Odeljenje tehničkih nauka

 • Prof. dr Mirko D. Aćić

  Građevinski fakultet
  Prof. dr Mirko D. Aćić

  Prof. dr Mirko D. Aćić, redovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, rođen je 1938. godine u Vrtoču, Drvar, od oca Davida i majke Joke Grujić. Srednju tehničku školu, arhitektonsko-građevinskog smera završio je u Banjoj Luci 1958. godine. Diplomirao je 1963. godine na Odseku za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Beogradu. Magistarsku tezu odbranio je 1968. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom “Prilog rešenju problema graničnih stanja zidnih nosača od armiranog betona”- 1978. godine, na Građevinskom fakultetu u Beogradu. (more…)

 • Prof. dr Zoran S. Bojković

  Saobraćajni fakultet
  Prof. dr Zoran S. Bojković

  Prof. dr Zoran S. Bojković, redovni profesor Saobraćajnog i honorarni redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1941. godine u Beogradu, od oca Strahinje i majke Divne Jeličić. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Školske 1959/60 godine upisao se na Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirao 1964. godine. Poslediplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu završio je 1974. godine. (more…)

 • Prof. dr Milovan Vidaković

  Oblast naučnog i stručnog rada Dr. Milovana Vidakovića je zaštita od požara. Poseduje zvanje profesora. Od 2001 godine je prvi predsednik «Društva inženjera i tehničara Srbije za uravljanje rizicima u životnoj sredini« (DITUR). Aktivan i član međinarodne organizacije za zaštitu od požara CFPA-I i Evropske konfederacije CFPA-E. Dr. Milovan Vidaković je rođen 1940 god. u Beogradu. Završio je gimnaziju i mašinski fakultet odsek termotehnike u Beogradu 1967god.

  Prvo zaposlenje dobija u Italiji 1970 (more…)

 • Prof. dr Eva Vaništa Lazarević

  Arhitektonski fakultet
  Eva Vanista Lazarevic

  Dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu rođena je 1961. godine u Zagrebu, gde je završila osnovnu školu, srednju Muzičku školu i Jezičku Gimnaziju. Arhitektonski fakultet upisuje 1978. godine, kao najmlađi student zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta a diplomira 1983. godine kao student generacije. Magistarske studije upisuje iste godine, na istom fakultetu, po programu UNESKO-a (more…)

 • Prof. dr Milosav Georgijević

  Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
  Prof. Milosav Georgijević

  Prof. dr Milosav Georgijević rođen je u Staparu 24. aprila 1949. godine, gde je završio osnovnu školu. Srednju Mašinsko tehničku školu završio je 1968. godine u Somboru. Na Univerzitetu u Novom Sadu – Mašinskom fakultetu, diplomirao je januara 1974. godine, posle čega je radio u fabrici Novkabel, a od 1977. godine zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Magistarski rad brani na Fakultetu tehničkih nauka 1982. godine. Teorijski deo radi na TH Darmstadt (more…)

 • Prof. dr Dragutin LJ. Debeljković

  Mašinski fakultet
  Prof. dr Dragutin LJ. Debeljković

  Prof. dr Dragutin LJ. Debeljković, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, rođen je 1950. godine od oca Ljubiše, diplomiranog elektro-mašinskog inženjera i majke, primarijus Dr Natalije Debeljković, rođene Turbin spec. epidemiologa. Srbin, pravoslavne vere. Osnovnu školu i gimnaziju, prirodno-matematičkog smera, završio je u Beogradu, a diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1974. godine. Od marta meseca 1975. godine radi kao asistent na Katedri za automatsko upravljanje Mašinskog fakulteta u Beogradu. (more…)

 • Prof. dr Miroslav Demić

  Mašinski fakultet Kragujevac
  Prof. dr Miroslav Demić

  Prof. dr Miroslav Demić je rođen 05.02.1948 godine u Rašancu, u opštini Petrovac na Mlavi, od oca Dragoljuba i majke Slobodanke (devojačko prezime Stojanović).

