Преминули Одељење друштвених наука

 • Проф. др Живојин Алексић

  Правни факултет
  Проф. др Живојин Алексић

  Проф. др Живојин Алексић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, рођен је 1931. у Београду, од оца Луке и мајке Милице Тодоров, где је завршио гимназију и дипломирао на Правном факултету у Београду 1956. На универзитету у Лозани 1962/63 специјализирао је Криминалистику и магистрирао. На правном факултету је у Београду докторирао 1964. са темом “Примена научних достигнућа и личних извора доказа у кривичном поступку“. Ова теза објављена је и у Немачкој, СССР-у, Мађарској и Пољској. Завршио је три курса за упоредно право (more…)

 • Проф. др Борислав Благојевић

  Правни факултет
  Проф. др Борислав Благојевић

  Проф. др Борислав Благојевић је рођен у Ваљеву 1911. године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1933. године, а докторирао 1934. За редовног професора изабран 1951. године. На Правном факултету имао је разне и значајне функције. Седам година био је ректор Београдског универзитета, од 1956. до 1963. године. Био је оснивач Југословенског библиографског института и његов директор од 1950. до 1961.године, као и главни уредник Библиографије Југославије. (more…)

 • Проф. др Влајко Брајић

  Правни факултет

  Проф. др Влајко Брајић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, рођен је 1939. године у Липову код Колашина, од оца Михаила и мајке Вукосаве Шуковић. Школовао се у Колашину, а матурирао 1958. у Бијелом Пољу. На Правном факултету у Београду је дипломирао 1962. године; степен магистра правних наука стекао је 1968., а затим доктора наука 1971. године, са дисертацијом: Проблеми запошљавања у условима технолошког прогреса. Изабран је за асистента на Правном факултету у Београсду 1965., за доцента 1973., за ванредног професора 1978., (more…)

 • Проф. др Александар Вацић

  Правни факултет
  Проф. др Александар Вацић

  Проф. др Александар Вацић рођен је у Великом Јовановцу, крај Пирота 1936. године. Дипломирао 1959. године на Правном факултету у Београду, где је 1965. године стекао и докторат из економских наука. На том факултету радио је од 1960. до 1981. године, прошавши сва наставна звања, од асистента до редовног професора (1978.).

  Био је главни и одговорни уредник часописа за друштвену критику и теорију универзитета у Београду “Гледишта”, потпредседник Привредне коморе Београда, (more…)

 • Проф. др Милан Војновић

  Институт за межународну политику
  Проф. др Милан Војновић

  Проф. др Милан Војновић је рођен 1940. године у Сарајеву. Отац Душан, био је официр у чину пуковника и публициста, а мајка Љубица, рођена Четић, домаћица. Основно и средњешколско образовање стекао је у Чачку и Београду. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1964. а магистрирао на истом факултету 1969. године. Докторску дисертацију је одбранио  на Социолошкој катедри Филозофског факултета у Београду 1973. Од 1969. године запослен је у Институту за  међународну политику и привреду (more…)

 • Проф. др Димитрије Вученов

  Филолошки факултет
  Проф. др Димитрије Вученов

  Проф. др Димитрије Вученов рођен је 1911. године у Вуковару. Студирао је југословенску књижевност и дипломирао на Филозофском факултету у Загребу 1935. године. Докторирао је на Филолошком факултету у Београду 1954. године. На Филолошком факултету у Београду се налазио од 1947., где је постигао и највише звање редовног професора. Био је Декан Фололошког факултета, Универзитета у Београду, а вршио је и многе друге функције на факултету. Био је веома ангажован на друштвеним пословима и имао многе јавне функције. Био је у више мандата, (more…)

 • Проф. Бранко Гавела

  Филозофски факултет
  Проф. Бранко Гавела

  Проф. Бранко Гавела рођен је 1914. године у Босанском Петровцу. Дипломирао је на Филозофском факултету у Београду 1939. године. Од 1946. године до 1982. године радио је на Филозофском факултету у Београду, где је 1962. године изабран за редовног професора за наставне предмете Праисторијска археологија и Историја античке уметности. Био је управник Одељења за археологију, шеф катедре за праисторијску археологију, председник Српског археолошког друштва и Друштва за античке студије, управник Центра за археолошке студије. Почасни је члан Археолошког друштва Војводине. (more…)

