Проф. др Радосав Ж. Ђорђевић

Проф. др Радосав Ж. Ђорђевић

Проф. др Радосав Ж. Ђорђевић

Електронски факултет Ниш

Проф. др Радосав Ж. Ђорђевић, редовни професор Електронског факултета Универзитета у Нишу, рођен је 1933. године у селу Мали Вртоп, у Заплању, општина Гаџин Хан, оца Живојина и мајке Градимирке Станковић. Основну школу и гимназију учио је и завршио у Нишу, а на Математичкој групи Природно математичког факултета у Београду дипломирао је 1957. године. У току две школске године радио је као средњошколски професор у Гимназији “Стеван Сремац” у Нишу. Од 1960. године, тј. од оснивања првих факултета у Нишу, радио је прво на Техничком, а затим на Електронском факултету у Нишу, пролазећи кроз сва звања, од асистента до редовног професора.

Докторат математичких наука стекао је 1966. године, одбраном докторске дисертације “О неким општим класама линеарних функционалних једначина”.
У току школске 1968/69., као стипендиста познате фондације “Alexander von Humboldt-Stiftung”, био је на стручном усавршавању при Институту за теоријску и примењену математику Универзитета у Бону (Institut für Reine und Angewandte Mathematik, Universität Bonn).
Дуго година, проф. Ђорђевић је био шеф Катедре за математику, у два изборна периода био је продекан, а затим, такође у два изборна периода, и декан Електронског факултета у Нишу. Исто тако, у два изборна мандата био је проректор Универзитета у Нишу.
Проф. Ђорђевић је своје научне радове објављивао у домаћим и иностраним научним часописима, а са научним рефе-ратима учествовао је на више математичких конгреса и симпозијума, у земљи и иностранству.
Његови научни радови припадају математичким областима: Обичне и парцијалне диференцијалне једначине, Теорија функционалних једначина, Аналитичке неједнакости, Геометријске неједнакости, Теорија матрица, Теорија апроксимација.
Проф. Ђорђевић је, сам или заједно са другим ауторима, објавио велики број научних радова, од којих су више од 30 од посебног значаја.
Неки наслови од њих су: Sur certaines équations aux dérivés partielles indéterminées, Solution d’une equation fonctionnelle à plusieurs fonctions inconnues, Solution d’un systeme d’equations fonctionnelles lineaires, On a Class of Functional Equations, Sur un systeme des equations fonctionnelles lineaires, On a Malet-Hammond’s Functional Equation, On a Function Related to Binet-Cauchy’s Functional Equation, On a Fuctional Equation Having Determinant Form, Čebišev’s Inequality for Convex Sets, On Some Generalizations of Zmorovič’s Inequality, Some Inequalities for Triangle, Some Inequalities for the Elements of a Triangle, Some Inequalities for Triangle: Old and New Results, On a Set of Proofs of Isomorphism of A|acency Matrices, Some Estimates of Lr norm on the Set of Continuously-differentiable Functions.
Проф. Ђорђевић је коаутор у свету познате монографије о геометријским неједнакостима: Geometric Inequalities, у издању веома цењене издавачке куће Wolters-Noordhoff Publishing, Groningen (Холандија) 1969. године. Ова монографија спада у најцитираније књиге и била је дуго година инспирација за многе младе људе који су почињали да се баве овом облашћу. Иначе, аутори ове монографије су: O. Bottema, Р. Ж. Ђорђевић, Р. Р. Јанић, Д. С. Митриновић и П. М. Васић.
Коаутор је трилогијског универзитетског уџбеника, под насловом “Математика за студенте техничких факултета”, који је објавио са Г. В. Миловановићем.
Проф. Ђорђевић је сарадник Математичког института Српске академије наука и уметности у Београду, члан је Француског математичког друштва (од 1969.), почасни је члан Српског хемијског друштва (од 1976.) и доживотни почасни члан “Tesla Memorial Society, Inc.” (New York) (од 1985.).
Иницијатор је оснивања угледног научног часописа “Facta Universitatis” и био је његов први главни и одговорни уредник.
Био је члан редакције у свету познатог научног часописа Публикације Електротехничког факултета, Серија: Математика и физика, Београд, и члан редакционог одбора, такође, познате едиције “Математичка библиотека” (Едиција Катедре за математику Електротехничког факултета у Београду). Члан је редакционог одбора часописа Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics, чији је издавач Универзитет у Нишу.
Руководио је радом на реализацији више научних пројеката и потпројеката из математике које су финансирале Републичка заједница науке Србије или Регионална заједница науке региона Ниш.
За свој укупни научни и наставни рад, као и за општи а нарочито посебни допринос развоју Електронског факултета и развоју Универзитета у Нишу, Ђорђевић је добитник: (1) Јубиларне плакете 1965-1975. Универзитета у Нишу, (2) Плакете Универзитета у Нишу, и (3) Велике плакете и повеље Универзитета у Нишу.