Проф. др Рајко Томовић

Проф. др Рајко Томовић

Електротехнички факултет

Проф. др Рајко Томовић, академик, редовни професор Електротехничког факултета у Београду у пензији, рођен је 1919. године, у Баји (Мађарска) од оца Мирка, мајке Ирене Баста. Гимназију је завршио у Београду 1938. године. Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду 1946. Докторирао у Српској академији наука и уметности 1952. из области аналогних рачунара.Од 1950. до 1960. радио је у Институту “Борис Кидрич” Винча, а у периоду 1960. до 1962. године у Институту “Михајло Пупин” у Београду. Од 1964. до пензије редовни професор на Електротехничком факултету у Београду за област аутоматике.

Предавао је “Нелинеарне системе управљања” на редовним и “Теорију система” на последипломским студијама за које је написао уџбенике који су преведени на енглески и штампани и у иностранству. Од 1961. стални је гостујући професор на University of California Los Angeles (UCLA) и University of Southern California Los Angeles. Предавао је по позиву на универзитетима САД, СССР, Француске, Немачке, Италије, Енглеске, Јапана, Индије и Малезије.

Добитник је Седмојулске награде Републике Србије, Награде АВНОЈ-а, Медаље Америчког друштва инжињера поводом стогодишњице његовог оснивања. Редовни је члан САНУ и спољни члан Словеначке академије наука.Био је саветник Организације за економску сарадњу европских земаља (OECD) и Уједињених нација за питања технолошког развоја. Био у руководству међународних организација за аутоматско управљање и аналогне рачунаре.

Учествовао је са радовима на многим научним скуповима у земљи и иностранству. Објавио је у домаћим и страним часописима преко 120 научних и стручних радова. Аутор је и коаутор 21 књиге у нашој земљи и иностранству (Француска, САД, Русија, Немачка). Из области којима се бавио објавио је монографије и поглавља у књигама код чувених издавача као што су Pergamon Press, Elsevier, Springer Verlag, John Wiley & Sons London, МИР Москва, Masson Paris и др. Монографија о брзим диференцијалним анализаторима објављена је на француском, енглеском и руском језику. Монографија о осетљивости динамичких система објављена је на српском и енглеском (McGraw Hill, New York, 1964). Прву монографију у светској литератури о неаналитичким методама управљања покретима екстремитета, са коауторима Дејаном Поповићем и Richard Stein-ом (Канада) објавио је код World Scientific Publishers, Singapore, 1995. По позиву, председавао је и учествовао са радовима на многим међународним конференцијама и конгресима.

Основни доприноси теорији система и рачунарским наукама објављени су у следећим радовима са коауторима:An Adaptive Artificial Hand transactions; Finite State Approach to the Synthesis of Bioengineering Control Systems; Systems Approach to Muscle Control; Robot Control by Reflex Actions; Strategy for Grasp Synthesis with Multifingeres Robot hands; Hybrid Assistive System the Motor Neuroprosthesis; Неаналитичко управљање манипулаторима; Skill Based Artificial Intelligence Systems in Robotics.

Основни научни доприноси, поред аутоматског управљања, се односе на развој протеза и ортоза, теорију осетљивости динамичких система, примену коначних аутомата у моделирању управљања људским екстремитетима и коришћење вештачких рефлекса за управљање роботима.Покренуо је израду и учествовао у реализацији прве наше рачунске машине за електропривреду, првог аналогног рачунара домаће израде, првог домаћег електронског рачунара за војне потребе, првих дигиталних рачунара. Иницирао је развој теорије осетљивости у нашим и светским оквирима као посебне дисциплине проучавања динамичких система.

Теоријским и примењеним радовима из области медицинске роботике омогућио је израду прве у свету антропоморфне вештачке шаке, рефлексно управљаног вештачког колена и хибридног система са ненумеричким управљањем за рехабилитацију парализираних пацијената.Ови радови су довели до реализације интелигентних индустријских система са мултифункционалним хватаљкама усмереним ка флексибилној монтажи. Сви ти системи се продају на светском тржишту као заједнички производ југословенско-америчких предузећа. Радио на развоју теорије ненумеричког управљања машинама на бази вештачке интелигенције и неуралних мрежа.