 • Проф. др Јелена Даниловић

  Правни факултет
  Проф. др Јелена Даниловић

  Проф. др Јелена Даниловић је рођена у Зрењанину, школовала се у Љубљани и Београду, где је завршила Гимназију и Правни факултет. Говори и пише: француски, немачки, руски, енглески, словеначки и италијански језик. Влада класичним и средњевековним латинским језиком и знањем палеографије. Радила је у Министарству спољне трговине ДФЈ до укидања министарства 1951. године, да би наредне године била изабрана за асистента на Правном факултету у Беогаду, на предмету Општа историја државе и права (more…)

 • Проф. др Гојко Грђић

  Правни факултет
  Проф. др Гојко Грђић

  Проф. др Гојко Грђић рођен је 1907. године у Гацку. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1931. године. Докторирао на Филозофском факултету у Берлину 1934., где се у току студија издржавао новинарским радом. Универзитетску каријеру отпочео је као доцент 1939. године на Економско-комерцијалној високој школи у Београду. За време рата хапшен од Гестапоа. Од 1948. је на Економском факултету Универзитета у Београду. За редовног професора је изабран 1954. године. Пре рата предавао Привредну историју, а на Економском факултету у Београду (more…)

 • Проф. др Драгослав Јанковић

  Правни факултет
  Проф. др Драгослав Јанковић

  Проф. др Драгослав Јанковић рођен је 1911. године у Лесковцу. Гимназију је учио у Београду; на Правном факултету у Београду дипломирао је 1936. године. Пре рата, чиновник Привилеговане аграрне банке у Београду. На Правном факултету је од априла 1940, осим за време рата. Докторат историјских наука стекао на Правном факултету у Београду 1949, са тезом о политичким странкама у Србији деветнаестог века. За редовног професора био је изабран јануара 1960; дугогодишњи шеф Катедре за историју државе и права. Током 1974/75. и 1975/76. године (more…)

 • Проф. др Миладин Кораћ

  Економски факултет

  Проф. др Миладин Кораћ, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1924. године у Ваљеву, од оца Миљка трговац, и мајке Наде Јелић. Дипломирао на Економском факултету у Београду 1949. године. На Економском факултету у Београду изабран је за асистента 1949, на предмету Политичка економија. затим за доцента, за ванредног професора, а 1966. за редовног професора.  Проф. Кораћ је био шеф катедре за Општу економску теорију, продекан и декан Економског факултета у Београду. Биран је и на многе одговорне функције (more…)

 • Проф. др Живко К. Костић

  Економски факултет
  Проф. др Живко К. Костић

  Проф. др Живко К. Костић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1913. године, у Мостару, од оца Косте и мајке Василије Петрић. Матурирао у гимназији у Мостару 1932. године. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 1936. Потом продужио студије на постдипломском курсу на истом факултету, на групи економских наука. У време рата прекинуо рад на докторској дисертацији, те одбранио докторску дисертацију на Економском факултету Универзитета у Београду 1957. године. Радну каријеру почео као новинар. (more…)

 • Проф. др Ранка Куић

  Филозофски факултет

  Проф. др Ранка Куић рођена је 1925. године у Сарајеву. После Филозофског факултета (германистика) у Београду (1951.),  III степен студија завршила је 1954. у Бристолу (Велика Британија) и докторат из књижевних наука стекла је  1954. године у Љубљани; има и научна звања научног сарадника Института лингвистике у Лондону, редовног члана Велшке академије у Великој Британији. Била је члан Удружења књижевника Србије, члан Удружења књижевних преводилаца Србије, члан Међународног ПЕН-а (Лондон), члан Југословенско-британског друштва (more…)

 • Проф. др Стеван Куколеча

  Економски факултет
  Проф. др Стеван Куколеча

  Проф. др Стеван Куколеча рођен је у Глини 1913. године. Завршио Правни факултет у Београду 1936. године а докторирао на Економском факултету у Београду 1954. године. Од 1957. године је ванредни, а од 1962. године редовни професор на Технолошко-металуршком факултету у Београду, за предмет Економика с организацијом производње. Предавао је на редовним или последипломским студијама економику предузећа и теорију организационих система на економском факултету у Београду, Скопљу, Суботици, Нишу, Крагујевцу, (more…)

 • Проф. др Славко Лисавац

  Економски факултет
  Проф. др Славко Лисавац

  Проф. др Славко Лисавац рођен је 1912. године у Иригу. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1934. године, а затим и на Економском факултету у Београду. Докторирао на Економском факултету у Београду. Пре коначног преласка на Универзитет радио је у разним научним и развојним институцијама за проблематику пољопривреде и пољопривредних предузећа и учествовао у већем броју савезних и републичких комисија за нормативно регулисање привредног система, као и у међународној комисији за проучавање проблема из области економике (more…)