  Osnovnu školu je pohađao i završio sa odličnim uspehom u rodnom mestu 1963 godine. Nakon završene osnovne škole, upisao je Tehničku školu u Smederevu, koju, sa odličnim uspehom završava 1967. godine. Iste godine upisao je Mašinski fakultet u Kragujevcu – smer za motorna vozila, (more…)

 • Prof. dr Nenad J. Đajić

  Rudarsko-geološki fakultet
  Prof. dr Nenad J. Đajić

  Prof. dr Nenad J. Đajić, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, rođen je u Požezi 1941. godine, od oca Josifa i majke Veroslave Stranjaković. Osnovnu školu, gimnaziju i Mašinski fakultet završio je u Beogradu. Poslediplomske studije na Hemijskom inženjerstvu Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu završio je 1974., a doktorsku disertaciju iz energetike odbranio je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu 1976. godine. Posle diplomiranja radio je u Rudarskom institutu na problemima toplifikacije i gasifikacije gradova. (more…)

 • Prof. dr Bojan D. Đorđević

  Tehnološko-metalurški fakultet
  Prof. dr Bojan D. Đorđević

  Prof. dr Bojan D. Đorđević rođen je 1937. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Tehnološki fakultet upisao se 1956. na kome je diplomirao 1961. godine. Zaposlio se u Centru za hemijsko inženjerstvo IHTM 1962., a na Tehnološko-metalurški fakultet (TMF) je prešao 1964. kada je izabran za asistenta, 1971. za docenta, 1976. za vanrednog profesora a 1982. za redovnog profesora gde se nalazio do prevremenog penzionisanja 2001.
  Na TMF-u predavao je na redovnim i poslediplomskim studijama predmete Termodinamika i termotehnika, (more…)

 • Prof. dr Branislav V. Đorđević

  Građevinski fakultet
  Prof. dr Branislav V. Đorđević

  Prof. dr Branislav V. Đorđević, redovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu rođen je 1938. godine u Skoplju, od oca Veljka, i majke Milica, rođene Bukvić. Gimnaziju je završio u Kruševcu. Diplomirao je 1961. na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao 1967, i doktorirao 1974. na istom fakultetu. Najpre radio u Institutu za vodoprivredu. Od 1971. radi na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Docent (1975.), vanredni profesor (1979.), redovni profesor za grupu predmeta “Korišćenje vodnih snaga” i “Vodoprivredni sistemi” (1984). (more…)

 • Prof. dr Đorđe N. Zrnić

  Mašinski fakultet
  Prof. dr Đorđe N. Zrnić

  Prof. dr Đorđe N. Zrnić, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, akademik IASCG, rođen je u Beogradu 1934. godine od oca Nenada i majke Margite – rođene Mikić. U Beogradu je završio gimnaziju i Mašinski Fakultet 1959. god. Po završetku studija zaposlio se u “Srbija – projekt”-u. Za asistenta Mašinskog fakulteta u Beogradu izabran je 1960. godine, za docenta 1970., za vanrednog profesora 1979., a za redovnog profesora 1982. godine. Magistrirao je i doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Šef Katedre za mehanizaciju bio je od 1988. do 1999. godine. (more…)

 • Dr. Aleksandar Ivančić

  Aiguasol Engineering
  Aleksandar Ivancic

  Dr. Aleksandar Ivančić je rođen je u Beogradu 1964. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1989. godine na Mašinskom Fakultetu u Beogradu, smer Termotehnika. Ubrzo nakon toga odlazi u Španiju. Između 1991. i 1999. godine radio je kao istraživač u Tehnološkom centru za prenos toplote i mase (Heat and Mass Transfer Technological Center) Politehničkog Univerziteta Katalonije. (more…)

 • Prof. dr Dobrivoje T. Jovanović

  Saobraćajni fakultet
  Prof. dr Dobrivoje T. Jovanović

  Prof. dr Dobrivoje T. Jovanović, redovni profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, u penziji, rođen je u Beljini kod Čačka 1923. godine od oca Tihomira i majke Zorke Obradović. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu diplomirao i doktorirao je 1951. i 1963., respektivno.
  Radio je (a) preko 10 godina u Institutu za nuklearne nauke u Vinči na razvoju elektronskih kola, instrumenata i mernih metoda za nuklearna istraživanja; (b) 5 godina u Institutu za automatiku i telekomunikacije “Mihajlo Pupin” u Beogradu (more…)

