Проф. др Миладин Кораћ

Проф. др Миладин Кораћ

Економски факултет

Проф. др Миладин Кораћ, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1924. године у Ваљеву, од оца Миљка трговац, и мајке Наде Јелић. Дипломирао на Економском факултету у Београду 1949. године. На Економском факултету у Београду изабран је за асистента 1949, на предмету Политичка економија. затим за доцента, за ванредног професора, а 1966. за редовног професора.  Проф. Кораћ је био шеф катедре за Општу економску теорију, продекан и декан Економског факултета у Београду. Биран је и на многе одговорне функције у Републици и Федерацији.

За научни рад добио је Републичку награду за друштвене науке СР Хрватске “Божидар Аџија” – 1967. и Седмојулску награду СР Србије 1977. Био је члан Научне секције Савеза економиста Југославије и Научног друштва економиста Југославије. За дописног члана Југословенске академије знаности и умјетности изабран је 1981. године.
Проф. Кораћ је био руководилац 8 обимних истраживачких пројеката међу којима наводимо: “Самоуправна политика дохотка у области наменске расподеле”, “Економски положај привредних групација 1967-1970. и политика дохотка у наредном периоду”, “Анализа економског положаја привредних групација у Југославији и Хрватској у периоду 1971-1982. године”. “Стицање и расподела дохотка и добити у Југославији и Србији у периоду 1980-1990.
Као асистент био је на постдипломским студијама у Кембриџу (Енглеска), а као ванредни професор на специјализацији на неким од најпознатијих универзитета у САД (Harvard, Yale, Berkeley и др.), Као visiting schoolar држао је предавања на универзитетима и високим школама у САД, СССР, Пољској, Шведској, Мексику, Кини и Јапану. Знатан број радова проф. Кораћа објављен је на страним језицима на енглеском, руском, немачком, француском, италијанском, шпанском, кинеском и јапанском.
Проф. Кораћ објавио је велики број научних и стручних радова, са преко 140 библиографских јединица, међу којима се налази и 21 књига. Најважнији доприноси налазе се у следећим књигама: Појам односа производње – теоријско критичка анализа (“Нолит”, Београд 1957); Проблеми теорије и праксе социјалистичке робне производње (“Информатор”, Загреб 1965); Политичка економија – Основи теоријске анализе капиталистичке и социјалистичке робне производње, универзитетски уџбеник (“Рад”, Београд, коауторски рад, 10 издања), преведен на албански и на кинески (Пекинг, 1982.); Основи теорије дохотка и социјалистичке робне производње (“Рад”, Београд 1970); Проблеми и правци развоја самоуправног привредног система. (Институт за економику инвестиција, Београд, 1970), Самоуправна политика дохотка у области наменске расподеле. (“Рад”, Београд 1972); Социјалистички самоуправни начин производње, у три тома (Издавачки центар “Комунист”, Београд 1977, 1980. и 1982, у укупном обиму од 1.500 штампаних страна). Први том је у целини преведен на кинески (Пекинг, 1981.), а у скраћеној верзији на јапански (Токио, 1982.); Анализа економског положаја друштвеног сектора привреде република и покрајина у стицању и расподели дохотка у периоду 1971-1982 године. (ЈАЗУ, Загреб 1983); Проблеми стицања и расподеле дохотка у СФРЈ. Анализа стања (1977-1985) и могућа решења (“Глобус” и ЈАЗУ – Загреб 1987); Стицање и расподела дохотка и добити у Југославији и Србији у периоду 1980-1990. (Научно истраживачки центар Економског факултета у Београду 1992); Живот и збивања, 1885-1945-1995. Мемоарски записи (“Колубара” – Ваљево 1998).
Најзначајнији научни доприноси проф. Кораћа су у постављању теза за оригиналну теорију социјалистичке робне производње и у разради елемената те теорије у тротомном делу: “Социјалистички самоуправни начин производње” .