Проф. др Љубиша С. Адамовић

Проф. др Љубиша С. Адамовић

Проф. др Љубиша С. Адамовић

Економски факултет

Проф. др Љубиша С. Адамовић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1928. године у Земуну, од оца Стевана и мајке Славојке Девић. Основну школу и гимназију у Београду и Кикинди (матурирао 1947.). Дипломирао је на Новинарској и дипломатској високој школи у Београду 1952. године. Последипломске студије из економских наука и магистратура на Охајо универзитету (САД) 1958. Докторирао на Економском факултету у Београду 1961. године.
Радно искуство: “Економска политика”(1954.-57.), Институт за међународну политику и привреду. Висока школа политичких наука доцент 1961, за “Међународну економију”.
На Економском факултету у Београду доцент (1963.), ванредан професор (1967.), редовни професор (1972.). Шеф Катедре за међународне економске односе (1972. до 1992.). За члана Црногорске Академије наука и умјетности изабран 1991. године.
Од 1992. године је редовни професор Државног универзитета Флориде – Талахаси. На Економском факултету у Београду био продекан за наставу (1969.-1971.), председник Комисије за последипломске студије и руководилац последипломских студија “Међународна економија”. Формирао је и предавао предмет “Међународни економски односи” на Економском факултету у Титограду, затим Љубљани, Нишу, Крагујевцу, Скопљу, Сарајеву и Бања Луци.
Од 1995. године је Директор Студија Русије и источноевропских земаља на Florida State University. Од 1998. до 2001. године члан је Савета државног универзитета Флориде.
Редовни је члан Научног друштва економиста Југославије, члан Југословенске Академије економских наука, члан ASPEN института у Риму, професор Европског центра за мир и развој Универзитета УН редовни члан American Association for Advancement of Slavic Studies од 1983, American Economic Association од 1962, North American Association for Serbian Studies од 1985. г., а од 2002. члан Извршног одбора.
Објавио је око 300 библиографских јединица (чланака, есеја, прилога у зборницима, књига) у Југославији и иностранству. Важнији радови представљају: Међународни економски односи – савремене тенденције, ( 9 издања.), Теорија међународне трговине, (8 издaња), Интеграција и дезинтегација светске привреде, (2 издaња), Савремени међународни односи, Конференција UNCTAD, ур. и водећи аутор, Светска производња и светска трговина, коаутор, Југославија и међунродно економско окружење, Друштвено-економски аспекти Медитерана и безбедност СФРЈ, Југославија и СЕВ, Европско заједничко тржиште и Југославија, Економски аспекти политике несврстаности, Economics of Non-alignment, Америчко-југословенски економски односи после Другог светског рата (са J. Lampe и R. Prickett), Yugoslav-American Economic Relations since World War II са J. Lampe и R. Prickett, Duke University Press, Beyond Yugoslavia, коуредник са S.Ramet, Westview Press.
Основни научни допринос обухвата тематику институцио-нализације међународних економских односа, савременог процеса међународне економске интеграције и положаја Југославије у међународним економским односима.
Држао је наставу из предмета “Међународни економски Односи” и “Компаративни економски системи” на: Florida State University (Tallahassee); Lehigh University (Bethelehem, Pa.) 1963, 1973; 1983;Colgate University (Hamilton, NY) 1981; Skidmore College (Saratoga Springs, NY), 1982; Johns Hopkins University – Bologna Center (Italija) 1973.
Држао предавања на бројним иностраним универзитетима (на руском, француском и енглеском). међу којима: Ломоносов (Москва), Inst. of International Affairs (New Delhi), Univ. of Islamabad (Pakistan), Inst. of Inerntl. Law and Interntl. Relations (Солун), CESES (Милано), Istituto d’Affari Internazionali (Рим), Univ Trieste, Diplomatische Akademie (Беч), Inst. Solway de Sociologie (Брисел), Univ.Nacional de Mexico (Мексико Сити). У В.Британији – Royal Istitute of International Affairs – Chatam House (Лондон), и на унив. Cambridge и Oxford, univ. Tokio i Jokohama (Јапан), унив. у Буенос Аиресу, Академија наука Грузије (Тбилиси), Академија наука Јерменије (Ереван), на универзитетима у Пекингу, Шангају итд.
У САД држао предавања на преко двадесет универзитета, међу којима: MIT, Harvard, Columbia (NY), Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio), UCLA, Berkley, Davis (Ca.) итд.
Професор Адамовић је обављао значајне јавне и друштвене активности: генерални секретар Савеза удружења универзитетских наставника Југославије, председник Комисије за међународну сарадњу УК СК, члан Савета Међународног центра за друштвене науке БУ, члан Комисије за међународну сарадњу БУ, председник Савета Центра за соделовање з дежелами в развоју (Љубљана).
У форумима међународних институција је члан Извршног комитета Савеза за друштвене науке Медитерана, члан Извшног комитета Међууниверзитетског центра (Дубровник), члан директоријума Института за међународно право и привредни развој (Вашингтон, САД); консултант Конференције УНКТАД за питања међународне трговине, итд. Учествовао је у раду низа међунународних тела и организација: УН, ЕЕЗ и СЕВ. Био је дуго члан редакционог одбора међународног научног часописа ” The Economics of Planning “, председник савета НИП”Култура”, председник редакцијског одбора часописа “Извоз”, члан редакције часописа “Економист”, “Економски анали” и “Пословна политика”. У “Економској енциклопедији” и “Економском лексикону” био уредник одељка за “Светску привреду”.
Учествовао је са рефератима на бројним међународним конгресима и скуповима из домена међународних економских односа, међу којима су и: Европска банка за обнову и развој и транзиција привреда источно-европских земаља (Лондон 1991), Меународна конференција о увођењу конвертибилних валута у Источну Европу (Беч 1991), Светски конгрес Удружења за међуародне студије (Сан Диего -1996, Торонто 1997, Минеаполис 1998), New Orleans 2001., Portland, Oregon 2003.
Носилац је Ордена рада са Сребрним венцем (1968); Ордена рада са Црвеном заставом (1980); и бројне захвалнице. Добитник је Октобарске награде града Београда у области друштвенх наука у 1988. за дело “Интеграција и дезинтеграција светске привреде”.
Инострана признања: Ohio University Alumni Medal of Merit for Distinguished Achievement in the Field of Economics (1985); Захвалница гувернера и владе државе Флорида за допринос развоју академске сарадње Југославије и Флориде.
Професор Адамовић је цитиран у више домаћих и страних биографских енциклопедија.