Prof. dr Slavko Lisavac

Prof. dr Slavko Lisavac

Prof. dr Slavko Lisavac

Ekonomski fakultet

Prof. dr Slavko Lisavac rođen je 1912. godine u Irigu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1934. godine, a zatim i na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Pre konačnog prelaska na Univerzitet radio je u raznim naučnim i razvojnim institucijama za problematiku poljoprivrede i poljoprivrednih preduzeća i učestvovao u većem broju saveznih i republičkih komisija za normativno regulisanje privrednog sistema, kao i u međunarodnoj komisiji za proučavanje problema iz oblasti ekonomike i organizacije poljoprivrede.

Izabran je bio 1961. godine za nastavnika Ekonomike i organizacije poljoprivrednih preduzeća na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a 1971. godine izabran je i na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu za predmet Poljoprivredno računovodstvo. Predavao je Ekonomiku i organizaciju poljoprivrednih preduzeća na ekonomskim fakultetima u Osijeku, Subotici i Kragujevcu.

            Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu bio je prvi nastavnik za predmet Obračun i analiza troškova u poljoprivredi za koji je napisao i udžbenik. Na postdiplomskim studijama na ekonomskim fakultetima u Beogradu i Subotici predavao Ekonomiku poljoprivrede, kao i na poljoprivrednim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu i Sarajevu.

            Prof. Lisavac je 1952. godine boravio u SAD, gde je izučavao problematiku kreditiranja poljoprivrede. Učestvovao je na većem broju međunarodnih kongresa i simpozijuma posvećenih ekonomici poljoprivrede (Ist Lansing, Minsk, Berlin, Hale, Budimpešta). Bio je predstavnik Jugoslavije u L´Union Européene des Expérts Comptables, Ékonomiques et Financiers u Parizu. Tu je uzeo vidnog učešća u izradi naučno-metodološke publikacije Die Pruefung des Jahresabschlusses. Publikacija je zatim prevedena na još 4 zapadnoevropska jezika. Učestvovao je takođe više godina u zajedničkim jugoslovensko-mađarskim istraživanjima ekonomike poljoprivrede.

            Lisavčev naučno-istraživački opus iznosi oko 130 naslova, u čemu 10 knjiga, oko 20 monografskih studija u zbornicima radova nekoliko naših instituta i oko 100 članaka u naučnim i stručnim časopisima.

            Najvažniji doprinosi su u sledećim radovima: – Karakter troškova poljoprivrednih gazdinstava – Sistem obračuna i knjiženja troškova i prihoda u poljoprivredi – Obračun i analiza troškova u poljoprivredi – Ekonomika i organizacija poljoprivrednih preduzeća (4 izdanja) – Die Pruefung des Jahresabschlusses (koautor) – Manuel européen de revision comptable (koautor) – Agro-industrial Integration of Industrial Activity (koautor) – Metodologija za praćenje troškova, prevedena na poljski jezik, gde se koristi u zvaničnim analizama troškova poljoprivrednih gazdinstava.

            Među najznačajnijim doprinosima prof. Lisavca su: Utvrđivanje optimalne veličine društvenih poljoprivrednih gazdinstava optimalnog stepena specijalizacije i optimalnog nivoa intenziteta proizvodnje poljoprivrednih proizvoda. Utvrđivanje optimalnih odnosa u asortimanu proizvoda poljoprivrednog gazdinstva. Podela varijabilnih troškova u poljoprivredi. Metodologija utvrđivanja najcelishodnijeg momenta likvidiranja poljoprivrednih mašina, izbora specijalizovanih ili univerzalnih mašina i izbora mašina optimalnog kapaciteta. Ujednačavanje metodologija planiranja i evidentiranja radi omogućenja celishodnih analiza poslovanja.

Metodologija praćenja troškova i izračunavanje ekonomskih efekata poljoprivredne proizvodnje.

            Prof. Lisavac je kao autor učestvovao u izradi poljoprivredne enciklopedije, kao autor i redaktor Knjigovodstvenog leksikona i Leksikona računovodstva i poslovnih finansija. Glavni i odgovorni urednik je časopisa za računovodstvo i poslovne finansije “Knjigovodstvo” Saveza računovodstvenih i finansijskih kadrova Republike Srbije.