Скупштина Научног друштва Србије

Скупштина Научног друштва Србије

ЗАПИСНИК  СА  СКУПШТИНЕ НАУЧНОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

одржане 22. децембра 2016. године у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду

Д Н Е В Н И    Р Е Д:

  1. Oтварање Скупштине (+ минут ћутања за пошту преминулим члановима Друштва) + Утврђивање кворума за рад Скупштине ! Усвајање остатка Дневног реда + одређивање оверивача Записника ове Скупштине.
  2. Извештај о раду између две Скупштине НДС-а (мај – децембар године).
  3. Усвајање новог Статута НДС-а.
  4. Избор нових чланова Надзорног одбора НДС-а и одлука Председништва НДС-а о избору новог Генералног секретара НДС-а –  Др Жељко Чупић из ОПМН Друштва.
  5. Покретање поступка избора нових чланова за пролеће год., у складу са усвојеним Статутом НДС-а.
  6. Усвајање одлуке Председништва о плаћању чланарине за год. у износу од 3.000 дин. годишње. (Ко је у могућности или жели, може да уплати чланарину и за раније године).
  7. Уручење Повеља НДС-а новим члановима, изабраним маја године.
  8. Коктел
1. Проф. др Јован Васиљевић, Председник НДС-а, отвара Скупштину НДС и пре отварања моли за минут ћутања, за пошту преминулим члановима Друштва.

Пре усвајања Дневног реда Скупштине, констатује се да je присутнo 38 чланoва Друштва, што заједно са електронским гласовима (18) и гласовима чланова који из здравствених или других разлога не могу да присуствују Скупштини (21) износи 77, што увелико премашује потребан кворум за усвајање одлука (укупан број чланова Друштва износи 116).

Гласање: Предложени  Дневни ред је усвојен једногласно.

 

2. Проф. др Јован Васиљевић је поднео извештај о раду НДС-а у периоду између мај – децембар године

У периоду од маја до децембра ове године углавном су сређени спискови чланова по Oдељењима (недостаје врло мали број адреса, телефона и mail-ова) извршена је пререгистрација Друштва код АПР-а, сређено финансијско стање у Војвођанској банци, те најзад имамо свој активан рачун, овериоце депо картона и када буде изабран Надзорни одбор и Генерални секретар, имаћемо и контролоре нашег рада.

У наредном периоду би требало формирати нов Уређивачки одбор нашег часописа, покушати да се обезбеде додатна финансијска средства и покрене поновно излажење Scientific Review-а.

На крају извештаја о раду Проф. Васиљевић се захвалио свима који су данас присутни на Скупштини, као и онима који су послали своје гласове електронски и пожелео свим члановима НДС-а срећан Божић и Нову Годину.

Прилог 1: Извештај о раду НДС-а у периоду од маја до децембра 2016. године.

 
3. Усвајање новог Статута НДС-а.

Проф. др Јован Васиљевић, Председник НДС-а, је поднео извештај о раду Комисије одређене од стране Председништва, за израду допуне и измене новог Статута НДС-а.

Укратко се осврнуо на најбитније предложене промене које се односе на укидање Пленума, као и техничке службе Друштва.

Затим је указао на нов састав Председништва (укупно 10 чланова), Надзорног одбора, који од сада има само 3 члана, на начин избора Генералног секретара, процедуру избора нових чланова, која се враћа у старе оквире, почетак тзв. изборног процеса (који ће се вршити сваке друге године), на поновно увођење плаћања годишње чланарине у износу од 3.000 дин., и на то да је предложени Статут најсличнији оригиналном Статуту из 2001. године.

Након ових објашњења нови Статус је стављен на гласање.

Предлог новог Статута НДС-а је једногласно усвојен.

Прилог  2: Нов Статут НДС-а.

Тиме је изабрано и ново Председништво НДС-а, које од сада има 10 чланова.

То су: Председник, Проф. Др Јован Лоле Васиљевић; 4 Подпреседника (из сваког Одељења по један): Подпредседник, ОПМН, Јарослав Лабат, Подпред-седник, ОТН, Бранислав Ђорђевић, Подпредседник, ОМБН,  Атанасије Марковић, Подпредседник, ОДН, Љубиша Адамовић, 4 представника Одељења (секретари, или у случају њихове спречености заменици секретара Одељења); Секретар ОПМН:  Жарко Мијајловић , Секретар ОТН: Владимир Стевановић, Секретар, ОМБН: Душан Велимировић, Секретар ОДН: Миодраг Орлић; и Генерални секретар Жељко Чупић.

