Проф. др Владимир Стевановић

Проф. др Владимир Стевановић

Проф. др Владимир Стевановић

Машински факултет

Проф. др Владимир Стевановић је рођен 1960. године у Београду. Од 2003. године је редовни професор термо и нуклеарне технике на Машинском факултету Универзитета у Београду. Дипломирао је, магистрирао и докторирао из области машинства у 1983., 1986. и 1992. године на Универзитету у Београду. Истраживачки рад Професора Стевановића у областима топлотне-хидраулике, израчунавање динамике мулти-флуида, безбедности термо и нуклеарних електрана, енергетске ефикасности термоелектрана, термо и хидрауличних транзијенти у сложене цевне мреже, и енергетско планирање и политика.

Др Стевановић је објавио 26 радова у водећим међународним часописима, као што су Int. J. Heat and Mass Transfer, Int. J. Multiphase Flow, Energy, Applied Energy, Powder Technology etc., преко 200 радова у другим научним и техничким часописима и у зборницима међународних конференција и једну монографију. Његови радови су цитирани преко 200 пута у инт. часописа других аутора. Он је спровео истраживање и инжењеринга за националне и међународне компаније, као што су надоградње енергетске ефикасности котолова велике снаге, дизајн сигурносног система за заштиту од кондензације индукујућег воденог чекића, развој методе за израчунавање динамике фулида и компјутерских кодова за предвиђање парних котлова термо-хидрауличних, Радиолитичка акумулација гасова у пароводима без вентилација нуклеарних електрана и задржавање уља у компонентама аутомобилских система за климатизацију, развој инструмента за мерење парне влаге, итд. Аутор је три патената.

Др Стевановић је члан редакција и уредник у инт. часописима Energy, Thermal Science and FME Transactions. Добитник је Октобарске награде града Београда 1990. године за научни рад и ASME и JSME уверења о признању за његов допринос у организацији међународних конференција.

Године 2008. је изабран за члана Научног друштва Србије и 2010. за дописног члана Академије инжењерских наука Србије. Држао је предавања по позиву у Јапанског друштва за мултифазне токове, на Универзитету у Kyoto и Illinois at Urbana-Champaign, у компанији Siemens AG и на неколико међународних и домаћих конференција.

Он је био супервизор шест Магистарских и 4 докторске дисертације и десетине дипломских радова на Машинском факултету у Београду. Ожењен је и има три кћерке.