Проф. др Јасмина Димитрић Марковић

Проф. др Јасмина Димитрић Марковић

Проф. др Јасмина Димитрић Марковић

Професор Факултета за физичку хемију, Унивезитета у Београду

Датум рођења: 9.3.1965.

Звање: редовни професор

Адреса: Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду, Студентски трг
12-46, 11000 Београд, Тел: 381 11 333 6624.
Е-mail: markovich@ffh.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА:
1984 – 1989.        Основне студије, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
1994 – 1997.        Магистарске студије, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
1997 – 2001.        Докторске студије, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ:

May 1988- august 1988 – BASF, Bundes Drepublic Deutschland, Analytical Laboratory
November 1989-may 1990 – BASF, Bundes Drepublic Deutschland, Analytical Laboratory
My 2005-August  2005- Postrodoctoral Fellowship at the University of Florence, Italy

ПУБЛИКАЦИЈЕ: Укупно 50 научних радова на SCI листи (22 М21; 13 М22; 12 М23 и 3 М52) и 42 научна саопштења

IF (2011 – 2015): 61,028

УКУПАН БРОЈ ЦИТАТА: 600

ЧЛАНСТВА: Друштво физикохемичара Србије, Српско хемијско друштво