Проф. др Душан Б. Велимировић

Проф. др Душан Б. Велимировић

Проф. др Душан Б. Велимировић

Медицински факултет

Проф. др Душан Б. Велимировић рођен је 1947. године у Београду (отац Бранко, мајка Милица, рођена Стефановић). Средњу школу је завршио у Београду (Прва Београдска гимназија) 1966. године, a дипломирао 1972. године на Медицинском факултету у Београду. Специјалистички стаж из опште хирургије је обавио на II Хируршкој клиници Медицинског факултета у Београду од 1974-1980, где је положио специјалистички испит 1980. године. Запослен је на Институту за Кардиоваскуларне болести Клиничког Центра Србије као кардиоваскуларни хирург, где је у два мандата (1993-2001) вршио функцију Начелника Пејсмејкер центра. Магистрирао је 1983. а докторирао 1987 год. на Медицинском факултету у Београду. За асистента на предмету Хирургија на Медицинском факултету у Београду је изабран 1984., за доцента 1991., ванредног професора 1996. и редовног професора 2001 године.
У циљу стручног усавршавања из области кардиоваскуларне хирургије боравио је у више познатих светских центара: Texas Heart Institute, Хјустон, САД (1979); University Hospital Groningen, Холандија (1985); St. Antonius Hospital, Nieuwegein, Холандија (1990). Краће стручне посете је имао у више институција: St. Anadal Hospital, Maastricht, Холандија (1985); Bakulev Institute, Москва, Русија (1995); Hospital “Broussais”, Париз, Француска ( 1996); Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, САД (1997), Royal Brompton Hospital, London, UK (1998); China-Japanese Friendship Hospital, Beijing, Кина.
Члан је више интернационалних стручних удружења: European Society for Cardiovascular Surgery (ESCVS), European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS) у којој је 1999 год. изабран за Fellow a (FETCS), North American Society for Pacing and Electrophysiology (NASPE); European Working Group on Cardiac Pacing (EWGCP), национални делегат од 1993-2001; European Society of Cardiology (ESC) у којој је 2001 изабран за Fellow a (FESC); Hungarian Society for Cardiac Surgery, Danubian Forum for Cardiac Surgery (DFC), национални делегате од 1996; New York Academy of Sciences, итд.
Члан националних удрузења: Српско лекарско друство, Удружење хирурга Србије и Црне горе, Удружење Кардиолога Србије, Удружење кардиоваскуларних хирурга Србије (генерални секретар), Радна група за електростимулацију срца УКЈ (председник 1993-2001), Научно друство Србије (2002), Академија Медицинских Наука СЛД-а, Одбор за кардиоваскуларну патологију САНУ.
Члан организационих и научних одбора интернационалних стручних састанака: “The First International Postgraduate Course on Cardiac Pacing” (Дубровник, 1988); “The Second Postgraduate Course on Rate Responsive Systems and AICD” (Дубровник, 1990); “International Vascular Meeting-Redo Vascular Surgery” (Београд, 1995); “II Cardiostim Pan Slavian International Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology” (Ст. Петерсбург, 1995); “5тh Balkan Meeting of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery ” (Београд, 1997); “ 8тh European Symposium on Cardiac Pacing-Europace” (Аthens, 1997); “ XI World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology” (Берлин, 1999); “1st International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology” (Ђербa, 1999), “VII Asian Pacific Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology”(Пекинг, 2001).
Председник организационог одбора интернационалних стручних састанака: “ Progress in Cardiac Pacing ” ( Београд 1999); “Advanced techniques in diagnosis and management of cardiac arrhythmias ” (Београд 1997); Председавајући научних сесија на интернационалним стручним састанцима: “8Th European Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology ” (Атина 1997); “ VII Asian Pacific Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology” (Пекинг). Председник организационог одбора: Симпозиујм ”Актуелни трендови у електростимулацији срца” (Београд 1999); Симпозијум “Yu Pаce” (Београд 2002); Учествовао је у реализацији 4 национална научна пројекта Министарства за науку Србије: У сарадњи са водећим Европским истраживачким центрима (Bakken Research Centar, Maastricht, Холандија; Vitatron Medical Research Department,Velp, Холандија; Intermedics Reseach Department, Brisel, Белгија; Medico Research Department, Padova, Италија). Учествовао је као истраживач у реализацији 16 интернационалних клиничких истраживачких студија из домена иновација пејсмејкер технолгија. Одржао је 30 предавања на Интернационалним Симпозијумима и конгресима из области кардиоваскуларне хирургије и електростимулације срца. Уредник је рубрике Електростимулација срца у часопису Кардиологија.
Као аутор или коаутор публиковао је 375 библиографске јединице (до јуна 2001), од чега 105 у форми радова штампаних у целини-in extenso ( 33 интернационална; 72 национална) и 270 у форми сажетака (127 интернационална, 143 национална). Збирни Р фактор публикација је 380,6. Цитираност радова у интернационалној литератури ( Science Citation Index) је 62. Значајније публикације:
– Д. Велимировић, В. Радмиловић, М. Ђорђевић еt аl. Epidural lead fracture caused by material processing fault. PACE, Sept. 1991, Vol 14: 1425-1431. – Д. Велимировић, П. Петровић, П. Ђукић еt аl. Control of ventricular rate by interatrial septal incision and crysta terminalis myotomy in the patients with atrial fibrillation undergoing mitral valve replacement. Eur J Cardio-thorac Surg 1993, 7:580-586. – Д. Велимировић, П. Петровић, П. Ђукић еt аl. Corridor procedure-surgical option for treatment of chronic atrial fibrillation in patients undergoing mitral valve replacement. Cardiovascular Surgery 1997, 5: 320-327. – Д. Велимировић, З. Ћаловић, Ф. ДеГрегорио еt аl. Transvalvular impedance as a tool for atrial and ventricular capture detection. Progress in Clinical Pacing. Edit. M. Santini, CEPI, Rome, 1999:81-83. – Д. Велимировић, П. Петровић. Третман и превенција вентрикуларних тахиаритмија кардио-хируршким процедурама. Кардиологија. Уредници: С. Недељковић, В. Кањух, М. Вукотић. Завод за издавачку делатност, Београд, 1994, 803-810. – Д. Велимировић. Хируршко лечење срчане инсуфицијенције. Хирургија за студенте и лекаре. Уредник; М.Стевовић, Савремена администрација, Београд 2000, 355-358. – Д. Велимировић (уредник). Одабрана поглавља о електростимулацији срца / Selected papers in cardiac pacing. Наука, Београд, 1996.
Научно-истраживачким радом је омогућена практична примена и увођење бројних иновација у домену кардиоваскуларне хирургије и пејсмејкер терапије: Антиаритмичне хируршке процедуре. (Проширени транссептални приступ, миотомија кристе терминалис, Corridor процедура у третману атријалне фибрилације при замени митралне валвуле, субендокардна ресекција у третману ВТа, динамичка кардиомиопластика итд). Иновације пејсмејкер терапије (примена нових сензора и њихових комбинација у rate responsive системима, Single pass VDD стимулација, интравенски дефибрилатори, имплантабилни ЕКГ холтер апарати итд.)