Проф. др Никола Чобељић

Проф. др Никола Чобељић

Економски факултет

Проф. др Никола Чобељић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1912. године у Лесковцу. Основну школу и нижу гимназију завршио је у Подгорици, матурирао у Београду 1930. године. Правни факултет у Београду завршио је 1934., а докторирао на Економском факултету Београдског универзитета 1959. године са тезом Политика привредног развоја Југославије и њени резултати 1947-1956. Као члан КПЈ од 1941. године радио је активно у београдској партијској организацији све до почетка 1943. када је ухапшен и затворен у специјалној полицији. Одатле је одведен у концентрациони логор на Бањици, а затим на принудни рад у Аустрију где наставља организовану политичку активност.

После ослобођења проф. Чобељић је био помоћник министра трговине и помоћник председника Савета за робни промет НР Србије, државни подсекретар за привреду ФНРЈ, заменик директора Савезног завода за привредно планирање.

За редовног професора Економског факултета Универзитета у Београду изабран је 1962. Био је шеф Катедре за економску политику. Учествовао је у извођењу постдипломске наставе на економским факултетима у Београду, Титограду, Скопљу, Суботици и Новом Саду. Био је председник Друштва економиста Србије, потпредседник Савеза економиста Југославије и председник Савета Економског факултета у Београду. Члан одбора за економске науке ЦАНУ, члан Научног друштва Србије од оснивања 1969. године. и редовни члан САНУ од 1988. године.

Један је од покретача часописа “Економски преглед” и  његов уредник. Био је главни уредник часописа “Економист” – органа Савеза економиста Југославије.

Држао је предавања на Sent-Antoni колеџу у Оксфорду (1961) и на универзитетима Колумбија и Мериленд у САД (1962). Учествовао је са рефератима и саопштењима на многим међународним научним скуповима.

Радови проф. Чобељића се односе претежно на област теорије и политике привредног развоја. У фокусу научне анализе проф. Чобељића била је привреда Југославије. Његови радови широко се цитирају у домаћој економској литератури, а такође и у студијама иностраних аутора који су се бавили изучавањем привредног система Југославије (Hamilton, Deborah, Spulber, Neuberger, Fisher, Novak и др.).

Проф. Чобељић је учествовао у организацији девет научних скупова у САНУ, посвећених проблемима привредног развоја и привредног система Југославије. Учествовао је у организацији више међуакадемијских научних скупова на којима се расправљало о развоју економске мисли у нас, теоријским и методолошким проблемима развоја југословенске привреде, о ефикасности развоја недовољно развијених подручја Југославије, друштвено-економским аспектима радне снаге и запослености, о положају наших националних мањина у суседним земљама и др. Учествовао је и на скуповима о заштити и унапређењу животне средине, уставним променама у Југославији и Србији, о конзервативној мисли у нас и у свету, о проблемима науке у будућности, перспективама социјализма итд.

Објавио је око 80 радова: чланака, студија, есеја, научних саопштења, критичких коментара, осврта, као и велику студију “Привредни развој и привредни систем Југославије” (заједно са проф. Илијом Росићем).

Поводом 75-годишњице живота и рада проф. Чобељића часопис “Економска мисао” посветио је тој годишњици посебан јубиларни број који је уредио академик М. Мацура (“Економска мисао”, 1988).

Проф. Чобељић је одликован Орденом рада првог реда (1955) и Орденом заслуга за народ са сребрном звездом (1962) и Орденом рада са црвеном заставом (1986).  Добитник је Седмојулске награде СР Србије (1965), Свечане повеље са плакетом Економског факултета и бројних  других  повеља и плакета.