцента je изабрана 1975. године на Одсеку за хемијске и физичкохемијске науке ПМФ-а, 1984. године изабрана је за ванредног професора, а 1991. године за редовног професора на Факултету за физичку хемију у Београду. За шефа Катедре за електрохемију и хемијску кинетику бирана је 1991. године и на тој дужности је остала до 2001. године. Била је члан Одбора за физичку хемију САНУ, члан Одбора за хемију Републичког Фонда за науку, стални члан Комисије за полагање стручних испита, члан Универзитетске комисије за матичност и Комисије за магистарске и докторске студије НН већа Универзитета у Београду.
Проф. Петрановић је боравила у више наврата у иностранству: била је на студијском боравку 1977. године у Енглеској у више истраживачких лабораторија и универзитетских центара: Department of Chemistry, Imperial College of Science and Technology, London; Department of Chemistry, University College London; 1980. године: Department of Chemistry and Applied Chemistry, University of Salford, Salford; Institute of Science and Technology, Imperial College, London; 1985. године је била на студијском бораваку у Паризу: Universite’ P.- et M. Curie, Laboratoire de Chimie des Solides, CNRS, Paris; Institut de Recherches sur la Catalyse, CNRS, Villeirbanne.
Члан је следећих научних удружења у земљи и иностранству: Међународно друштво за зеолите IZА, Српско хемијско друштво, Америчко хемијско друштво, Друштво физикохемичара Србије (Председник је Секције за физичку хемију материјала, од оснивања 1995. године), Научно друштво Србије, Југословенско друштво за истраживање материјала.. Члан је редакције научног часописа Техника- Нови материјали..
Добитник је Плакете у знак признања и захвалности за допринос у остваривању послова и задатака Природно-математичког факултета, као и признања за допринос раду и развоју Друштва физикохемичара Србије. Проф. Петрановић је ушла у наше и стране лексиконе : Ко је ко у Србији, International Who’s Who of Twentieth Century Achievement, Dictionary of International Biography , The International Directory of Distinguished Leadership 8th, Outstanding People of The 20th Century.
Научно-истраживачки рад проф. Петрановић одвијао се у неколико различитих области физичке хемије, међутим највећи број радова односи се на испитивање физичкохемијских процеса на границaмa фаза са акцентом на термодинамичку и кинетичку анализу процеса. Ширина приступа у истраживању се може илустровати бројем угледних научних часописа у којима су објављени радови (21 међународни, од којих 11 водећих часописа). Има 124 рада публикована у међународним и домаћим научним часописима и конгресним материјалима: 65 радова у часописима, од чега 42 у међународним часописима (16 у водећим часописима), 23 рада у домаћим часописима, 3 рада монографског карактера, 56 радова саопштених на научним скуповима (28 на мђународним) штампаних у конгресним материјалима и преко 50 саопштења на научним конференцијама у земљи и иностранству, као и више стручних публикација. Проф. Петрановић је написала универзитетски уџбеник из Хемијске термодинамике (1992. – 1996. године). .
Међу значајним радовима су: N.Petranovic, M.Susic, The Thermochemical Behaviour of Zeolite Inclusion Complexes, Thermochimica Acta, 31 (1979) 211; N.Petranovic, M.Susic, High Temperature Treated Ag-A Zeolite, Zeolite 3 (1983) 271; N.Petranovic, Correlation Between Structure and Transport Properties, J.Serb.Chim.Soc., 59 (7) (1994) 1958 (рад монографског карактера). Посебно су запажени и цитирани у угледним међународним монографијама (: D.W. Breck, Zeolite Molecular Sieves, 1974, p.541, J.A.Rabo, Zeolite Chemistry and Catalysis, 1976, p.336, R.M.Barrer, Hydrothermal Chemistry of Zeolites, 1982) следећи радови : M.V.Susic, V.M.Radak, N.A.Petranovic, D.S.Veselinovic, Ion Exchange Equilibria in Molecular Sieve 4A, Trans. Faraday Soc., 62 (1966) 3479; N.Petranovic, M.Susic, Adsorption and Ion Exchange Phenomena on Synthetic Zeolite 4A in Alkali Nitrate Melt, J.Inorg.Nucl.Chem., 31 (1969) 551; M.V.Susic, N.A.Petranovic, D.Mioc, The Properties of Zeolite 4A Treated in Molten Salts, J.Inorg.Nucl.Chem., 33 (1971) 2667; N.Petranovic, M.Susic, Surface Phenomena on Zeolite A in Molten Salt Media, Mechanism of Bivalent Cation Exchange, J.Inorg.Nucl.Chem., 36 (1974) 1381; N.Petranovic, U.Mioc, M.Susic, R.Dimitrijevic, I Krstanovic, Inclusion Complexes of Zeolite A with Silver Nitrate and Alkali Nitrates, J.C.S. Faraday I, 77 (1981) 379 . .
Проф. Петрановић је била руководилац пројекта Физичкохемијски процеси у хомогеним и хетерогеним системима; код Министарства за науку и технологију Србије, за период 1996-2000 и за период 1991-1995 година, под истим називом, затим руководилац подпројекта Структурно зависни процеси у чврстим системима у оквиру пројекта Физичка хемија кондензованих система, код РЗНС за период 1985-1990; у периоду 1968-1985 била је руководилац појединих тема на пројектима фундаменталних истраживања код РЗНС.
У оквиру своје стручне активности проф. Петрановић је предавала Хемиску термодинамику и Физичку хемију материјала, а на последипломским студијама учествује у настави из предмета: Кинетика и термодинамика процеса на граници фаза и Савремени проблеми у физичкој хемији.