Проф. др Гојко Грђић

Проф. др Гојко Грђић

Проф. др Гојко Грђић

Правни факултет

Проф. др Гојко Грђић рођен је 1907. године у Гацку. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1931. године. Докторирао на Филозофском факултету у Берлину 1934., где се у току студија издржавао новинарским радом. Универзитетску каријеру отпочео је као доцент 1939. године на Економско-комерцијалној високој школи у Београду. За време рата хапшен од Гестапоа. Од 1948. је на Економском факултету Универзитета у Београду. За редовног професора је изабран 1954. године. Пре рата предавао Привредну историју, а на Економском факултету у Београду -Економску статистику и Макроекономске билансе. Био шеф Катедре за статистику и Декан Факултета, а имао и друге функције на Економском факултету.

            Био је међу оснивачима Југословенског статистичког друштва, дугогодишњи члан његове управе и његов Председник. Такође, био је низ година главни и одговорни уредник “Статистичке ревије”. Био је члан Међународног друштва за проучавање народног дохотка и друштвеног богатства, као и члан Међународног статистичког института. Такође, био је члан редакције више економских часописа, међу којима су “Економист”, “Економски анали” и “Становништво”. Учествовао је на великом броју научних скупова у земљи и иностранству.

            Најважнији радови којима је утицао на развој теорије и праксе:

            Проф. Грђић је објавио више монографија, студија и уджбеника и велики број чланака и саопштења на научним скуповима и у економским часописима. Најзначајнији његови доприноси су у следећим радовима: Индустријска статистика; Привредна историја Европе – позна антика и средњи век; Развој привреде Србије и Војводине од ослобођења од Турака; Народни доходак – методолошка студија; Основи економске статистике; Основи економске статистике са уводом у демографску статистику (више издања); Народни доходак и привредни биланси; Систем народно-привредних биланса; Статистика за економисте (коаутор); Привредна структура СР Србије у склопу привредног развоја Југославије (редактор и коаутор); Две деценије развоја привреде СР Србије; Дугорочне тенденције привредног развоја Херцеговине до 1941.; Макроекономски биланси.

            Најважнији научни доприноси:

            Проф. Грђић је највише радио у области привредне историје, статистике и макроекономских биланса. Привредну историју је засновао на Високој економско-комерцијалној школи у Београду још пре рата, те је дао и у послератном времену неколико веома запажених студија из те области. Као шеф катедре за статистику на Економском факултету у Београду, много је допринео развоју наше статистике, а његови радови су значајан допринос у тој области.

            Засновао је наставну дисциплину Макроекономски биланси на Економском факултету у Београду и дао је тој дисциплини њен садржај и њену методологију, што је веома значајан допринос нашој економској науци.