 • Prof. dr Milan T. Jovanović

  Institut Vinča
  Prof. dr Milan T. Jovanović

  Prof. dr Milan T. Jovanović rođen je 1939. godine u Kragujevcu od oca Tome Jovanovića, elektro-mašinskog inženjera, i majke Ružice, domaćice. Osnovnu školu završio je u Kragujevcu, dok je gimnaziju započeo i završio u Beogradu. Tehnološko-metalurški fakultet upisao je 1957. godine, a diplomirao je sa prosečnom ocenom 9 na Metalurškom odseku istog fakulteta 1962. godine.
  U Laboratoriji za reaktorske materijale Instituta za nuklearne nauke «Vinča» zaposlio se odmah (more…)

 • Prof. dr Slobodan B. Krčevinac

  Fakultet organizacionih nauka
  Prof. dr Slobodan B. Krčevinac

  Prof. dr Slobodan B. Krčevinac, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, rođen je 1939. godine, u Beogradu, od oca Božidara i majke Grozdane. Oženjen je i ima troje dece. Osnovnu školu je završio u Beogradu 1950., kad je upisao VII mušku gimnaziju u kojoj je maturirao 1958. Iste godine je upisao Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu, odsek Tehnička fizika koji je diplomirao 1963. godine.
  Odmah, po diplomiranju, zaposlio se kao asistent u Laboratoriji za reaktorsku fiziku, Instituta za nuklearne nauke u Vinči. (more…)

 • Prof. dr Slobodan M. Lazović

  Saobraćajni fakultet
  Prof. dr Slobodan M. Lazović

  Prof. dr Slobodan M. Lazović od oca Milovana i majke Danice, rođene Mrkšić, je rođen 1938. godine u Beogradu. Bišu gimnaziju završio je 1957. godine u Jagodini, Elektrotehnički fakultet u Beogradu 1961. godine, gde je i magistrirao 1968. godine odbranom magistarskog rada pod nazivom “Nova klasa filtara za impulsne primene”. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Sinteza prenosnih funkcija ukrštenih četvoropola za kompresiju impulsa“ odbranio je 1972. godine na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Po diplomiranju dr Lazović se zaposlio u Institutu za nuklearne nauke (more…)

 • Prof. dr Milan S. Matijević

  Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac
  Milan S. Matijevic

  Dr Milan S. Matijević, redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, rođen je 25.06.1970. u Kragujevcu. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu (od 28.07.2010, Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu), na odseku „Automatsko upravljanje“, je diplomirao kao najbolji student Univerziteta u Kragujevcu u školskoj 1994/95 godini, a zatim magistrirao i doktorirao 1998. i 2001. godine, sledstveno, u oblasti automatskog upravljanja. (more…)

 • Prof. dr Vitomir Milanović

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Vitormir Milanović

  Prof. dr Vitomir Milanović je rođen 1947. godine u Jagodini, od oca Branislava i majke Anke Nikolić. Osmogodišnju školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Diplomirao je 1971 godine na Odseku za Tehničku fiziku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Magistrirao je 1977, a doktorirao 1983 godine, sve na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

  Od januara 1973 godine radi kao istraživač u Institutu za fiziku, a od decembra 1979 godine predaje Fiziku i Osnove elektrotehnike na Višoj PTT školi u Beogradu (more…)

 • Prof. dr Bratislav D. Milovanović

  Elektronski fakultet Niš
  Prof. dr Bratislav D. Milovanović

  Prof. dr Bratislav D. Milovanović je rođen 1948. godine u Rosici kod Ribarske banje, kao srednji sin oca Dragoljuba i majke Stanije (po rođenju Jovanović). Osnovnu školu završio je u susednom selu Ribaru, a elektrotehničku školu u Nišu. Elektronski fakultet u Nišu je diplomirao 1972. kao najbolji student generacije; magistrirao je 1975. i doktorirao 1979. godine. Od 1972. do 1980. bio je prvo stručni saradnik, a potom, asistent pripravnik i asistent. U zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora biran je 1980., 1985. i 1990. godine, respektivno. (more…)