На Председништву је договорено да ће Проф. Лабата, када из здравствених разлога не буде могао да присуствује састанцима, замењивати Проф. др Катица Хедрих, из истог Одељења.

 

4. Избор нових чланова Надзорног одбора НДС-а и одлука Председништва НДС-а о избору новог Генералног секретара НДС-а.

Предлог састава Надзорног одбора, кога је јуче усвојило Председништво НДС-а, гласи: Проф. др Илија Плећаш (ОТН), Проф. др Јелена Сопта (ОМБН) и Проф. др Весна Мишковић-Станковић (ОТН).

Као што је већ напоменуто у Статуту, Председништво НДС-а је на јучерашњем састанку изабрало Др Жељка Чупића (ОПМН) за Генералног секретара.

 

5. Покретање поступка избора нових чланова за пролеће год., у складу са усвојеним Статутом НДС-а.

Након промене Статута и усвајањем да ће се избори нових чланова вршити сваке  друге године, на овој Скупштини оглашава се почетак изборне процедуре, по новом Статуту, као и одржавање ванредне изборне Скупштине на пролеће 2018. године. Изборна процедура ће се обављати по старом, уобичајеном поступку, обновљеном новим Статутом, а сви Секретари Одељења добиће почетком 2017. год. Упутство за припрему биографија, односно текста нове Монографије.

Како 2018. године НДС прославља 50 година свога рада, то је планирано издавање нове Монографије у чији садржај би биле укључене биографије чланова примљених маја 2016. године, као и будући новоизабрани чланови у пролеће 2018. год. То је једини начин да се и њихове биографије нађу у новој Монографији

 

6. Усвајање одлуке Председништва о плаћању чланарине за год. у износу од 3.000 дин. годишње. (ко је у могућности или жели, може да уплати чланарину и за раније године).

На основу одлуке Председништва о плаћању чланарине за 2017. год. у износу од 3.000 дин. годишње, предлог је стављен на гласање. На Скупштини је једногласно усвојен овај предлог, уз напомену да ко жели или може да уплати чланарину и за раније године, тај гест ће бити радо прихваћен.

Дефинитивне трошкове око свих горе наведених ставки Проф. Васиљевић ће припремити за први наредни састанак Председништва, предвиђен за крај јануара 2017. год., на који ће бити позван и Председник НО.

 

7. Уручење Повеља НДС-а новим члановима, изабраним маја године.

Председник НДС-а Проф. Васиљевић је уручио повеље свим присутним новим члановима, изабраним маја 2016. год., уз напомену да ће се за неуручене повеље пронаћи неки формални начин њиховог званичног уручења.

Фотографије са Скупштине, уручења Повеља, као и пар слика са пратећег коктела биће окачене на site Друштва.

Пре позива на коктел, Проф. Васиљевић се посебно захвалио господину Живојину Жики Петровићу, директору и главном уреднику Српске Научне Телевизије (СНТВ), који је са својом екипом снимио читав рад Скупштине. Такође, закључено је да би СНТВ могла да постане један од главних промотера нашег рада. (снимак можете погледати на https://www.youtube.com/watch?v=6nDM3RyUTc0 )

Са своје стране, господин Петровић се захвалио на позиву, обећао даљу помоћ у промоцији НДС-а, као и гостовања наших чланова у неким програмским шемама њихове телевизије. Договорено је да се господин Петровић и Проф. Васиљевић нађу после Нове Године и направе план даље сарадње и учешће наших чланова као гостију СНТВ.

 

8. Коктел.

Након затварања рада Скупштине сви присутни су позвани на коктел, у холу Медицинског факултета у Београду, који је и овога пута, као помоћ нашем Друштву, обезбедио наш драги новопримљени члан Проф. др Мирослав Ђорђевић (који, на жалост, због болести није присуствовао ни уручењу Повеље ни коктелу). Проф. Васиљевић му се лично на свему захвалио и обећао скоро виђење.

 

Оверивачи Записника:                                                     Записник водио:

Др Жељко Чупић                                                               Проф. др Јован Д. Васиљевић

Проф. др Јелена Сопта                                                    Дактилограф: Анета Поповска