Проф. др Милан Милутиновић

Проф. др Милан Милутиновић

Проф. др Милан Милутиновић

Правни факултет

Проф. др Милан Милутиновић рођен је 1916. године у Пиперима. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1940. и докторирао на истом факултету 1956.године. До 1960. године био је директор Више школе за унутрашњу управу. До 1965. године био је директор Института за криминолошка и социолошка истраживања. За доцента за предмет Општа социологија на Правном факултету у Београду изабран је 1958. а за редовног професора на предмет Општа социологија и криминологија са пенологијом 1965. године. Као опште признати научни радник нарочито у области криминолошких истраживања, Милутиновић има видну улогу у међународним криминолошким активностима и међународним организацијама за борбу против деликвенције свих врста.

            Дуги низ година је на листи експерата Уједињених нација за проблеме друштвене одбране. Учествовао је на бројним међународним научним скуповима из те области. Изабран је за дописног члана Института за упоредно право у Паризу, за члана консултативне групе Међународног центра за клиничку криминологију у Ђенови, за дописног члана Института за кривично право и криминологију у Буенос Аиресу, за почасног члана Међународног удружења за криминологију у Паризу. Био је потпредседник Међународног удружења за криминологију. За члана САНУ изабран је марта 1985. године.

            Најважнији радови којима је утицао на развој науке и праксе:

            Објавио је 8 књига и већи број чланака, реферата и расправа. Између осталог, најважније су следеће књиге: Географски материјализам – Криминологија – Пенологија – Криминална политика и др. Посебно је значајан његов рад Основне тенденције у савременој криминологији, који је као главни реферат на VII Међународном конгресу за криминологију (1973) преведен на француски, енглески, руски и шпански.

            Најважнији научни доприноси:

            Дати су нарочито у области криминологије, где је са становишта социологије, психологије и биологије дао значајан допринос истраживању узрока и последица криминалитета. У области пенологије дао је значајне доприносе обради ових проблема који су релативно мало обрађивани и у светској литератури.

            За своју књигу Криминологија добио је Октобарску награду града Београда.