Проф. др Милош А. Јанићијевић

Проф. др Милош А. Јанићијевић

Проф. др Милош А. Јанићијевић

Медицински факултет

Проф. др Милош А. Јанићијевић, редовни професор Медицинског факултета у Београду, рођен је 1947. године у Врби (општина Краљево), од оца Александра и мајке Ружице Вучинић. Гимназију завршио у Краљеву, а дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1973. године са средњом оценом 9,1. Као студент је био демонстратор и аутор 3 стручно-научна рада. Лекарску каријеру започео у Неурохируршкој клиници у Београду (1975.); специјалистички испит из неурохирургије положио 1980. Одбранио магистарски рад: Касни резултати оперативног лечења хидроцефалуса у деце методом вентрику-лоаурикулостомије (1979); докторирао на тему: Глиоми хемисфера великог мозга (1986). Био је на стручном усавршавању-и студијским боравцима у неурохируршким одељењима у National Hospital у Лондону, Universitatspital у Цириху, Research Institute of Neurosurgery у Кијеву и Colorado University у Њујорку.

Био је помоћник директора (1991.-1992.) и начелник одељења (1992.-1995.), а од 1995. године је директор Института за неуро-хирургију Клиничког центра Србије. Наставничку каријеру започео као асистент приправник за предмет Хирургија-неурохирургија (1979), биран у сва сарадничка и наставничка звања, а 1997. године изабран за редовног професора Медицинског факултета у Београду.

Био је члан Научног већа Центра за неуронауке КЦС (1992.-1993.), председник је Научног већа КЦС (од 1993.) и члан Судскомедицинског одбора Медицинског факултета (од 1996.). Био је генерални секретар Удружења неурохирурга Југославије (1992.-1998.); члан је Управног одбора Југословенског друштва за неуронауке (од 1995.) и председникје Етичког комитета СЛД (од 1996.). Члан је уређивачких одбора часописа Acta Infectol. Iugoslavica и Клиничка и експериментална неурологија.

Сарадник је за област неурохирургија у Енциклопедији српског народа (у штампи), у тексту Протоколи за лечење малигних обољења (1993.), у монографији Клинички центар Србије (1998.) и публикацији Индикациона подручја за пријем и лечење у КЦС (1995.).

Био је директор научног програма VIII Ann Meeting Laser Assoc Neurosurg Intern (1990.), председавао сесијама на I World Congr Laser Med (1996.), и I Inter Conf Emerg Surg (1996.), као и на бројним домаћим стручно-научним скуповима. Био је председник Организационог и члан Научног одбора VIII конгреса неурохирурга Југославије (1998.).

Руководилац је подпројекта Биолошки потенцијал интранијумских тумора (1996.-2000.), координатор пилот-клиничке студије о фармакокинетици тиазофурина у централном нервном систему (1996.-2000.), сарадник у подпројекту Одложено погоршање стања након субарахноидне хеморагије (1996.-2000.) и завршеном пројекту Дуговременска прогноза лечених малигних тумора мозга (1985.).

Објавио је укупно 265 публикација из области неурохирургије. Коаутор је монографије Хидроцефалус у деце клинички и хируршки проблеми (1980.), а за монографију Тумори мозга је награђен Октобарском наградом града Београда (1994.). Коаутор је у уџбеницима Неурохирургија (1985.), Неурохирургија-приручник (1984.) и аутор поглавља у књигама Ласери и апликације (1990.), Основи неурохриругије (1998.) и уџбенику Хирургија. Посебно се бавио хируршким лечењем хидроцефалуса у деце, хируркшим компликацијама и дуговременском прогнозом болести из чега су проистекли магистарски рад, прва монографија у нашој земљи (1980.) и већи број радова из овог дом.

Увео је микрохируршки поступак у операцијама глиома мозга; учествовао у дефинисању протокола за лечење малигних тумора централног нервног система; учествовао у формирању првог интердисциплинарног конзилијума из овог домена и изучавао дуговременску прогнозу малигних тумора мозга. Увео је директну електрокортико-стимулацију у операцијама тумора локализованих у функционалним зонама мозга. У оквиру експерименталне неуроонкологије се актуелно бави биолошким потенцијалом и стереоидним рецепторима можданих тумора.

Најзначајнији радови: Our surgical strategy in cerebral midline tumor surgery – Advantage of the usage of CO2-laser in surgery of intracranial tumors -Директна електростимулација кортекса у операцијама тумора унутар и у близини центтралне моторне зоне – Intermediate filaments expressionexpression a tool for further fenotypic differentiation of brain tumors (коаутор). Први у нашој земљи је применио ласер у операцијама интракранијалних тумора; држао предавања на првом специјалистичком курсу (1989.) и објавио поглавље о употреби ласера у неурохирургији (1990.). Најзначајнијих рад: The laser surgery of brain stem and craniocervical junction lesions.

У сарадњи са хирурзима граничних дисциплина увео је комбиновани транскранијални-трансфацијални приступ туморима предње базе лобање у истом оперативном акту. Најзначајнији радови: Комбиновани краниофацијални приступ туморима предњег спрата базе лобање – Surgical treatment of tumors of the fronthoethmoidal region (коаутор). У неуротрауматологији је дао допринос разумевању етиопатогенезе, хируршкој техници и избору пластичних материјала за затварање трауматских и спонтаних назоликворних фистула.

Скренуо је пажњу на проблем минорних повреда главе, допринео разумевању њихових хируршких компликација и предложио стандардизацију дијагностичких и превентивних поступака. Најзначајнији радови: Management of treatments with mild craniocerebral iwuries – Prognostic factors in acute head iwuries brain stem contusion during first week (коаутор) – Дијагностички и терапијски проблеми риноликвореје.

За стручно-научни допринос у области ангиома мозга добио је Повељу Неурохируршке клинике (1988.). Објавио је највећи број радова из ове области у домаћој литератури. Најзначајнији рад: Хирургија артериовенских малформација мозга – ретроспективна анализа 147 случаја. Актуелно се бави клиничким истраживањем и увођењем нових хируршких приступа туморима и кавернозним малформацијама можданог стабла. Најзначајнији рад: Surgical treatment of the brain stem tumors.