Skupština Naučnog društva Srbije

Skupština Naučnog društva Srbije

ZAPISNIK  SA  SKUPŠTINE NAUČNOG DRUŠTVA SRBIJE

održane 22. decembra 2016. godine u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu

D N E V N I    R E D:

  1. Otvaranje Skupštine (+ minut ćutanja za poštu preminulim članovima Društva) + Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine ! Usvajanje ostatka Dnevnog reda + određivanje overivača Zapisnika ove Skupštine.
  2. Izveštaj o radu između dve Skupštine NDS-a (maj – decembar godine).
  3. Usvajanje novog Statuta NDS-a.
  4. Izbor novih članova Nadzornog odbora NDS-a i odluka Predsedništva NDS-a o izboru novog Generalnog sekretara NDS-a –  Dr Željko Čupić iz OPMN Društva.
  5. Pokretanje postupka izbora novih članova za proleće god., u skladu sa usvojenim Statutom NDS-a.
  6. Usvajanje odluke Predsedništva o plaćanju članarine za god. u iznosu od 3.000 din. godišnje. (Ko je u mogućnosti ili želi, može da uplati članarinu i za ranije godine).
  7. Uručenje Povelja NDS-a novim članovima, izabranim maja godine.
  8. Koktel
1. Prof. dr Jovan Vasiljević, Predsednik NDS-a, otvara Skupštinu NDS i pre otvaranja moli za minut ćutanja, za poštu preminulim članovima Društva.

Pre usvajanja Dnevnog reda Skupštine, konstatuje se da je prisutno 38 članova Društva, što zajedno sa elektronskim glasovima (18) i glasovima članova koji iz zdravstvenih ili drugih razloga ne mogu da prisustvuju Skupštini (21) iznosi 77, što uveliko premašuje potreban kvorum za usvajanje odluka (ukupan broj članova Društva iznosi 116).

Glasanje: Predloženi  Dnevni red je usvojen jednoglasno.

 

2. Prof. dr Jovan Vasiljević je podneo izveštaj o radu NDS-a u periodu između maj – decembar godine

U periodu od maja do decembra ove godine uglavnom su sređeni spiskovi članova po Odeljenjima (nedostaje vrlo mali broj adresa, telefona i mail-ova) izvršena je preregistracija Društva kod APR-a, sređeno finansijsko stanje u Vojvođanskoj banci, te najzad imamo svoj aktivan račun, overioce depo kartona i kada bude izabran Nadzorni odbor i Generalni sekretar, imaćemo i kontrolore našeg rada.

U narednom periodu bi trebalo formirati nov Uređivački odbor našeg časopisa, pokušati da se obezbede dodatna finansijska sredstva i pokrene ponovno izlaženje Scientific Review-a.

Na kraju izveštaja o radu Prof. Vasiljević se zahvalio svima koji su danas prisutni na Skupštini, kao i onima koji su poslali svoje glasove elektronski i poželeo svim članovima NDS-a srećan Božić i Novu Godinu.

Prilog 1: Izveštaj o radu NDS-a u periodu od maja do decembra 2016. godine.

 
3. Usvajanje novog Statuta NDS-a.

Prof. dr Jovan Vasiljević, Predsednik NDS-a, je podneo izveštaj o radu Komisije određene od strane Predsedništva, za izradu dopune i izmene novog Statuta NDS-a.

Ukratko se osvrnuo na najbitnije predložene promene koje se odnose na ukidanje Plenuma, kao i tehničke službe Društva.

Zatim je ukazao na nov sastav Predsedništva (ukupno 10 članova), Nadzornog odbora, koji od sada ima samo 3 člana, na način izbora Generalnog sekretara, proceduru izbora novih članova, koja se vraća u stare okvire, početak tzv. izbornog procesa (koji će se vršiti svake druge godine), na ponovno uvođenje plaćanja godišnje članarine u iznosu od 3.000 din., i na to da je predloženi Statut najsličniji originalnom Statutu iz 2001. godine.

Nakon ovih objašnjenja novi Status je stavljen na glasanje.

Predlog novog Statuta NDS-a je jednoglasno usvojen.

Prilog  2: Nov Statut NDS-a.

Time je izabrano i novo Predsedništvo NDS-a, koje od sada ima 10 članova.

To su: Predsednik, Prof. Dr Jovan Lole Vasiljević; 4 Podpresednika (iz svakog Odeljenja po jedan): Podpredsednik, OPMN, Jaroslav Labat, Podpred-sednik, OTN, Branislav Đorđević, Podpredsednik, OMBN,  Atanasije Marković, Podpredsednik, ODN, Ljubiša Adamović, 4 predstavnika Odeljenja (sekretari, ili u slučaju njihove sprečenosti zamenici sekretara Odeljenja); Sekretar OPMN:  Žarko Mijajlović , Sekretar OTN: Vladimir Stevanović, Sekretar, OMBN: Dušan Velimirović, Sekretar ODN: Miodrag Orlić; i Generalni sekretar Željko Čupić.

