Проф. др Ненад Младеновић

Проф. др Ненад Младеновић

Проф. др Ненад Младеновић

Математички институт САНУ

Проф. др Ненад Младеновић је рођен у Јагодини 1951. године. Све школе, укључујући и Природно математички факултет, група за математику (програмерско-кибернетски смер), завршио је у Београду.  Магистарске и докторске студије такође је завршио у Београду на Факултету организационих наука (ФОН) из области Операциона истраживања, под менторством професора Петрића. После одбране доктората 1988. године, бива референдумом изабран за продекана за истраживање на ФОН-у. Као доцент, 1991. године одлази на слободну научну годину у Монтреал, на позив професора Хансена, где остаје до 1997. године.

У Монтреалу је предавао на McGill универзитету, док је на институту GERAD радио истраживања на пројектима којима је руководио професор Хансен. Повратком у Београд није нашао одговарајући посао па конкурише и добија једногодишњу истраживачку позицију на Слободном универзитету у Бриселу, затим поново одлази на неколико месеци у Монтреал, па Шарлотатоун (Канада) и поново Брисел. У 2000-тој години се запошљава на Математичком институту САНУ где и сада ради. У периоду од последњих 15 година био је међународно активан, па је у неколико наврата гостовао на више универзитета, предавао на редовним (Универзитет Бирмингему, Брунел универзитет у Лондону) и докторским студијама (Брунел и Универзитет у Валенсиену, Француска) и био ментор докторским студентима (Брунел, Валенсиен).

Истраживање Младеновића обухвата области оптимизације, индустријске и примењене математике, решавање тешких комбинаторних и глобалних проблема оптимизације. Младеновић је 1995 самостално предлозио нови генерални приступ решавања тешких оптимизационих проблема, тј Методу промена околина (VNS). Први рад у коме је метода публикована 1997. године цитиран је око 2500 пута (извор је Googlescholar), а други (публикован у ЕJOR-у) око 1650 пута, што је најбољи показатељ утицаја и значаја предложене методологије. Укупна цитираност Младеновића по истом извору је скоро 12 000 цитата. Тиме се сврстава међу најцитираније математичаре у Србији.

Истраживачки Х- индеx му је 42 (Google scholar) односно 25 (Wеb of Knowlwdge). До сада су одржане 3 међународне конференције посвећене ВНС-у, као и 7 специјалних издања водећих часописа (ЕЈОR, ЈОН, СОR, JOGO, ОL итд) у којима је Mладеновић био гостујући уредник.

Младеновић је члан Европске академије наука (AcademiaEuropea – TheAcademyofEurope) са седиштем у Лондну од 2012-те године. Главни је уредник једног међунарадног часописа, придружени уредник 5 и члан редакција 6 међународних угледних часописа. Младеновић публикује своје редове у водећим часописама своје области: SIAMJonScientific Computing, InformationSciences, EJOR, MathProgramming, ManagementSciences, PatternRecognition, AppliedSoftComputing, etc. Руководи међународним истраживачким пројектима у Белгији 1998 (као победник међународног конкурса), Енглеској (2006-те и 2009-те), Француској 2013-те, Русији 2014-те, Казахстану 2014-те и Бразилу 2015-те.

Био је ментор у око 10 доктората у Србији и Енглеској (Bruneluniversity), као и ко-ментор у неколико докторских радова у Канади, Шпанији, Бразилу, Казакхстану и Француској. Као руководилац пројекта Оптимизације при Министарству у последњих 12 година, значајно је утицао на формирање и едуковање младих кадрова. Заједно са колегама из Математичког института – САНУ, руководиоцима пројеката из математичких дисциплина, добитник је награде САНУ у 2013-тој која се даје једном у 10 година.Гостовао је као позвани професор у више од 10 универзитета широм света(Кина, Русија, Француска, Шпанија, Канада, Енглеска, итд). Одржао је више од 30 позваних и уводних предавања на међународним конференцијама и радним групама. Публиковао је поглавља у Енциклопедијама Оптимизације и Примењене математике (Oxfordpress, Springer, Kluwer), као и поглавља у више од 20 монографија водећих издавача.Коаутор је монографије на кинеском језику. Потписао је уговор са Спрингер-ом за писање 2 монографије, које су у завршној фази писања.