Проф. др Александар Н. Нешковић

Проф. др Александар Н. Нешковић

Проф. др Александар Н. Нешковић

Медицински факултет

Проф. др Александар Н. Нешковић је рођен 1959. године у Чачку. Отац Никола и мајка Оливера су били инжењери. Основну и средњу школу и музичку школу је завршио у Београду. Дипломирао је на Медицинском факултету у Београду 1988. године, где је 1993. године магистрирао на последипломским студијама из кардиологије, а 1999. године одбранио и докторску дисертацију под насловом »Ехокардиографска студија ремоделовања леве коморе после акутног инфаркта миокарда«. Доцент је интерне медицине и кардиологије на Медицинском факулету у Београду и управник Клинике за кардиологију Института за кардиоваскуларне болести “Дедиње”.

Др Нешковић је врхунски експерт за трансторакалну и трансезофагеалну ехокардиографију и један од пионира стрес-ехокардиографије у нашој земљи. Усавршавао се у најчувенијим светским лабораторијама за ултразвук срца: у Massachusetts General Hospital у Бостону (код др Arthur Weyman-a) и на Cleveland Clinic Foundation (код др James D. Thomas-a). Др Нешковић је и врхунски обучен интервентни кардиолог, усавршавао се у једном од најугледнијих центара у за примарну PTCA, у Careggi болници у Фиренци. Носилац је Дипломе европског кардиолога од 2002. године (European Cardiologist Diploma).

Лекарску каријеру започео је у Клиничко-болничком центру Земун, где је 1994. године завршио специјализацију из Интерне медицине и након тога убрзо постављен за шефа Коронарне јединице.

Од почетка каријере др Нешковић учествује у истраживањима из области интерне медицине, а посебно кардиологије, и као аутор и коаутор објављује радове у најугледнијим међународним часописима. На научну каријеру др Нешковића највише су утицали професор Обрен Поповић, који га је још као студента медицине упутио у медицинска истраживања и доцент Александар Д. Поповић, од кога је учио ехокардиографију и вештину писања научног рада.

Године 1996. године прелази на Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, на место шефа Одељења за клиничка истраживања при Центру за кардиоваскуларна истраживања, а од 1999-2003. године је управник Центра. Од 1996. године, када је Центар за кардиоваскуларна истраживања основан, сарадници Центра су објавили 63 рада in extenso у међународним часописима индексираним у Current Contents-у.

Др Нешковић је од 1996-1999. године учествовао као сарадник на потпројекту Републичког Министарства за науку и технологију “Дугорочно праћење ремоделовања леве коморе: петогодишња ехокардиографска студија“, а од 1999-2001. године је био руководилац истог пројекта. Од свих пројеката Републичког Министарства за науку и технологију из области кардиоваскуларне медицине, највећи број публикованих радова у међународним часописима in extenso у наведеном периоду потиче из пројекта којим је руководио др Нешковић. Под руководством др Нешковића у оквиру Центра за кардиоваскуларна истраживања координирано је учешће истраживача Института за кардиоваскуларне болести Дедиње у 5 мултицентричних међународних пројеката.

Научни интерес др Нешковића везан је за акутни инфаркт миокарда, систолну и дијастолну функцију леве коморе, срчану инсуфицијенцију, плућну емболију, митралну регургитацију и стрес ехокардиографију.

Као признање за резултате научно-истрачивачког рада, др Нешковић је 1999. године изабран за Fellow-a of the European Society of Cardiology (FESC) и 2001. године за Fellow-a of the American College of Cardiology (FACC). Више пута му је указивана част да буде председавајући или предавач по позиву на међународним састанцима из области акутног коронарног синдрома и ехокардиографије под покровитељством European Society of Cardiology. Чест је предавач на међународним курсевима из области трансторакалне и транс-езофагеалне ехокардиографије.

Др Нешковић резултате свог истраживачког рада редовно приказује на најугледњим медјународним стручним састанцима (American College of Cardiology, American Heart Association, European Society of Cardiology) и објављује у најпрестижнијим стручним часописима (Circulation, Journal of the American College of Cardiology, American Journal of Medicine, European Heart Journal, American Heart Journal, American Journal of Cardiology, итд).

Др Нешковић је објавио 378 публикација, од чега 84 рада in extenso, а од тога 40 радова in extenso у међународним часописима индексираним у Current Contents-у и 4 поглавља у међународним књигама. Уредник је међународне књиге »Emergency Echocardiography«, издавача Francis & Taylor из Лондона.

Рецензент је у часописима Circulation, American Journal of Cardiology, European Journal of Heart Failure i European Journal of Echocardiography.

Главни је уредник часописа JAMA – Serbia and Montenegro и члан уређивачког одбора часописа Cardiovascular Ultrasound.

Др Нешковић је један од оснивача и потпредседник Југословенског удружења за ултразвук срца и члан је председништва Кардиолошке секције Српског лекарског друштва.

Ожењен је Војиславом, анестезиологом, асистентом Медицинског факултета у Београду, и отац је две кћерке, Маше, студента филмске режије и мале Софије Александре.