 • Проф. др Милан Милутиновић

  Правни факултет
  Проф. др Милан Милутиновић

  Проф. др Милан Милутиновић рођен је 1916. године у Пиперима. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1940. и докторирао на истом факултету 1956.године. До 1960. године био је директор Више школе за унутрашњу управу. До 1965. године био је директор Института за криминолошка и социолошка истраживања. За доцента за предмет Општа социологија на Правном факултету у Београду изабран је 1958. а за редовног професора на предмет Општа социологија и криминологија са пенологијом 1965. године. (more…)

 • Проф. др Мирко Мирковић

  Правни факултет
  Проф. др Мирко Мирковић

  Проф. др Мирко Мирковић рођен је 1914. године у Београду. Дипломирао на Правном факултету у Београду, на коме је 1960. године стекао докторат правних наука. На Правном факултету ради од 1954. где је биран у сва универзитетска звања, да би 1980. године био изабран у звање редовног професора. Обављао је разне дужности на Правном факултету у Београду, где је једно време био и на функцији Декана. Провео је значајно време на научном усавршавању и студијским боравцима у Италији, а затим и у Немачкој и САД. (more…)

 • Проф. др Стојан Новаковић

  Економски факултет

  Проф. др Стојан Новаковић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1919. године у Табановићу, од оца Драгољуба и мајке Томаније Павловић. Основну школу завршио је у Мионици, а гимназију са одличним успехом у Ваљеву 1938. године. После тога завршио Државну саобраћајну железничку школу 1940. са одличним успехом. Дипломирао на Економском факултету као ванредни студент са одличним успехом 1951. Докторирао на Економском факултету 1954.године одбранивши докторску тезу под насловом (more…)

 • Проф. др Најдан Пашић

  Факултет политичких наука
  Проф. др Најдан Пашић

  Проф. др Најдан Пашић рођен је 1922. године у Скопљу. На Правном факултету у Београду дипломирао 1949. године. Завршио је и студије на Институту друштвених наука. Докторирао на Правном факултету у Београду 1956. године, а Хонорарни предавач на Правном факултету у Београду био је 1951. и 1952. године. Ванредни професор Високе школе политичких наука постао је 1960. године, Директор Института друштвених наука 1963. године, а Редовни је професор Факултета политичких наука је био од 1965., где је двапут биран за Декана. Изабран је 1979. године за председника (more…)

 • Проф. др Зоран Пјанић

  Економски факултет
  Проф. др Зоран Пјанић

  Проф. др Зоран Пјанић рођен је 1922. године у Битољу. Дипломирао је на Економском факултету у Београду, а докторирао на истом факултету 1956. године. На Пољопривредном и Правном факултету у Београду изабран за предавача за Политичку економију 1951. На Економском факултету у Београду изабран за доцента 1956. године. За редовног професора изабран 1965. за предмет Теорија и политика цена. На Економском факултету био шеф Катедре за општу економску теорију, имао разне функције и био председник Савета Факултета. За Ректора Београдског универзитета изабран 1985. године. (more…)

 • Др Мирољуб Ранчић

  Институт друштвених наука

  Др Мирољуб Ранчић, научни саветник Института друштвених наука у Београду, рођен је 1935. године у Параћину, од оца Тихомира и мајке Олге Пеливановић. Основну школу и гимназију завршио у Параћину. Студије географије завршио 1960. године на Природно-математичком факултету у Београду. Од 1961. године ради у Републичком заводу за статистику Србије као руководилац на обради пописа становништва. Године 1962. изабран је за асистента у Центру за демографска истраживања Института друштвених наука, где је и пензионисан 1995. године. (more…)

 • Проф. др Никола Стјепановић

  Правни факултет
  Проф. др Никола Стјепановић

  Проф. др Никола Стјепановић рођен је 1907. године у Високом, Босна и Херцеговина. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1931. године. На истом факултету је стекао докторат правних наука 1937. године. Од 1932. до 1938. године радио је као судијски приправник и пристав у Главној контроли. Од априла 1938. године ради као доцент на Правном факултету Београдског универзитета у Суботици, да би 1940. године био изабран за ванредног професора. За време рата бива отпуштен са Универзитета, а 1944. године, после ослобођења земље, преузет је на Правни факултет у Београду (more…)

 • Проф. др Драгољуб Стојановић

  Правни факултет

  Проф. др Драгољуб Стојановић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, рођен је 1933. године у Београду, од оца Драгића и мајке Мирославе Пантић. Основну школу и гимназију учио је у више градова у Србији: Петровцу на Млави, Новом Пазару, Јагодини, Крагујевцу. Матурирао је 1952. године у Кагујевцу, и исте године уписао се на Правни факултет у Београду, где је дипломирао 1956. године са одличним успехом.  Каријеру је започео као асистент у Институту за упоредно право у Београду 1956., у коме је радио до 1960. године. (more…)

