Проф. др Ивана Петронић Марковић

Проф. др Ивана Петронић Марковић

Универзитетска дечја клиника

Датум рођења: 26.8.1958.
Звање: редовни професор

Адреса: Универзитетска дечја клиника, Медицински факултет, Универзитет у Београду, Тиршова 10, 11000
ОБРАЗОВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА:
1977 – 1982.        Основне студије
Медицински факултет, Универзитет у Београду,
1986 – 1988.        Магистарске студије
Медицински факултет, Универзитет у Београду,
1985 – 1989.        Специјализација из Физикалне медицине и рехабилизације
Медицински факултет, Унивeрзитет у Београду,
1994.            PHD, Медицински факултет, Универзитет у Београду

НАГРАДЕ: 1982. Октобарска награда града Београда за студентски рад, 1990. награда
Л. Левант, Хјустон, УСА, 2000. Златна плакета за ЈУСАД студију.
ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ: Hospital for Sick Children-London, UK, Baylor College of Medicine, Хјустон, УСА.
ПУБЛИКАЦИЈЕ: Укупно 185 публикованих научних и стручних радова, од којих су најзначајнији „in extenso“:
27 радова у часописима са CC и SCI листе
4 рада у часописима индексираним у SCI Expanded
10 радова у часописима индексираним у MEDLINE
22 рада који нису цитирани у горе наведеним базама података

УКУПНИ IF: 24,318

УКУПАН БРОЈ ЦИТАТА: 35 (без аутоцитата)
ЧЛАНСТВА:  UFS, UDH, AAPMR, IBA, SCA, EPSA