Проф. др Момчило Д. Милисављевић

Проф. др Момчило Д. Милисављевић

Проф. др Момчило Д. Милисављевић

Економски факултет

Проф. др Момчило Д. Милисављевић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1929. године у селу Браничеву, Србија, Југославија, од оца Драгољуба и мајке Данице Петронић, учитеља. У Нишу је завршио основну школу “Свети Сава” 1940. године и Другу мушку гимназију 1948. године. На Економском факултету у Београду дипломирао је јуна 1952. године. Од октобра 1952. до септембра 1953. године налазио се на одслужењу војног рока у школи за резервне официре. По повратку из војске, у октобру 1953. изабран је за асистента Економског института ФНРЈ на коме је радио до 1956. године када је изабран за асистента на Економском факултету у Београду, за предмет Економика и организација предузећа. Докторирао је на Економском факултету у Београду одбранивши докторску дисертацију под насловом “Трошкови као фактор пословне политике предузећа” 1961. године. Изабран је за доцента за предмет Планирање и пословна политика предузећа 1962. У звање ванредног професора биран је 1967. а 1973. године унапређен је у звање редовног професора.

У том периоду развио је два предмета: Планирање и пословна политика предузећа и Маркетинг. На факултету је обављао дужности председника Комисије за постдипломске студије, председника Комисије за докторате, руководиоца постдипломског курса Пословна економија и шефа катедре за Економику и организацију предузећа од 1982-1994. године, када је пензионисан.

Сада је руководилац Центра за менаџмент Универзитета у Београду и председник Одбора за економију при Министарству за науку и технологију Србије. Члан је научне секције Савеза економиста Југославије.

Био је члан редакције више часописа а шест година је био главни и одговорни уредник часописа Маркетинг. Био је главни уредник “Лексикона маркетинга” који је издала Савремена администрација Београд 1977. године. До увођења санкција руководио је сарадњом наших економских институција у оквиру ТЕМПУС програма. Добио је Октобарску награду Београда 1974. године за књигу “Маркетинг”.

Боравио је више пута у иностранству: Бостон, САД, Harvard Business School, “Интернационални наставнички програм”, 1958, једна година; Станфорд, САД, Stanford Business School, “Финансије и контрола”, 1962, једна година; Берлин, Немачка, International Institut for Management und Vervaltung, сарадник-истраживач, 1973, 3 месеца; Лондон, В. Британија, London School of Business Study, “Међународни маркетинг”, 1975, 2 месеца; Albany, USA, School of Business New York State University, размена наставника, 1986, 2 месеца; Pittsburgh, USA, Business School University of Pittsburgh, Фулбрајтов програм за предаваче, 1989, 5 месеци; Лондон, В. Британија, Middlesex Universsity, ТЕМПУС програм, 1991, 1 месец.

Публиковани радови професора Милисављевића могу се разврстати у четири категорије:

Као универзитетски наставник несумњиво је плодан писац Уџбеника за студенте. Прву своју књигу под насловом “Основи економског образовање” (Рад, Београд 1958) која је доживела више издања објавио је као асистент. Његов уџбеник “Планирање и развојна политика предузећа” коаутор са Ј. Тодоровићем доживео је осам издања. Даљи корак у развоју ове дисциплине је рад “Основи стратегијског менаџмента“, Пословна школа Мегатренд Београд 1997.

Двадесето издање уџбеника «Маркетинг», публиковано је 2001. године, у издању Савремене администрације, Београд. За студенте последипломских студија објавио је два уџбеника. Први је «Стратегијски менаџмент», Чигоја штампа, Београд, 2000. године, а други (у коауторству са Ј. Тодоровићем): «Маркетинг стратегија», треће допуњено издање, Институт за тржишна истраживања и Економски факултет, Београд, 2000. године.

У другу категорију се могу сврстати монографије. Прва је “Метод случајева примењен у економском образовању“, Информатор, Загреб, 1961. Његова докторска дисертација “Трошкови као фактор пословне политике предузећа” публикована је 1965. године од стране издавачког предузећа Култура, Београд. Монографија “Политика цена предузећа” Савремена администрација Београд, 1972. је имала велики утицај на начин формирања цена од стране југословенских предузећа. У коауторству са Р. Сенићем и С. Јаношевићем публиковао је рад “Иновације и технолошка стратегија предузећа” Економски факултет Београд, 1993. Последња обимна монографија “Савремени стратегијски менаџмент”, Институт економских наука, Београд, 2002., године обрађује проблеме управљања предузећем у процесу глобализације светске привреде.

Трећу категорију радова чине прилози у часописима и зборницима са научних скупова у земљи и иностранству. У ту категорију спада преко сто прилога од којих је једна петина на страним језицима. Највећи део прилога је из два основна научна подручја Управљања предузећем и Маркетинга. Мањи број прилога је посвећен проблемима образовања менаџера потребних савременој привреди.

Последњу, четврту категорију, чине пројекти који се могу сврстати у три групе. Прву чини већи број пројеката рађених на факултету и институтима са којима је Милисављевић сарађивао чији су наручиоци били предузећа и републичка и савезна администрација. У другој групи су пројекти који су у деведесетим годинама рађени у оквиру Центра за менаџмент Универзитета у Београду. Професор Милисављевић је био руководилац и истраживач у следећим пројектима: 1. Потребе за менаџерима у Србији (1994.); 2. Менаџмент у функцији иновација I и II књига (1995. и 1996.) и 3. Унапређење иновативне активности у привреди Србије (1997.). У трећу групу спадају макропројекти у фундаменталним истраживањима Министарства за науку и технологију Србије: 1. Стратегија развоја самоуправног предузећа (1986.-1990.) и 2. Стратегија предузећа у тржишној привреди (1991.-1995.). Био је и руководилац и истраживач макропројекта Управљање трансформацијом предузећа (1996.-2000.).