 • Проф. др Радмила Стојановић

  Економски факултет
  Проф. др Радмила Стојановић

  Проф. др Радмила Стојановић рођена је 1920. године у Босанском Шамцу. Дипломирала на Економском факултету 1948. године, а докторирала 1953. године. На Економском факултету у Београду је од 1948. године. За редовног професора је изабрана 1964. године на предмету Теорија привредног развоја. Последипломску наставу држала је, поред Економског факултета у Београду, на још 10 факултета у земљи. Била шеф Катедре за привредни развој, била Декан Факултета и имала разне друге функције на Факултету. У стручним и политичким организацијама (more…)

 • Проф. др Андрија Б. Стојковић

  Филозофски факултет
  Проф. др Андрија Б. Стојковић

  Проф. др Андрија Б. Стојковић, професор (у пензији од 1990. године) рођен је од мајке Катарине (рођ. Стевановић) и оца Богомира, 1924. године и Чачку, где је завршио основну школу и гимназију са матурским испитом 1943. године. Од страних језика говори француски и руски а служи се немачким, енглеским и латинским језиком. Дипломирао је филозофију на Универзитету у Београду 1949. године. Одбранио је докторску дисертацију под насловом “Лењин о формалној логици” коју је радио под менторством проф. Душана Недељковића, а одбранио пред комисијом (more…)

 • Проф. др Мила Стојнић

  Филолошки факултет
  Проф. др Мила Стојнић

  Проф. др Милосава – Мила Стојнић-Царичић рођена је 1924. године у Беранама. Матурирала је на Филолошком факултету у Београду 1949. године и докторирала 1968. године на истом факултету са тезом «Симболичка доктрина Андреја Белог» (ментор Сретен Марић).
  Др Мила Стојнић је изузетно плодан и успешан наставно-научни радник. Била је асистент Института за источне и западне словенске језике и књижевност САНУ и у Институту за експерименталну фонетику (more…)

 • Проф. др Славко В. Царић

  Правни факултет Нови Сад
  Проф. др Славко В. Царић

  Проф. др Славко В. Царић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду, рођен је 1936. године у Оџацима, Војводина, Србија, од оца Војина и мајке Олге Јовановић. Основну школу и гимназију завршио је у Новом Саду са одличним успехом 1955. године. На Правном факултету у Београду дипломирао је са одличним успехом 1959., а докторирао је 1964. године, успешно одбранивши докторску дисертацију под називом “Правни односи између шпедитера и комитента из уговора у шпедицији”. Одмах после дипломирања 1959. године, као посебан стипендиста за научни рад Владе СР Србије, (more…)

 • Проф. др Милутин М. Ћировић

  Економски факултет
  Проф. др Милутин М. Ћировић

  Проф. др Милутин М. Ћировић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1928. године у Београду, од оца Милисава и мајке Зорке Савић. Основну школу и гимназију завршио је у Београду. Дипломирао је на Економском факултету у Београду 1951. године, докторирао је на истом факултету 1957. са темом докторске дисертације: “Теорија уравнотежења платног биланса”. У школској 1957/58. био је на постдокторским студијама на Лондонској економској школи (LSE). Од 1949. до краја 1951. г. радио је на девизним пословима у Савезном министарству финансији (more…)

 • Проф. др Никола Чобељић

  Економски факултет

  Проф. др Никола Чобељић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1912. године у Лесковцу. Основну школу и нижу гимназију завршио је у Подгорици, матурирао у Београду 1930. године. Правни факултет у Београду завршио је 1934., а докторирао на Економском факултету Београдског универзитета 1959. године са тезом Политика привредног развоја Југославије и њени резултати 1947-1956. Као члан КПЈ од 1941. године радио је активно у београдској партијској организацији све до почетка 1943. када је ухапшен и затворен у специјалној полицији. (more…)

 • Проф. др Берислав Шефер

  Факултет политичких наука

  Проф. др Берислав Шефер, редовни професор факултета политичких наука Универзитета у Београду, рођен је 1926. године у Карловцу од оца Стјепана и мајке Љубице Стиц. Гимназију је завршио у Карловцу 1945. године. а Економски факултет у Београду 1954. године. Последипломске студије је завршио у Чикагу, University of Chicago 1961/62 и University of California, Berkeley, 1962. (као корисник стипендије Фордове фондације). Докторат економских наука одбранио на Факултету економских наука, Универзитета у Загребу 1966. године. (more…)