Проф. др Нина Јапунџић-Жигон

Проф. др Нина Јапунџић-Жигон

Професор медицинског факултета, Унивезитета у Београду

Датум рођења: 3.1.1963. у Београду
Звање: Редовни професор
Адреса: Лабораторија за кардиоваскуларну фармакологију, Институт за фармакологију, Медицински факултет у Београду, Др Суботића 1, 11000 Београд, Тел: 381 11 2685 997
www.cardiovascularpharmacology.com

ОБРАЗОВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА:
1969 – 1981.        Основно и средње школовање у Београду и Монтреалу (Канада),
1986.            Основне студије, Медицински факултет у Београду, средња оцена (10),
1991.            Магистарске студије – ендокринологија, Медицински факултет, Унивeрзитет у Београду,
1994.            Докторске студије (Кардиоваскуларна фармакологија) у сарадњи Медицинских факултета у Београду и Паризу

ЗАПОСЛЕЊА И СТИПЕНДИЈЕ:
1988 – 1995.        Асистент  на Институту за фармакологију и токсикологију, Медицински факултет у Београду
1988 – 1989.        Стипендија француске владе на Медицинском факултету Универзитета Rene Descartes у Паризу
1991 – 1992.         Стипендија Асоцијације Claude BERNARD
1995 – 2001.         Доцент на Институту за фармакологију и токсикологију, Медицински факултет у Београду
1990 – 2000.        Истраживач асоцијације Claude BERNARD – Усавршавање из клиничке Фармакологије на одељењу за клиничку фармакологију медицинског  Факултета Универзитета Rene DESCARTES у Паризу
2001 – 2006.        Ванредни професор на Институту за фармакологију и токсикологију, Медицински факултет у Београду
2000 – 2002.        Управник Института за фармакологију, клиничку фармакологију и Токсикологију
Медицински факултет у Београду
2007 –             Редовни професор на Институту за фармакологију токсикологију, Медицински факултет у Београду

НАГРАДЕ:
–    1981 – 1986.     Бројни легати Медицинског факултета у Београду за постигнут успех на основним студијама
–    1986.                 Октобарска награда за најбољи студентски рад
–    1995.                 Награда ICN Галенике за докторат

РУКОВОДИЛАЦ  НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА:
2000 – 2005.        Министарство науке РС
2002 – 2003.        Royal Society UK
2003 – 2007.         Wellcome Trust UK
2005 – 2010.         Министарство науке Србије РС
2008 – 2010.         Royal Society UK

ЦИТАТИ:         Више од 500 (1989-2014, Извор Универзитетска Библиотека Светозар Марковић)

НАСТАВА:
2009 –            Предавач на више докторских курсева и курса из кардиоваскуларне фармакологије
2001 –            Ментор на докторским студијама на Медицинском факултету у Београду, Природно-математичком факултету, Стоматолошком факултету Универзитета у Београду
2008.            Коментор на докторским студијама на Универзитету у Бристолу, UK
2001 i 2004.        Организатор континуиране едукације из ФУНКЦИОНАЛНЕ ГЕНОМИКЕ са страним предавачима
2010.            Организатор континуиране едукације у Српском лекарском друштву:„Методе евалуације аутономне нервне регулације кардиоваскуларне функције у здрављу и болести“
2002 – 2010.        Предавања по позиву на Универзитетима у свету: Париз, Чикаго, Бристол, Сегедин

ПОЧАСНА АНГАЖОВАЊА И ЧЛАНСТВА У УДРУЖЕЊИМА:
–    Члан одбора за биомедицинске науке при Министарству науке Србије
–    Председник секције за аутономни нервни систем СЛД (2009-2011)
–    Експерт Агенције за лекове Србије и Агенције за лекове Црне Горе
–    Члан председништва Секције за клиничку фармакологију СЛД
–    Члан Српског фармаколошког друштва

ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА:
–    HYPOTALAMIC FUNCTIONAL GENOMIC (2009)
–    NEUROCARDIOLOGY (2009-2015)