 • Prof. dr Veljko M. Milutinović

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Veljko M. Milutinović

  Prof. dr Veljko M. Milutinović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, rođen je 1951. godine, u Beogradu od oca Milana i majke Simonide. Završio je Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu 1975. godine.
  Na istom fakultetu je i doktorirao 1982. uporedo sa radom u Institutu Mihajlo Pupin, gde je bio do 1982. Do 1983. radio je kao docent (tenure-track assistant professor) na Florida International University (Miami, Florida). Do 1989. radio je na Purdue University (West Lafayette, Indiana), prvo kao docent po pozivu (more…)

 • Prof. dr Milan V. Mićunović

  Mašinski fakultet Kragujevac
  Prof. dr Milan V. Mićunović

  Prof. dr Milan V. Mićunović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, rođen je 1944. godine u Čokotinu, Leskovac, od oca Vuka i majke Dostane Dimitrijević. Pravoslavne je veroispovesti. Završio je Mašinski fakultet u Kragujevcu 1966. godine, magistrirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1971., a doktorirao 1974. godine na Institutu osnovnih tehničkih problema Poljske akademije nauka
  Varšavi. Nostrifikacija doktorske teze je obavljena na PMF-u u Beogradu. Za redovnog profesora je izabran 1984. (more…)

 • Prof. dr Vesna Mišković-Stanković

  Tehnološko-metalurški fakultet
  Prof. dr Vesna Mišković-Stanković

  Prof. dr Vesna Mišković-Stanković, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta (TMF) Univerziteta u Beogradu, je rođena 26. maja 1957. u Beogradu. Na TMF-u je diplomirala juna 1981. (sa srednjom ocenom ispita  9,85), magistrirala juna 1984. i doktorirala 1990. Boravila je na postdoktorskom usavršavanju na Univerzitetu u Trentu, Italija, 1992. i 1993.  Zaposlena je na Katedri za fizičku hemiju i elektrohemiju TMF u Beogradu od novembra 1983. gde je birana u sva naučna zvanja (asistent-pripravnik 1983, asistent 1987, docent 1992, vanredni profesor 1997. (more…)

 • Prof. dr Simeon N. Oka

  Mašinski fakultet
  Prof. dr Simeon N. Oka

  Prof. dr Simeon N. Oka, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1935. godine u Beogradu, od oca Nikole i majke Milane Petrović. Maturirao je u Prvoj Beogradskoj gimnaziji 1954. g. Mašinski fakultet u Beogradu, završio je 1960. g. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu, smer Reaktorska termotehnika 1966., a doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1971. godine u oblasti mehanike fluida. Radi od 1960. u Institutu za nuklearne nauke «Vinča», u Laboratoriji za termotehniku i energetiku. (more…)

 • Prof. dr Aleksandar J. Pakvor

  Građevinski fakultet
  Prof. dr Aleksandar J. Pakvor

  Prof. dr Aleksandar J. Pakvor, redovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, rođen je 1934. godine, u Novom Sadu, od oca Josifa i majke Nade Micić, gde je i završio gimnaziju. Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1959., magistrirao 1972., a doktorirao 1979. godine.
  Zaposlio se 1959. u Institutu za vodoprivredu Jaroslav Černi u Beogradu, gde se bavio projektovanjem hidrotehničkih konstrukcija i ispitivanjem konstrukcija i konstrukcijskih modela. Na Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu došao je 1965. (more…)

 • Prof. dr Stanislav T. Pejović

  Mašinski fakultet
  Prof. dr Stanislav T. Pejović

  Prof. dr Stanislav T. Pejović, profesor Rajerson Univerziteta u Torontu (Ryerson University, Toronto, Canada), naučni saradnik Univerziteta u Torontu (University of Toronto), bio je redovan profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu. Rođen je 1933. godine od oca Tadije i majke Ljubice Vučković. Drugu mušku gimnaziju u Beogradu završio je 1952. godine, diplomirao 1958. godine i doktorirao 1964. godine na Mašinskom fakultetu Univeziteta u Beogradu. Obe diplome nostrifikovao Univerzitet u Torontu 2002. i iste godine postao je ovlašćeni inženjer (more…)

