Prof. dr Vladimir Stevanović

Prof. dr Vladimir Stevanović

Prof. dr Vladimir Stevanović

Mašinski fakultet

Prof. dr Vladimir Stevanović je rođen 1960. godine u Beogradu. Od 2003. godine je redovni profesor termo i nuklearne tehnike na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao iz oblasti mašinstva u 1983., 1986. i 1992. godine na Univerzitetu u Beogradu. Istraživački rad Profesora Stevanovića u oblastima toplotne-hidraulike, izračunavanje dinamike multi-fluida, bezbednosti termo i nuklearnih elektrana, energetske efikasnosti termoelektrana, termo i hidrauličnih tranzijenti u složene cevne mreže, i energetsko planiranje i politika.

Dr Stevanović je objavio 26 radova u vodećim međunarodnim časopisima, kao što su Int. J. Heat and Mass Transfer, Int. J. Multiphase Flow, Energy, Applied Energy, Powder Technology etc., preko 200 radova u drugim naučnim i tehničkim časopisima i u zbornicima međunarodnih konferencija i jednu monografiju. Njegovi radovi su citirani preko 200 puta u int. časopisa drugih autora. On je sproveo istraživanje i inženjeringa za nacionalne i međunarodne kompanije, kao što su nadogradnje energetske efikasnosti kotolova velike snage, dizajn sigurnosnog sistema za zaštitu od kondenzacije indukujućeg vodenog čekića, razvoj metode za izračunavanje dinamike fulida i kompjuterskih kodova za predviđanje parnih kotlova termo-hidrauličnih, Radiolitička akumulacija gasova u parovodima bez ventilacija nuklearnih elektrana i zadržavanje ulja u komponentama automobilskih sistema za klimatizaciju, razvoj instrumenta za merenje parne vlage, itd. Autor je tri patenata.

Dr Stevanović je član redakcija i urednik u int. časopisima Energy, Thermal Science and FME Transactions. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda 1990. godine za naučni rad i ASME i JSME uverenja o priznanju za njegov doprinos u organizaciji međunarodnih konferencija.

Godine 2008. je izabran za člana Naučnog društva Srbije i 2010. za dopisnog člana Akademije inženjerskih nauka Srbije. Držao je predavanja po pozivu u Japanskog društva za multifazne tokove, na Univerzitetu u Kyoto i Illinois at Urbana-Champaign, u kompaniji Siemens AG i na nekoliko međunarodnih i domaćih konferencija.

On je bio supervizor šest Magistarskih i 4 doktorske disertacije i desetine diplomskih radova na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Oženjen je i ima tri kćerke.