Проф. др Мирослав Ђорђевић

Проф. др Мирослав Ђорђевић

Медицински факултет, Универзитет у Београду

Датум рођења: 10.2.1965. у Крушевцу

Дипломирао је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1991. год. Запослен је на Универзитетској дечјој клиници у Београду од 1994. год. Специјализацију дечје хирургије завршио је јула 1998. год., ужу специјализацију дечје урологије априла 2002, а специјализацију урологије маја 2002.
Докторску дисертацију из области урологије под називом „Нови приступ за хируршко лечење Пејронијеве болести“ одбранио је априла 2003. год. на Медицинском факултету Универзитета у Београду.

Др Мирослав Ђорђевић је ванредни професор Медицинског факултета у Београду, научни саветник Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, као и ванредни члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Начелник је Центра за дечју хирургију Универзитетске дечје клинике. Обавља дужност шефа катедре за специјалистичку и последипломску наставу из дечје хирургије на Медицинском факултету у Београду. Председник је комисије за трансродне поремећаје при Министарству здравља Републике Србије.

Главна област његовог рада је урогенитална реконструктивна хирургија, укључујући и хирургију промене пола. Јединствен је и препознатљив у свету по лечењу аномалија урогениталног система независно од узраста, од новорођеначког до најстаријих пацијената.

Професор Ђорђевић је аутор или коаутор у 75 радова публикованих у целини у индексираним часописима, 5 поглавља у књигама и монографијама од међународног значаја, као и више од 170 радова у зборницима са националних и међународних научних скупова. Едитор је 3 књиге штампане од стране међународно познатих издавача. Рецензент је у више од 10 и едитор у 5 водећих светских часописа у области урологије. Истиче се његов рад на позив чувеног часописа „Nature“, у виду коментара на званичне водиче за лечење трауме урогениталног система, установљене од стране Америчке уролошке асоцијације. Његов досадашњи научни рад, према подацима Web of Science, карактерише укупна цитираност 460 (просечно 4.42 цитата по цитираном раду), кумулативни импакт фактор 122.6 H-index 13.

Професор Ђорђевић је члан свих релевантних међународних удружења у пољу урологије и гениталне реконструктивне хирургије: EAU (Европско удружење уролога), AUA (Америчка уролошка асоцијација), SIU (Светско удружење уролога), ESPU (Европско удружење за дечју урологију), ААP (Америчко удружење педијатара – секција за дечју уролгију, ESMGS (Европско удружење за гениталну хирургију, GURS (Удружење за генитоуринарну реконструктивну хирургију), EPATH (Европско удружење за транссексуалну хирургију), WPATH (Светско удружење за транссексуалну хирургију). Члан је борда директора Међународног удружења за генитоуринарну реконструктивну хирургију (GURS). Предавач је по позиву на многим водећим међународним састанцима, у својству „visiting“ професора боравио је на неколико универзитета широм света (Saint Luis, Michigan, Syracuse, Goteborg, Istanbul, Skopje).

Истиче се и његов хуманитарни рад у виду активног учествовања у међународним мисијама на подизању нивоа хирургије и неге у Вијетнаму 1994, Нигерији 2013, Индији 2014. i Кенији 2015. године.

Добитник је бројних награда и признања, укључујући награде Европског удружења уролога, Немачке уролошке асоцијације и Европског удружења за сексуалну медицину. Добитник је Годишње награде Медицинског факултета у Београду за највећи научни допринос у 2015. год. оснивач је Београдског Центра за Гениталну Реконструктивну хирургију, који годишње посети 15-20 стручњака из целог света, како би развијали своја знања и вештине у склопуј рада овог признатог центра.