 • Prof. dr Života M. Perišić,

  Građevinski fakultet
  Prof. dr Života M. Perišić

  Prof. dr Života M. Perišić, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 7 januara 1935. godine, u Beogradu, od oca Milisava i Darinke Lazarević . Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Diplomirao je 1959. na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa srednjom ocenom 9,48. Magistarsku tezu odbranio je 1972. a doktorsku disertaciju 1979. na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Redovni je član je Akademije inženjerskih nauka Srbije i Crne Gore. Od marta 2001.godine je u penziji. (more…)

 • Prof. dr Radivoj I. Petrović

  Saobraćajni fakultet
  Prof. dr Radivoj I. Petrović

  Prof. dr Radivoj I. Petrović, naučni savetnik instituta “Mihajlo Pupin” u Beogradu, rođen je 1933. godine, u Zenici, od oca Ilije, profesora matematike i majke Smilje Radaković, učiteljice.
  Gimnaziju završio u Beogradu 1952. Fakultet završio u Beogradu 1958. Magistrirao je 1963., a 1964. odbranio doktorsku disertaciju na istom fakultetu. Godine 1958. zaposlio se u Institutu “Boris Kidrič” u Vinči. Godine 1961. prelazi u Institut “Mihajlo Pupin” prvo osniva Odeljenje za impulsno upravljanje, vodi to odeljenje do 1967., a zatim rukovodi radom Laboratorije (more…)

 • Prof. dr Ilija B. Plećaš

  Institut Vinča
  Prof. dr Ilija B. Plećaš

  Prof. dr Ilija B. Plećaš, dipl. inž. tehnologije, naučni savetnik, rođen je 1948. godine u Beogradu, Srbija . Diplomirao je 1973. godine (Hemijsko Inženjerstvo),  magistrirao je 1979. godine a doktorirao 1984. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu . Dr Ilija Plećaš je od 1973. godine zaposlen u Laboratoriji za Zaštitu od Zračenja i Zaštitu Životne sredine u Institutu za Nuklearne Nauke “Vinča”. U zvanje naučni Naučni savetnik je izabran 1996. godine. (more…)

 • Prof. dr Jordan P. Pop-Jordanov

  Elelktrotehnički fakultet
  Prof. dr Jordan P. Pop-Jordanov

  Prof. dr Jordan P. Pop-Jordanov, redovni profesor Elektro-tehničkog fakulteta u Beogradu u penziji, akademik, rođen je 1925. godine u Velikom Gradištu, od oca Petra i majke Sofije Koševaliske. Gimnaziju je učio u Požarevcu i Štipu. Završio je Filozofski fakultet u Skoplju (Grupa za filozofiju, 1956.) i Elektrotehnički fakultet u Beogradu (Odsek za tehničku fiziku, 1960.), gde je stekao i doktorat tehničkih nauka.
  Bio je na stručnom usavršavanju u Londonu (General Electric Company, 1960. godine) i Moskvi (more…)

 • Prof. dr Zoran V. Popović

  Elektrotehnički fakultet

  Dr Zoran V. Popović, akademik i potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), naučni savetnik Instituta za fiziku i redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1952. u Aranđelovcu, gde je završio osmogodišnju školu i gimnaziju. Na ETF-u je diplomirao 1975. na odseku Tehnička fizika i smeru Fizika materijala. Magistrirao je 1977. u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu (more…)

 • Prof. dr Božidar Ž. Radojković

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Božidar Ž. Radojković

  Prof. dr Božidar Ž. Radojković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1924. godine, u Stalaću od oca Živana i majke Grozde Rajić. Sve škole završio je u Beogradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, 1951. Doktorirao je na istom fakultetu, 1958., sa temom: Procenjivanje opasnosti od lutajućih struja u elektrifikovanoj saobraćajnoj mreži (Publikacije Elektrotehničkog fakulteta 13/1962). Čitav radni vek proveo je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, najpre u zvanju mlađeg industrijskog inženjera a zatim kao asistent (1952.), (more…)

