Проф. др Снежана Смедеревац

Проф. др Снежана Смедеревац

Рођенаje у Руми, 1966. године.
Дипломирала на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду 1991. године. Магистрирала на Катедри за психологију Филозофског факултета у Београду 2006. године. (Тема магистарског рада: Породични односи и атрибуциои стил). Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду из области психологије личности 2001. године. (Тема докторске дисертације: Истраживање факторске структуре личности на основу лексичких описа личности у српском језику).
На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду изабрана у звање доцента 2001. године, у звање ванредног професора 2006. године, а у звање редовног професора 2011. године.

На Филозофском факултету у Новом Саду на основним студијама психологије држи наставу на предметима: Основи психологије личности, Психологија личности, Основи хумане генетике и Бихејвиорална генетика. На дипломским академским студијама психологије држи наставу на предметима:  Психологија индивидуалних разлика и Процена личности. На докторским студијама психологије држи наставу на предметима:  Концептуалне основе психолошких дисциплина и Методи и модели у психологији личности. На Медицинском факултету у Новом Саду на студијама Специјалне едукације и рехабилитације држи наставу на предмету Општа психологија с психологијом личности. Била је ментор кандидатима за израду 6 докторских дисертација и преко  50 дипломских и мастер радова.
Имала више краћих боравака у Великој Бритaнији, Италији, Чешкој, Шпанији и одржава интензивну научну сарадњу са City University, London, University of Bielefeld, Germany и Rijksuniversiteit Groningen, Netherlands.
Члан је the European Association of Personality Psychology the International Society for the Study of Individual Differences.
Као клинички психолог радила је на Институту за неурологију, психијатрију и ментално здравље у периоду од 1992. до 1994. године и на Институту за здравствену заштиту деце и адолесцената од 1994. до 2001. године.Обављала је дужност шефа Одсека за психологију Филозофског факултета у Новом Саду у периоду од 2006. до 2009. године.  Била је члан Наставно-научног већа Филозофског факултета од 2006. до 2009. године и од 2012. до 2015. године. Била је члан Комисије за обезбеђење квалитета Филозофског факултета у Новом Саду од 2012. до 2015. године. Оснивач је и координатор Центра за бихејвиоралну генетику Филозофског факултета у Новом Саду од 2014. године.
На Универзитету у Новом Саду обавља дужност Проректора за науку и међународну сарадњу од 2015. године.Била је члан уређивачког одбора часописа Психологија  у периоду од 2005. до 2009. године и рецензент је часописа Психологија и Примењена психологија.
Учествовала је на пројектима Евалуација и развој упитника за процену личности и психопатолошких феномена, пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2005 – 2006), Психолошке карактеристике друштва у транзицији, пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2006 – 2010) и Интеграција ромске деце у школски систем Србије, пројекат Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (2008 – 2009).
Руководилац је пројеката Наследни, средински и психолошки чиниоци менталног здравља, пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2010 – 2015), Насиље у савременом друштву:  диспозиционални и контекстуални чиниоци, пројекат Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (2010 – 2015) и била је координатор истраживачког тима пројекта Школа без насиља, УНИЦЕФ Србија (2009 – 2010).
Била је члан програмског одбора 55. Научно-стручног скупа психолога Србије, Лепенски Вир, 2007, 56. Научно-стручног скупа психолога Србије, Копаоник, 2008, 58. Научно-стручног скупа психолога Србије, Златибор, 2010 и Емпиријских истраживања у психологији (годишња конференција), Београд, (од 2008). Била је председник програмског одбора 60. Научно-стручног скупа психолога Србије, Београд, 2012. и програмског одбора Савремених трендова у психологији, Нови Сад, 2015.
Добитник је признања „Љуба Стојић“ које је Друштво психолога Србије доделило члановима редакције часописа Психологија 2010. године и награду „Борислав Стевановић“ коју Друштво психолога Србије додељује за научни допринос у области психологије 2011. године.
Говори енглески језик.
Аутор је и коаутор 5 књига, 14 радова у часописима са ИСИ листе и великог броја научних радова у домаћим часописима.