Проф. др Влајко Брајић

Проф. др Влајко Брајић

Правни факултет

Проф. др Влајко Брајић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, рођен је 1939. године у Липову код Колашина, од оца Михаила и мајке Вукосаве Шуковић. Школовао се у Колашину, а матурирао 1958. у Бијелом Пољу. На Правном факултету у Београду је дипломирао 1962. године; степен магистра правних наука стекао је 1968., а затим доктора наука 1971. године, са дисертацијом: Проблеми запошљавања у условима технолошког прогреса. Изабран је за асистента на Правном факултету у Београсду 1965., за доцента 1973., за ванредног професора 1978., а 1983. године за редовног професора за Радно право и Основе социологије рада. Држао је наставу из предмета Радно право и Увод у право на неколико факултета у земљи, а предавао је и Међународно право и Судско-организационо право; учествовао је у последипломској настави на скоро свим правним факултетима бивших југословенских република. Држао је такође предавања на Међународним постдипломским студијама у Сегедину.

Професор Брајић је био је заменик председника Савета Универзитета у Београду. Био је директор Међународног универзитетског центра за друштвене науке; судија Основног суда удруженог рада у Београду и Суда  удруженог рада Србије;  био је председник Комисије за међународно радно право у Савезном секретаријату за иностране послове; председник Одбора за друштвене науке у Министарству за науку и технологију Републике Србије; члан Југословенске делегације на заседањима  Опште конференције Међународне конференције рада; био је члан Савезног правног савета.

На специјализацији у иностранству проф. Брајић је боравио у САД 1978. године у програму за декане правних факултета; затим у Француској, Пољској, Енглеској и Скандинавским земљама.

Проф. Брајић је учествовао на бројним међународним конгресима и научним скуповима са рефератима. На Европском конгресу  IIRA  имао је уводни реферат за једну од три главне теме конгреса (Бари-Напуљ 1991.). Држао је по позиву предавања на више универзитета у иностранству. Био је члан Међународног издавачког савета:  The International Journal of Comparative Labour and Industrial Relations (Leiscester, UK and Kluwer, Netherland); Уређивао је часопис Рад и социјално право. Био је члан  International Advisory Board of International Encyclopedia of Laws, Kluwer, Hag;  члан редакције Архива за правне и друштвене науке. Обављао је функцију Председника Удружења за радно право и социјално осигурање; био је члан Удружења правника.

Објавио је преко 150 радова, у земљи и у иностранству. Међу значајнијим радовима који су објављивани у часописима, су: Journées de la societé de legislation comparé, Paris; Bulletin of Conparative Labour Law Relations, KU Leuven; Connectient Journal of International Law; у универзитетским публикацијама Универзитета у Вроцлаву, у Зборницима радова међународних конгреса или научних скупова: IX Internacional Congress – International Society of Labour Law and Social Security, Washington DC, 1982; Yugoslav Reports of XII International Congress of Comparative Law, Sidney – Melbourne, 1986; Lorganizazione sindicale, AG, Ginfre elitore, 1988; Economic and Political Changes in Europe: Implicatons in Judustrial Relations, Goucci Editore, Bari, 1993.

Професор Брајић је учествовао у више научно истраживачких пројекта у земљи и иностранству

Професор Брајић је изучавајући утицај технолошких промена у области рада дошао до значајних закључака који се односе на право и ван области рада. Тако је покренуо питање потребе новог дефинисања појмова као што су рад и самог појма право. Бавио се критичком анализом права и у време када то није било уобичајено. У области опште теорије права запажене су концепције професора Брајића у погледу односа аутономног (и самоуправног као аутономног) права према закону. Цитиран је у бројним збирним радовима у земљи и иностранству.

Од признања професор Брајић је добио: Плакету студената Београдског универзитета, Плакету судова удруженог рада Југославије, Плакету града Београда и Орден рада са златним венцем. Професор Брајић је изабран и за члана Црногорске академије наука и умјетности 1993. године.