Проф. др Зоран Марковић

Проф. др Зоран Марковић

Проф. др Зоран Марковић

Професор Природно-математичког факултета, Универзитета у Београду

Датум рођења: 24.1.1948.

Звање: Директор Математичког института

Др Зоран Марковић је рођен 24. јануара 1948. године у Београду. Основну и средњу школу завршио је у Београду. Године 1971. завршио је студије на групи математика Природно-математичког факултета у Београду.

Постдипломске студије из Математичке логике завршио је и магистрирао маја 1974. године на Природноматематичком факултету у Београду. Докторирао је маја 1979. године на University of Pensilvania, у Филаделфији, САД.
Докторска теза је нострификована на Природноматематичком факултету у Београду. Од 1. јануара 1972. године запослен је у Математичком институту у Београду. 1980. године изабран је за научног сарадника. Године 1974/75 одслужио је војни рок. Три школске године био је на усавршавању на University of Pensilvania, у Филаделфији, САД (1975-1979) и једну школску годину на University of California, у Берклију, САД, у својству гостујућег доцента (vissiting Assistant Professor).

Године 1986. биран је за доцента до 1/3 радног времена на Математичком факултету у Београду, а 1989. за ванредног професора. Од 1985. године био је на дужности в.д. директора Института. Од 1. јуна 1986. године именован је за директора Математичког института. 1992/93 године био је на одсуству (на студијском боравку) у Амстердаму и Атини. Јула 1994. поново је именован за директора Института и на тој дужности се налази и данас. 1987/88 руководио је потпројектом “Математички аспекти вештачке интелигенције”. Од почетка 1998. руководи потпројектом: “Општи криптографски механизми за сервисе заштите података и реализације”,
Главна научна област занимања Др Зорана Марковића је математичка логика и њене примене. У области примењене логике један је од лидера групе београдских логичара која веома упешно ради у области вероватносних и default логика. У овој области ова група објавила је неколико десетина радова у водећим светским часописима. Објавио више научних радова (Р10+ Р20+ Р30+ Р40+ Р50+Р61 = 49.5). Добар део тих радова штампан је у међународним часописима (Р20 = 24), а део и у домаћим часописима (Р62?66+ Р70 = 6.5).
Научни допринос др Марковића имао је одјека и у иностранству и код нас, што се види из цитираности у страним и домаћим публикацијама, броју позива од стране универзитета и научних институција и предавања по позиву на конференције. Тиме је он потврђен као научник од међународног угледа у области математичке логике. У области примењене логике један је од лидера групе београдских логичара која веома упешно ради у области вероватносних и default логика.

Поред научног рада, др Марковић је веома успешно руководио Математичким институтом у својству директора (од 1985.). У том периоду на пројектима из математике, механике и рачунарства окупио је највећи део продуктивне математичке интелигенције Србије, чији се број сарадника кретао од 300–450. Његовом заслугом Математички институт је осавременио организацију научног рада и административно техничку подршку. Др Зоран Марковић је веома заслужан за афирмацију математичких, механичких и рачунарских наука, као и Математичког института, у републичким (МНТ Србије) и другим научним институцијама (САНУ). Директно је учествовао у креирању критеријума, у складу са светским стандардима, за оцењивање и вредновање научног рада у РЗН и МНТ Србије.
Има преко 100 цитата на своје радове регистрованих код WEB of Sciences & Thomspson Royter-a. (podatak iz 2012. godine).