Преминули Одељење медицинско-биолошких наука

 • Проф. др Дејан Бошковић

  Медицински факултет
  Проф. др Дејан Бошковић

  Проф. др Дејан Бошковић је рођен 1941. године у Београду, од оца Николе, правника и мајке Славне Бабић, професора енглеског језика. Основну школу и гимназију завршио је у Београду. Медицински факултет у Београду је уписао школске 1959/60. године. На истом факултету је дипломирао 1967. године. Обавезан лекарски стаж је завршио 1967/68. године на Интерној “Б” клиници Медицинског факултета у Београду. Специјалистички испит из Интерне медицине положио је 1974. године са одличним успехом. Докторску дисертацију “Позни резултати имплантације вештачких (more…)

 • Проф. др Борисалав Вујадиновић

  Медицински факултет
  Проф. др Борисалав Вујадиновић

  Проф. др Борисалав Вујадиновић, рођен је 1922. године у Петроварадину, од оца Владислава и мајке Иванке Глигоријевић. Дипломирао је на Медицинском факултету 1950. године. Специјализацију опште хирургије обавио на тадашњој II хируршкој клиници у Београду, да би се касније претежно бавио кардиоваскуларном хирургијом. За асистента Медицинског факултета у Београду је био изабран 1954. године а за редовног професора 1973. године. На последипломским студијама из васкуларне хирургије боравио у Француској, (more…)

 • Проф. др Мирослав Драшкоци

  Фармацеутски факултет

  Проф. др Мирослав Драшкоци, редовни професор Фармацеутског факултета Универзитета у Београду у пензији, рођен је 1921. године у Сењском руднику од оца Јулија и мајке Милице, рођене Тодоровић. Основну школу и гимназију (Друга мушка гимназија) завршио је у Београду 1939. године, и исте године се уписао на Медицински факултет у Београду. Због рата је прекинуо студије и наставио их 1945., на истом Факултету. Године 1946. добија стипендију владе ЧССР и наставља студије у Прагу, на Карловом универзитету, где је дипломирао априла 1949 године. (more…)

 • Др Душан Динуловић

  Медицински факултет
  Др Душан Динуловић

  Др Душан Динуловић, редовни професор Медицинског факултета у Београду, рођен је 1929. у Градсковом, код Зајечара, од оца Станка и мајке Јелисавете Николић. Школовање је завршио у Зајечару а дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1955. Специјалистички испит из гинекологије и акушерства положио је 1962. При Катедри за Гинекологију и акушерство, изабран је за асистента 1962., за доцента 1976., ванредног професора 1982. и редовног професора 1988. године. Године 1976. као visiting professor борави 3 месеца у САД (Chapel Hill), а 1979. године (more…)

 • Проф. др Бранислав Јанковић

  Фармацеутски факултет
  Проф. др Бранислав Јанковић

  Проф. др Бранислав Јанковић рођен је у Голупцу 1920. године, од оца Драгољуба, лекара и мајке Љубице Павловић. Гимназију је завршио у Пожаревцу 1938. године, а Медицински факултет у Београду 1947. Специјалиста је из микробиологије. Доктор је медицинских наука од 1954. године (први доктор наука у историји Медицинског факултета у Београду). Асистент из микробиологије, на Медицинском факултету, постао је 1948., доцент из микробиологије на Фармацеутском факултету 1954. године, ванредни професор микробиологије и имунологије на истом факултету 1959. (more…)

 • Проф. др Коста Николић

  Фармацеутски факултет
  Проф. др Коста Николић

  Проф. др Коста Николић рођен је 1925. године у Београду. Завршио Фармацеутски факултет у Београду 1951., када постаје асистент на овом факултету. Докторирао је 1959. године. Изабран је био за редовног професора 1975. године.  Био је Управник Завода за физичку хемију од 1960. године. Био је хонорарни наставник на Медицинском, Стоматолошком, Ветеринарском факултету у Београду, Војномедицинској Академији и Природно-математичком факултету у Приштини. Професор по позиву је на Université Pierre et Marie Curie (Université Paris VI). (more…)