Na Predsedništvu je dogovoreno da će Prof. Labata, kada iz zdravstvenih razloga ne bude mogao da prisustvuje sastancima, zamenjivati Prof. dr Katica Hedrih, iz istog Odeljenja.

 

4. Izbor novih članova Nadzornog odbora NDS-a i odluka Predsedništva NDS-a o izboru novog Generalnog sekretara NDS-a.

Predlog sastava Nadzornog odbora, koga je juče usvojilo Predsedništvo NDS-a, glasi: Prof. dr Ilija Plećaš (OTN), Prof. dr Jelena Sopta (OMBN) i Prof. dr Vesna Mišković-Stanković (OTN).

Kao što je već napomenuto u Statutu, Predsedništvo NDS-a je na jučerašnjem sastanku izabralo Dr Željka Čupića (OPMN) za Generalnog sekretara.

 

5. Pokretanje postupka izbora novih članova za proleće god., u skladu sa usvojenim Statutom NDS-a.

Nakon promene Statuta i usvajanjem da će se izbori novih članova vršiti svake  druge godine, na ovoj Skupštini oglašava se početak izborne procedure, po novom Statutu, kao i održavanje vanredne izborne Skupštine na proleće 2018. godine. Izborna procedura će se obavljati po starom, uobičajenom postupku, obnovljenom novim Statutom, a svi Sekretari Odeljenja dobiće početkom 2017. god. Uputstvo za pripremu biografija, odnosno teksta nove Monografije.

Kako 2018. godine NDS proslavlja 50 godina svoga rada, to je planirano izdavanje nove Monografije u čiji sadržaj bi bile uključene biografije članova primljenih maja 2016. godine, kao i budući novoizabrani članovi u proleće 2018. god. To je jedini način da se i njihove biografije nađu u novoj Monografiji

 

6. Usvajanje odluke Predsedništva o plaćanju članarine za god. u iznosu od 3.000 din. godišnje. (ko je u mogućnosti ili želi, može da uplati članarinu i za ranije godine).

Na osnovu odluke Predsedništva o plaćanju članarine za 2017. god. u iznosu od 3.000 din. godišnje, predlog je stavljen na glasanje. Na Skupštini je jednoglasno usvojen ovaj predlog, uz napomenu da ko želi ili može da uplati članarinu i za ranije godine, taj gest će biti rado prihvaćen.

Definitivne troškove oko svih gore navedenih stavki Prof. Vasiljević će pripremiti za prvi naredni sastanak Predsedništva, predviđen za kraj januara 2017. god., na koji će biti pozvan i Predsednik NO.

 

7. Uručenje Povelja NDS-a novim članovima, izabranim maja godine.

Predsednik NDS-a Prof. Vasiljević je uručio povelje svim prisutnim novim članovima, izabranim maja 2016. god., uz napomenu da će se za neuručene povelje pronaći neki formalni način njihovog zvaničnog uručenja.

Fotografije sa Skupštine, uručenja Povelja, kao i par slika sa pratećeg koktela biće okačene na site Društva.

Pre poziva na koktel, Prof. Vasiljević se posebno zahvalio gospodinu Živojinu Žiki Petroviću, direktoru i glavnom uredniku Srpske Naučne Televizije (SNTV), koji je sa svojom ekipom snimio čitav rad Skupštine. Takođe, zaključeno je da bi SNTV mogla da postane jedan od glavnih promotera našeg rada. (snimak možete pogledati na https://www.youtube.com/watch?v=6nDM3RyUTc0 )

Sa svoje strane, gospodin Petrović se zahvalio na pozivu, obećao dalju pomoć u promociji NDS-a, kao i gostovanja naših članova u nekim programskim šemama njihove televizije. Dogovoreno je da se gospodin Petrović i Prof. Vasiljević nađu posle Nove Godine i naprave plan dalje saradnje i učešće naših članova kao gostiju SNTV.

 

8. Koktel.

Nakon zatvaranja rada Skupštine svi prisutni su pozvani na koktel, u holu Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je i ovoga puta, kao pomoć našem Društvu, obezbedio naš dragi novoprimljeni član Prof. dr Miroslav Đorđević (koji, na žalost, zbog bolesti nije prisustvovao ni uručenju Povelje ni koktelu). Prof. Vasiljević mu se lično na svemu zahvalio i obećao skoro viđenje.

 

Overivači Zapisnika:                                                     Zapisnik vodio:

Dr Željko Čupić                                                               Prof. dr Jovan D. Vasiljević

Prof. dr Jelena Sopta                                                    Daktilograf: Aneta Popovska