Проф. др Владимир С. Костић

Проф. др Владимир С. Костић

Проф. др Владимир С. Костић

Медицински факултет

Проф. др Владимир С. Костић је рођен 1953. године у Београду, од оца Светислава и мајке Слободе Нестор. У истом граду завршава основно и средње образовање, а 1978. године завршава Медицински факултет (МФ) Универзитета у Београду. У Институту за неурологију Клиничког центра Србије се запошљава 1980. године. Специјалиста неуропсихијатрије постаје 1985. године, а од 1987. године је начелник Одељења за дегенеративне болести ЦНС-а и од 2001. директор Института. Редовни је професор Неурологије на МФ у Београду, а од 2002. до 2004. године и његов декан.

            Новембра 1982. године одбранио је магистарску тезу In vitro изучавање енергетског стања капилара мозга. Докторску дисертацију Изучавање метаболизма простагландина у исхемији мозга одбранио је априла 1986. године.

            Члан је уредништава међународног часописа Focus on Parkinson’s disease и Movement Disorders, већег броја домаћих часописа (Клиничка и експериментална неурологија, Психијатрија данас, Acta Infectologica, Acta Physiologica et Pharmacologica Yugoslavica). Редовно рецензира радове у домаћим и међународним часописима.

Генерални је секретар Удружења неуролога Југославије, члан је Интернационалног комитета Интернационалне неуропсихијатријске асоцијације и представник наше земље у Movement Disorder Society. Био је члан Извршног одбора Европског друштва за клиничку неурофармакологију и један од покретача и руководилаца Неурохируршко-неуролошких семинара. Организовао је већи број домаћих и међународних стручних састанака и конгреса.

            Др Костић је више пута боравио у иностраним истраживачким и академским институцијама: био је у Middlesex Hospital у Лондону (1987. године), у Институту за неурологију Колумбија Универзитета у Њујорку као стипендиста Fulbright-ове фондације у звању гостујућег професора (15 месеци; 1989/1990. година) и у истој институцији у Њујорку као visiting research scientist додатних 13 месеци (1995/1996. године).

Др Владимир С. Костић је члан Српског лекарског друштва, Удружења неуролога Југославије, Југословенског друштва за неуронауке, Светске неуролошке федерације, Америчке неуролошке академије (Corresponding Fellow), Royal Medical Society (Велика Британија), Интернационалног друштва за неурохемију, Интернационалног друштва за поремећаје моторике, Интернационалне неуропсихијатријске асоцијације. Др Костић је редовни члан Медицинске академије Српског лекарског друштва.

Добио је Октобарску награду града Београда за 1988. и 1994. годину. Добитник је Годишње награде Српског лекарског друштва за научно истраживачки рад 1997. године. Дописни члан САНУ од 2000. године.

            У библиографији др Костића је наведено 561 јединица: 12 поглавља у међународним књигама и монографијама, 2 ревијска рада у међународним часописима, 2 силабила са интернационалних конгреса, 86 оригиналних радова у часописима цитираним у Current Contents, 3 писма у часописима цитираним у Current Contents, 10 радова у мешународним часописима ван листе Current Contentsa, 10 радова у домаћим часописима који били цитирани у Current Contents, 15 ревијалних радова у домаћим часописима, 66 радова у националним часописима, 169 сажетака са интернационалних састанака и 151 сажетак са домаћих стручно-научних састанака. Поред тога, др Костић је аутор и коаутор 38 поглавља у књигама и монографијама националног значаја и 15 радова који су целини публиковани у зборницима националних стручних састанака.

            Др Костић је уредник и ко-уредник 10 монографија, а аутор је и коаутор 5 објављених књига: Маринковић С, Илић А, Милисављевић М, Костић В: Функционална и топографска неуроанатомија (Савремена администрација, Београд, 1988); Мршуља ББ, Костић ВС: Неурохемија у неуролошким болестима (Медицинска књига, Београд, 1994); Костић ВС, Штернић Н: Терапија невољних покрета (Савремена администрација, Београд, 1990, прихваћена као уџбеник за последипломску наставу на Медицинском факултету у Београду); Костић ВС: Паркинсонова болест и паркинсонизам (ЦИБИФ, Београд, 1998, прихваћена као уџбеник за последипломску наставу на Медицинском факултету у Београду) и Живковић М, Штернић Н, Костић ВС: Исхемичка болест мозга [Завод за уџбенике и наставна средства, Београд], прихваћена је као уџбеник на Медицинском факултету у Нишу).

Одржао је 17 предавања по позиву у иностранству (Грчка, САД, Израел, Словенија, Чешка република, Кипар, Мађарска) и велики број предавања по позиву у земљи.

Радови др Костића су према подацима SCI до фебруара 2000. године цитирани у међународним часописима 750 пута. Др Костић је био ментор у 9 одбрањених магистарских и 11 одбрањених докторских теза на Универзитету у Београду.

Др Костић је руководио пројектом Паркинсонова болест: изучавање регулационих механизама моторике и понашања (МНТ Србије 1991-1995) и ко-руководилац са југословенске стране у међудржавном пројекту са Италијом (Проф. A. Albanese, Рим) Истраживање генетске основе дистоније и паркинсонизма. Руководио пројектом Истраживање невољних покрета (МНТ Србије 1995-2000) и генетска истраживања дегенеративних болести ЦНС-а (у оквиру стратешког пројекта МНТ Србије 1997-2000). Руководи пројектом бр.1988 Министарства за науку Србије и пројекта у оквиру САНУ.

Коруководилац са српске стране у међудржавном пројекту са Словенијом (Проф. др Звездан Пиртошек).