 • Проф. др Михаило Николић

  Медицински факултет
  Проф. др Михаило Николић

  Проф. др Михаило Николић је рођен 1934. године у Јагодини, од оца Димитрија и мајке Десанке Николић. Основну школу и гимназију завршио је у Београду, као и Медицински факултет, где је дипломирао 1961. године. По завршеној војној обавези и лекарском стажу запошљава се 1962. године на Хигијенском институту Медицинског факултета, а 1964. године бива биран за асистента за предмет Хигијена. Специјалистички испит je положио 1967., а хабилитациони рад из области менталног здравља старих људи одбранио је 1968. године. За доцента за предмет (more…)

 • Проф. др Обрен Поповић

  Медицински факултет

  Проф. др Обрен Поповић, редовни професор Медицинског факултета у Београду, рођен је у Београду 1934. године од оца Сретена, инжењера, и мајке Цвете Стефановић, доктора медицине, гинеколога. Школовање је завршио у Београду, дипломирао је 1959. године на Медицинском факултету са просечном оценом 9.5 и награђен као најбољи студент Универзитета у Београду те године. Био је асистент на Институту за патолошку физиологију  (1960-1963), а од тада је на Клиници за интерне болести КБЦ “Звездара” . Биран је за асистента (1970), доцента (1976), (more…)

 • Проф. др Војислав К. Стојановић

  Медицински факултет
  Проф. др Војислав К. Стојановић

  Проф. др Војислав К. Стојановић рођен је 1906. године у Нишу, од оца Крсте и мајке Зорке Вучковић, где је завршио основну школу и гимназију. На Медицински факултет у Београду уписао се 1924. и завршио га 1929. године. У току студија, три године радио је као студент-асистент на анатомији, а касније као лекар. У току специјализације, професор Стојановић је по обавези ступио у војну службу и вршио дужност секундарног лекара. По завршеној специјализацији радио је као шеф Хируршког одељења Косовске сталне војне болнице. Године 1938. поднео је оставку (more…)

 • Проф. др Богдан Д. Бошковић

  Војномедицинска академија
  Проф. др Богдан Д. Бошковић

  Проф. др Богдан Д. Бошковић, редовни професор Војномедицинске академије, Научни саветник Војнотехничког института (ВТИ) у Београду у пензији и редовни професор по позиву Медицинског факултета у Фочи, рођен је  1931. године у селу Коњуху код Крушевца, од оца Драгољуба и мајке Милунке Миленковић. Основну школу завршио је у родном месту, а гимназију у Крушевцу. Завршио је два факултета: медицински (Сарајево) и фармацеутски (Загреб) и докторирао на Медицинском факултету у Сарајеву. Од 1956. па до краја  1964. године радио је на Институту (more…)

 • Проф. др Владислав М. Варагић

  Медицински факултет
  Проф. др Владислав М. Варагић

  Проф. др Владислав М. Варагић, редовни професор Медицинског факултета у Београду у пензији, рођен је у селу Доња Трнава (код Крагујевца) 1921. године, од оца Милосава и мајке Лепосаве Борисављевић. Гимназију је завршио у Крагујевцу, а Медицински факултет у Београду. Последипломске студије завршио у Фармаколошком институту Универзитета у Оксфорду (Енглеска).

  Своју истаживачку активност је највећим делом изводио на Медицинском факултету у Београду, а делимично у Институту за нуклеарне науке у Винчи (more…)

 • Проф. др Слободан П. Ђорђевић

  Медицински факултет
  Проф. др Слободан П. Ђорђевић

  Проф. др Слободан П. Ђорђевић, редовни професор Медицинског факултета у Београду у пензији, рођен је 1921. године у Ваљеву од оца Петра и мајке Лепосаве Шишковић. Основну школу и Трећу гимназију завршио је у Београду 1940. Исте године уписао се на Медицински факултет Универзитета у Београду. За време окупације радио је као медицинар, највише у хируршкој струци. Војну обавезу одслужио је 1944/45 у НОВ и ПОЈ односно ЈНА. Наставио је студије 1945. и дипломирао је 1950. на Медицинском факултету у Београду.