 • Prof. dr Veljko Potkonjak

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Veljko Potkonjak

  Prof. dr Veljko Potkonjak je rođen 1951. godine u Beogradu od oca Nebojše Potkonjaka i majke Milice Potkonjak rođene Bulat. Diplomirao je 1974. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je 1977., a doktorirao 1981. godine na istom fakultetu. Od 1975. godine Veljko Potkonjak je zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i to: od 1975. do 1985. u zvanju asistenta; od 1985. do 1990. u zvanju docenta (za oblast robotika); od 1990. do 1995. u zvanju vanrednog profesora; a 1995. je izabran u zvanje redovnog profesora. (more…)

 • Prof. dr Božidar Radenković

  Fakultet organizacionih nauka
  Prof. dr Božidar Radenković

  Prof. dr Božidar Radenković, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, rođen je 1958. u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Fakultet organizacionih nauka, kibernetski smer, završio je 1984. godine. Poslediplomske studije završio je takođe na Fakultetu organizacionih nauka 1987. godine. Doktorsku disertaciju “Interaktivni simulacioni sistem za diskretnu stohastičku simulaciju organizacionih sistema i njegova realizacija na mini i mikro računarima” odbranio je 1989. (more…)

 • Dr Aleksandar Ruvarac

  Institut Vinča
  Dr Aleksandar Ruvarac

  Dr. Aleksandar Ruvarac, naučni savetnik instituta “Vinča” u penziji, rođen je 1932. godine, u Skoplju, od oca Ljubomira i majke Jelene Trajković. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu 1951. u II muškoj gimnaziji. Iste godine upisao je studije na Fizičko-hemijskoj grupi Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Godine 1956. zaposlio se u Institutu za nuklearne nauke u Vinči, u Odelenje za preradu isluženog nuklearnog goriva. U periodu od 1957. radi na problemima mogućnosti odvajanja plutonijuma, urana i fisionih proizvoda (more…)

 • Prof. dr Radomir D. Simić

  Rudarsko-geološki fakultet
  Prof. dr Radomir D. Simić

  Prof. dr Radomir D. Simić, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1939. godine u Prokuplju, od oca Dragoljuba i majke Stanke Rakić. Diplomirao je 1963. godine na Rudarskom odseku Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, gde je 1972. odbranio magistarski rad. Doktorsku disertaciju je odbranio 1974. godine na Politehnici u Vroclavu, u Poljskoj. Radio je u Topličkim rudnicima u Prokuplju i u Kombinatu Kosovo, a od 1969. je na Rudarsko geološkom fakultetu u Beogradu, gde je 1984. izabran za redovnog profesora. (more…)

 • Prof. dr Vladimir Stevanović

  Mašinski fakultet
  Prof. dr Vladimir Stevanović

  Prof. dr Vladimir Stevanović je rođen 1960. godine u Beogradu. Od 2003. godine je redovni profesor termo i nuklearne tehnike na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao iz oblasti mašinstva u 1983., 1986. i 1992. godine na Univerzitetu u Beogradu. Istraživački rad Profesora Stevanovića u oblastima toplotne-hidraulike, izračunavanje dinamike multi-fluida, bezbednosti termo i nuklearnih elektrana, energetske efikasnosti (more…)

 • Prof. dr Momčilo Stevanović

  Institut Vinča
  Prof. dr Momčilo Stevanović

  Prof. dr Momčilo Stevanović član Naučnog drušzva Srbije od 2005., naučni savetnik i redovni prof. univ. u penziji, rođen je 1935. godine u Skoplju, od oca Mihaila i majke Danice, rođene Samardžić. Gimnaziju je završio u Beogradu 1953. Diplomirao je 1953 i doktorirao 1959. g. na Univerzitetu u Beogradu, Od 1962. do 1964. bio je na specijalizaciji u CEN Saclay (Pariz), aposledoktorsko usavršavanjejeobavio u AB Atom-energi (Švedska,1966) i u CEN Saclay (Pariz, 1967). (more…)

 • Prof. dr Ilija S. Stojanović

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Ilija S. Stojanović

  Prof. dr Ilija S. Stojanović, redovan profesor Elektrotehničkog fakulteta u penziji, rođen je 1924. godine, u Otočcu, Lika od oca Steve i majke Smilje Ilić. Školovao se u Otočcu, Gospiću i Beogradu, gde je 1950. diplomirao na Odseku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom Fakultetu je odbranio doktorsku disertaciju 1957. i biran je u sva zvanja, od asistenta (1953.) do redovnog profesora (1971.).

