Проф. др Иван Пауновић

Проф. др Иван Пауновић

Центар за ендокрину хирургију, Клинички Центар Србије

Датум рођења:  25.06.1955 у Београду
Звање: редовни професор
Адреса: Центар за ендокрину хирургију, Клинички Центар Србије, Медицински факултет, Универзитет у Београду, Косте Тодоровића 8,, 11000 Београд,

ОБРАЗОВАЊЕ:
1974 – 1981.        Основне студије Медицински факултет у Београду,
1982 – 1984.        Последипломске студије за магистеријум из ендокринологије Медицински факултет у Београду,
1984.             Магистарске студије („Клинички значај одређивања СХБГ у серуму жена са поремећеним менструалним циклусом“, Медицински факултет у Београду,
1984 – 1988.        Специјализација из Опште Хирургије, специјалистички испит положен одликом,
2001.            Докторске студије (Хируршке, патохистолошке и имунохистохемијске Карактеристике медуларног карцинома штитасте жлезде“ ,Медицински факултет у Београду

КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ:

1984 – 1988.        Лекар на специјализацији из Опште хирургије, линички центар Србије
1988 – 2002.        Лекар специјалиста хирург, Центар за ендокрину хирургију, Институт за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма КЦС (?)
1992 – 2001.        Асистент за предмет Хирургија, Медицински факултет Београду
2001.            Доцент за предмет Хиургија, Медицински факултет у Београду,
2002.            Начелник Центра за ендокрину хирургију,Клинички Центар Србије
2007.            Ванредни професор за предмет Хирургија, Медицински факултет у Београду,
2013.            Редовни професор за предмет Хирургија, Медицински факултет у Београду

ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАГРАДЕ:

2013.        Члан радне групе за израду националног водича добре клиничке праксе за дијагно-
стиковање и лечење поремећаја рада штитасте жлезде,
2014.        Координатор за област ендокрине хирургије Министарства здравља Републике Србије,
2014.        Диплома Хируршке секције Српског лекарског друштва,
2015.        Потпредседник Централне комисије за лекове Републичког фонда за здравствено осигурање
2016.        Шеф Катедре субспецијализације из ендокрине хирургије Медицински факултет у Београду,

РАДОВИ И МОНОГРАФИЈЕ:
–    349 рада у часописима (индексираним у CC или SCI – 77, MEDLINE – 32)
–    19 поглавља у књигама и монографијама
–    3 пројекта,
–    4 учешћа у пројектима (сарадник истраживач)
–    8 стручних усаршавања у иностранству
–    17 предавања по позиву и усмена излагања на међународним скуповима
–    42 предавања по позиву и усмена излагања на домаћим скуповима

БИБЛИОГРАФИЈА ЦИТИРАНИХ РАДОВА:
–    560 цитата (www.researchgate.net)

ЧЛАНСТВО:

1988.    Хируршка секција Српског лекарског друштва
2003.    Светско удружење хирурга (ISS/SIC)
2003.    Светско удружење ендокриних хирурга (IAES)
2010.    Британско удружење ендокриних и тироидних хирурга (BAETS)
2004. Европско удружење ендокриних хирурга (ESES)
2012.    Америчко удружење ендокриних хирурга (AAES)