  Академску каријеру је отпочео већ исте године (more…)

 • Проф. др Милош А. Јанићијевић

  Медицински факултет
  Проф. др Милош А. Јанићијевић

  Проф. др Милош А. Јанићијевић, редовни професор Медицинског факултета у Београду, рођен је 1947. године у Врби (општина Краљево), од оца Александра и мајке Ружице Вучинић. Гимназију завршио у Краљеву, а дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1973. године са средњом оценом 9,1. Као студент је био демонстратор и аутор 3 стручно-научна рада. Лекарску каријеру започео у Неурохируршкој клиници у Београду (1975.); специјалистички испит из неурохирургије положио 1980. Одбранио магистарски рад: Касни резултати оперативног лечења хидроцефалуса у деце методом вентрику-лоаурикулостомије (1979); докторирао на тему: Глиоми хемисфера великог мозга (1986). Био је на стручном усавршавању-и студијским боравцима у неурохируршким одељењима у National Hospital у Лондону, Universitatspital у Цириху, Research Institute of Neurosurgery у Кијеву и Colorado University у Њујорку. (more…)

 • Проф. др Александар В. Марковић

  Медицински факултет
  Проф. др Александар В. Марковић

  Проф. др Александар В. Марковић, редовни професор Медицинског факултета у Београду у пензији, рођен је у Ћуприји 1924. године од оца Велимира и мајке Љубице Нинић. Основну школу и гимназију завршио је у родном месту а матурирао 1943. са одличним успехом. Од 1944-1946. био је у војсци, а затим уписао Медицински факултет у Београду, који је завршио 1952. године. Исте године запослио се на тадашњој II Хируршкој клиници Медицинског факултета  и почео специјализацију из опште хирургије. Специјалистички испит из опште хирургије положио је 1958. године. (more…)

 • Проф. др Димитрије Миловановић

  Медицински факултет
  Проф. др Димитрије Миловановић

  Проф. др Димитрије Миловановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду у пензији, рођен је 1928. године у селу Доњем Црнатову, Општина Житорађа, срез Топлички, од оца Петра и мајке Лепосаве Момчиловић. Основну школу је завршио у месту рођења, гимназију у Прокупљу а медицинске студије у Београду. Специјализацију из неуропсихијатрије је завршио на Неуропсихијатријској клиници у Београду. Општелекарски стаж је обавио у Општој болници у Нишу, а прво место службовања је Вучитрн. (more…)

 • Проф. др Илија М. Нагулић

  Медицински факултет
  Проф. др Илија М. Нагулић

  Проф. др Илија М. Нагулић, професор Медицинског факултета у Београду у пензији рођен је 1923. године у Ћуприји. Отац Милутин из Сталаћа, носилац Албанске Споменице, велики жупан Крушевачке и Моравске области и пом. Бана Моравске и Дунавске бановине до 1941. године. Мајка Десанка Урошевић из Вршца. Гимназија: Карагујевац, Ниш, Нови Сад, Срем. Карловци. Испит зрелости 1941. године. Медицински факултет у Беогрaду 1945-52. Демонстратор на Анатомском институту 1947-49. године и на II хируршкој клиници у Београду од 1949-52. године. Специјализација (more…)

 • Проф. др Боривоје М. Радојичић

  Медицински факултет
  Проф. др Боривоје М. Радојичић

  Проф. др Боривоје М. Радојичић, редовни професор Медицинског факултета у Београду у пензији, рођен је 1919. године у Велесу. Србин, православне вере. Отац Миливоје, правник, председник суда, мајка Стана Бујошевић, домаћица, обоје из Ужица. Гимназију је завршио у Скопљу 1938. године и исте године започео студије на Медицинском факултету у Београду. Дипломирао, после прекида за време окупације, 1948. године. Учествовао у рату на сремском фронту. Специјализацију неуропсихијатрије завршио 1954. и исте године као стипендиста владе Србије проводи годину дана (more…)

 • Проф. др Миодраг Ж. Симоновић

  Медицински факултет
  Проф. др Миодраг Ж. Симоновић

  Проф. др Миодраг Ж. Симоновић, редовни професор Медицинског факултета у Београду у пензији, рођен је 1927. године у Крушевцу, од оца Животија и мајке Десанке Мишић. Основну школу и гимназију завршио у Крушевцу, где је и матурирао 1946. године са одличним успехом. Завршио је два факултета: Медицински и Машински. Примљен је на Клинику за Оториноларингологију и максилофацијалну хирургију Медицинскког факултета Универзитета у Београду, где је провео читав радни век. После завршене специјализације 1959. године биран је за асистента, (more…)