  Osnovao je Katedru modernih telekomunikacija čiji je šef bio 19 godina, a docnije i upravnik (more…)

 • Prof. dr Milić R. Stojić

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Milić R. Stojić

  Prof. dr Milić R. Stojić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, rođen je 1940.godine, u Užicu od oca Radoja i majke Kosare Cerović. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Užicu. Školske 1958/59. upisao se na Elektrotehnički fakultet u Beogradu, gde je diplomirao u januaru 1963. godine. Postdiplomske studije na Elektro-tehničkom fakultetu završio je 1965. odbranom magistarskog rada Prilaz problemu osetljivosti sistema automatskog upravljanja. Doktorsku disertaciju pod naslovom Analiza i sinteza nelinearnih sistema (more…)

 • Prof. dr Jovan V. Surutka

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Jovan V. Surutka

  Prof. dr Jovan V. Surutka, akademik, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1921. godine, u Banja Luci od oca Vojislava i majke Leposave Subotić, gde je završio i gimnaziju 1939. Diplomirao je na Elektrotehničkom odseku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1947. i odmah je postavljen za asistenta u Institutu za telekomunikacije Srpske akademije nauka i umetnosti.

  Godine  1950. izabran je  za predavača na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu za predmet (more…)

 • Prof. dr Dušan B. Teodorović

  Saobraćajni fakultet
  Prof. dr Dušan B. Teodorović

  Prof. dr Dušan B. Teodorović, redovni profesor Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je u Beogradu 1951. godine, od oca Branka i majke Jelene Vujović. Diplomirao je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1973. Na istom fakultetu je magistrirao 1976. i doktorirao 1982. godine.
  Tokom više od dvadeset godina prof. Teodorović se bavi razvojem modela i softvera za upravljanje procesima u vazdušnom, drumskom i rečnom saobraćaju. U zvanje docenta na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 1983., (more…)

 • Prof. dr Marija S. Todorović

  Poljoprivredni fakultet
  Prof. dr Marija S. Todorović

  Prof. dr Marija S. Todorović, rođena Đukić u Novom Sadu, je diplomirala na Energetskom odseku Mašinskog fakulteta u Beogradu 1965. godine. Na specijalizaciji je bila 1966. u Institutu za termodinamiku i rashladnu tehniku Tehničkog Univerziteta u Zapadnom Berlinu. Za asistenta za Termodinamiku je izabrana 1967. na Tehnološkom odseku Poljoprivrednog Fakulteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz tehničkih nauka brani 1977. na Mašinskom Fakultetu u Beogradu, a redovni profesor Termodinamike postaje 1989. godine. (more…)

 • Prof. dr Milan S. Ćalović

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Milan S. Ćalović

  Prof. dr Milan S. Ćalović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji, rođen je 1932. godine u selu Beljini kod Čačka, od oca Selomira, zemljoradnika i majke Gvozdenije, rođ. Jovanović, domaćice. Osnovnu školu pohađao je u selu Jezdini kod Čačka, u periodu 1939. – 1943., a gimnaziju u Čačku, u periodu 1943. – 1951. godine. Posle završene mature (bio je đak generacije), upisao je Elektrotehnički fakultet u Beogradu, gde je na Energetskom odseku diplomirao 1957. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1966. godine (more…)

 • Prof. dr Miladin M. Ševarlić

  Poljoprivredni fakultet
  Miladin Sevarlic

  Dr Miladin M. Ševarlić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1949. godine u Čačku. Osmogodišnju školu završio je u selu Preljina, a Gimnaziju u Čačku.

  Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu – Odseku za agrarnu ekonomijy je diplomirao (1973), a magistrirao (1982) i doktorirao (1989) iz oblasti zemljišne politike.

  U toku studija obavio je studentsku praksu (more…)