Проф. др Предраг Љ. Петровић

Проф. др Предраг Љ. Петровић

Проф. др Предраг Љ. Петровић

Проф. др Предраг Љ. Петровић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, рођен је у Скопљу 1935. године, од оца Љубомира и мајке Маријонке Настос. Србин, православне вере. Дипломирао је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1960. године. Специјалистички испит из Опште хирургије положио је 1969. године. Докторску дисертацију: “Patch ангиопластика у хируршком лечењу коарктације аорте” одбранио је 1978. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду. У звање асистента на предмету хирургија изабран је 1970., доцента 1978., ванредног професора 1984. године, а у звање редовног професора Медицинског факултета у Београду 1990. године. Ужа област рада је кардиохирургија, као и целокупна кардиоваскуларна проблематика, где је постигао бројне и завидне резултате.
Усавршавао се из кардиохирургије 1974/75 године на Baylor University у Хјустону (САД) код проферсора Michael De Bakey-a. По повратку са усавршавања, наставио је развој кардиохирургије бивше II хируршке клинике. Најпре у тиму својих учитеља, Проф. Др Војислава К. Стојановића и Проф. Др Борислава В. Вујадиновића, а потом, формирајући тим млађих стручњака са ове клинике, која касније прераста у Институт за кардиоваскуларне болести Клиничког центра Србије, чији је директор био од оснивања до 2001. године.
Захваљујући пажљивој селекцији и образовању кадрова у најпознатијим светским центрима, великом броју иновација у области дијагностике и терапије, савременом лечењу пацијената, интензивној међународној сарадњи и великом броју публикованих радова у земљи и иностранству, Институт за кардиоваскуларне болести Клиничког центра Србије, под руководством Проф. Петровића, израстао је у установу цењену и признату у међународним размерама.
Дугогодишњим радом, посебно је утицао на развој кардиохирургије у областима везаним за хируршко решавање: акутне дисекције аорте, едокардитиса и уградње вештачких срчаних валвула, тумора срца, компликација акутног инфаркта миокарда (вентрикуларног септалног дефекта, анеуризме леве коморе, псеудоанеуризме и др.). Такође, дао је значајан допринос и у хируршком решавању поремећаја срчаног ритма, а посебне заслуге му припадају за успешно увођење у рутинску праксу кардиохируршких процедура у дубокој хипотермији са потпуним заустављањем циркулације.
Међу изузетно сложеним операцијама, које се раде само у врхунским центрима, а које је дужи низ година успешно изводио са својим тимом, могу се издвојити: реоперације срчаних залистака, by-pass реоперације, коридор операције код поремећаја срчаног ритма и многе друге.
Проф. Петровић је редовни члан Хируршке секције Српског лекарског друштва, редовни члан Медицинске академије Српског лекарског друштва, редовни члан и з више наврата Национални делегат у Европском удружењу кардиоваскуларних хирурга и члан Међународног кардиоваскуларног удружења Dr Michael De Bakey.
Оснивач је и први председник Удружења кардиоваскуларних хирурга Србије. На челу првог националног Удружења ове врсте, основаног 2001. године, иницирао је и реализовао акредитацију великог броја кардиоваскуларних хирурга у Европском борду за торакалну и кардиоваскуларну хирургију. За свој рад и заслуге на пољу међународне афирмације наше кардиоваскуларне хирургије, Проф. Петровић је акредитован звањем “Fellow of Europen Board for Thoracic and Cardiovascular Surgery (F.E.T.C.S.)”.
Проф. Петровић је објавио преко две стотине научних радова из области кардиохирургије и сродних научних дисциплина. Аутор је и коаутор у поглављима која се баве кардиоваскуларном хирургијом и пејсмејкер терапијом, у три уџбеника: постдипломски уџбеник “Кардиологија I и II, “Хирургија за студенте Медицине”; монографијама: “Pericardiology” и “Oдабрана поглавља о пејсмејкер терапији”; и један је од уредника књиге: “Индикације за оперативно лечење коронарне болести и хируршко лечење болесника са дисфункцијом леве коморе”.
Међу најзначајнијим објављеним радовима, свакако треба издвојити:
• Petrovic P. et al.: Surgical treatment of an acute dissection of the ascending aorta – XXI World Congress, Lissabon, 1993;
• Petrovic P. i sar.: Hirurška revaskularizacija miokarda. – Acta Chirurgica Yugoslavica, 1994;
• Petrovic P.: Rekonstruktivna hirurgija aorte. – Acta Chirurgica Yugoslavica, 1996;
• Petrovic P.: Indikacije za lečenje koronarne bolesti i hirurško lečenje bolesnika sa disfunkcijom leve komore. – Kardiologija, poslediplomski udžbenik iz kardiologije, Medicinaski fakultet, Beograd, 1994:787-89;
• Petrovic P. i sar.: Pseudostenoze mitralnog ušća. – Acta Chirurgica Yugoslavica, 1984;
• Petrovic P.: Dissection of the ascending aorta: surgical treatment. Scientific Review, Belgrade, 1996;17-18:185-98.
Учествовао је на великом броју домаћих и страних, Европских и Светских конгреса и симпозијума, првенствено излажући сопствена, обимна искуства из кардиоваскуларне проблематике.
Поред стручне делатности, Проф. Петровић је врло ангажова и на пољу едукације студената медицине, постдипломаца и специјализаната. Био је ментор у великом броју магистарских радова и докторских теза. Као носилац или сарадник научно-истраживачких пројеката, Проф. Петровић је утицао на основна опредељења у научно-истраживачкој делатности која обухватају све најважније области савремене кардиологије, кардиохирургије, васкуларне хирургије и пејсмејкер терапије.
Овако значајан допринос реазвоју кардиохирургије није остао незапажен, тако да је Проф. Петровић носилац великог броја признања, како у земљи, тако и у иностранству.
Од поменутих, треба издвојити: Плакету “Dr Michael De Bakey”; Захвалницу Конгреса васкуларних хирурга у Лисабону 1989. године; Плакете и Дипломе Српског лекарског друштва; Захвалнице Хируршке секције Српског лекарског друштва; Признање Његове светости, Патријарха српског – Господина Павла, за рад на књизи “Кардиологија”; Орден Заслуга за народ са сребрном звездом као и посебне Повеље Српског лекарског друштва за научно-истраживачки рад.