Проф. др Петар Аџић

Проф. др Петар Аџић

Физички факултет Универзитета у Београду

ОБРАЗОВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА:
1976 Основне студије (Нуклеарна физика), Физички факултет, Универзитет у Београду,
1980 Магистарске студије (Нуклеарна физика), Физички факултет, Универзитет у Београду,
1985 Докторске студије (Нуклеарна физика), Физички факултет, Универзитет у Београду,
2009 Избор у звање редовног професора (Физика честица), Физички факултет, Универзитет у Београду,

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

Редни бројНазив предметаВрста студија
1.Акцелераторидокторске
2.Детекторидокторске
3.Акцелератори честицамастерс
4.Детектори честицамастерс

ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ:

Univerity of Manitoba-Канада,GSI Darmstadt-Немачка, University Lovain-la-Neuve-Белгија, Oak Ridge-САД, CERN-Швајцарска/Француска

ПУБЛИКАЦИЈЕ:
Укупан број цитата: Преко 2000 (крајем 2009. године)
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 173

Тренутно учешће на пројектима:
Домаћи: 1
Међународни: 1

Аутор 3 монографије

Два уџбеника:“Увод у физику акцелератораи “Детектори честица“ у припреми.