Aktivnosti

Election of new members of the Serbian Scientific Society for 2018

The right to be elected Member of the Serbian Scientific Society (SSS) is granted to all associate or full time professors of respective Serbian faculties and  universities,  as well as to senior scientific associates, i.e. scientific advisers of all  institutes or scientific institutions in Serbia, according to with the  SSS By-Laws.

All candidates are required to provide their CV, address, mobile telephone number, e-mail, list of publications, citation index, awards, recognitions and participation in national and international scientific projects to the following e-mail: naucno.drustvo.srbije@gmail.com or : jovan.vasiljevic@med.bg.ac.rs

Candidates apply for admission to one of four Departments, depending on their scientific activity (Department of Natural and Mathematical Sciences – DNMS), Department of Technical Sciences (DTS), Department of Biomedical Sciences (DBMS) or Department of Social Sciences (DSS). The SSS Presidency reserves the right to forward the application to the respective Department.

The number of candidates to be admitted to respective Departments has been previously determined by a SSS Presidency decision.

In addition, candidates considered for election into the SSS will need to have written recommendation of at least two SSS members, preferably from the Department for which they are applying.

The two aforementioned SSS members (Proposer) submit the candidate’s Abstract (on 2 pages) in the shortest possible time (also by mail to the following address: naucno.drustvo.srbije@gmail.com)

Documents received will be submitted to the Secretaries of the relevant Departments. They will prepare materials and schedule a meeting of the Department. The admission procedure for new members has been extended until June 1, 2018.

Upon voting in each Department separately and according to the established admission quota, the Secretaries of the Department submit a written report to the SSS Presidency, listing the proposed candidates for election to the relevant Department.

After adopting four  lists of candidates, the SSS Presidency shall schedule the SSS Election Assembly (scheduled for autumn 2018), which will determine the final list of newly admitted candidates by secret vote of all present SSS members, as well as votes received electronically from SSS members.

In this election process, 6 new members will be selected for the DNMS, 4 new members for DTS, 4 new members for DBMS and 7 new members for DSS.

The final results of the new members’ election into the DSS for 2018 will be posted on the DSS website 3 days after the Election Assembly, and the selected candidates will be informed via email.

The delivery of the Certificate of nomination will be subsequently determined.


 
 
 
 

Professor Dr Jovan Lole  Vasiljevic

President of the Serbian Scientific Society

Naučno društvo Srbije na Srpskoj naučnoj televiziji

Srpska naučna televizija nas je prvi put posetila 22. decembra, 2016. godine na Skupštini Naučnog društva srbije koja je održana u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu. U prvom prilogu Predsednik Naučnog društva Srbije prof. dr Jovan Lole Vasiljević je ispričao istorijat društva kao i planove za budućnost.

Ubrzo nakon prve posete, usledila je i poseta Institutu za patologiju, Medicinskog fakulteta u Beogradu, tačnije prof. dr Jovanu Loletu Vasiljeviću. Ovom prilikom, profesor je gledaoce upoznao sa svojim dostignućima u oblasti patologije, kao i aktivnostima Naučnog društva Srbije i budućim planovima i aktivnostima društva.

Srpska naučna televizija je bila u poseti i prof. dr Vesni Mišković Stanković, redovnom profesoru Tehnološko-metalurškog fakulteta i zamenik sekretara odeljenja tehničkih nauka, Naučnog društva Srbije. Profesorka je na kraju svog izlaganja naglasila, da prijem u Naučno društvo Srbije, 2008. godine, za nju predstavlja veliko profesionalno priznanje.

Prof. dr Katica Stevanović Hedrih diplomirani mašinski inženjer i doktor tehničkih nauka je za Srpsku naučnu televiziju iznela detalje 51. godine aktivnog naučnog rada. Trenutno je rukovodilac projekta ON174001 ”Dinamika hibridnih sistema složenih struktura” i redovni profesor u oblasti Teorijske i primenjene mehanike.

Prof. dr Nenad Đajić diplomirani mašinski inženjer, profesr Termodinamike i Energetike sa Rudarsko geološkog fakulteta.  Profesor je u gostovanju izneo najznačajnija dostignuća u svoj karijeri izneo detalje najznačajnijnih projekata na kojima je radi.

Ovo je početak velike saradnje Naučnog društva Srbije i Srpske naučne televizije, gde ćemo vas u budućnosti redovno obaveštavati o novim aktivnostima društva i naših članova.

Skupština Naučnog društva Srbije

ZAPISNIK  SA  SKUPŠTINE NAUČNOG DRUŠTVA SRBIJE

održane 22. decembra 2016. godine u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu

D N E V N I    R E D:

 1. Otvaranje Skupštine (+ minut ćutanja za poštu preminulim članovima Društva) + Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine ! Usvajanje ostatka Dnevnog reda + određivanje overivača Zapisnika ove Skupštine.
 2. Izveštaj o radu između dve Skupštine NDS-a (maj – decembar godine).
 3. Usvajanje novog Statuta NDS-a.
 4. Izbor novih članova Nadzornog odbora NDS-a i odluka Predsedništva NDS-a o izboru novog Generalnog sekretara NDS-a –  Dr Željko Čupić iz OPMN Društva.
 5. Pokretanje postupka izbora novih članova za proleće god., u skladu sa usvojenim Statutom NDS-a.
 6. Usvajanje odluke Predsedništva o plaćanju članarine za god. u iznosu od 3.000 din. godišnje. (Ko je u mogućnosti ili želi, može da uplati članarinu i za ranije godine).
 7. Uručenje Povelja NDS-a novim članovima, izabranim maja godine.
 8. Koktel
(more…)

Raspored predavanja novoprimljenih članova odeljenja medicinsko-bioloških nauka

Na proleće 2017. godine, Odeljenje medicinsko-bioloških nauka će organizovati seriju popularnih naučnih predavanja na Kolarcu.

 1. Doc. dr Jelena Sopta: “Patologija-od autopsije do molekula”
 2. Prof. dr Nina Žigon: “Nanolekovi”
 3. Prof. dr Miroslav Đorđević “Hirurgija genitalija kod pacijenata sa poremećajem polnog identiteta”
 4. Prof. dr Radan Džodić “Biopsija limfnih čvorova stražara kod medularnog tiroidnog mikrokarcinoma korišćenjem metilen plavila – pilot studija”
 5. Prof. dr Ivan Paunović “Laparaskopska adrenalektomija. Šta smo naučili posle prvih 160 operacija”
 6. Prof. dr Ivana Petronić Marković “Novi trendovi u dijagnostici i fizijatrijskom lečenju u dečjoj populaciji”

Mesto predavanja: Mala sala Kolarčevog univerziteta

Vreme: petkom od 18:00 sati

Trajanje predavanja: 45 minuta + 5 minuta diskusija

Termini: 10, 17, 24, 31 mart i 07, 14 april 2017

Na sledećem linku možete pogledati prezentacije i poslušati audio snimke predavanja.

SSS Election Assembly 2016

The Serbian Scientific Society convened the Electoral Assembly for May 30th the Hall of the Faculty of Medicine in Belgrade, Dr. Subotića 8, 1st floor at 6 PM

The Assembly will consider the election of the new management of the Society (elections for the President, 4 Vice-Presidents and one representative of each Department in the Presidency). You can see the voting paper with the list of candidates and functions at the following link.

Also, each Department should submit a proposal for the election of the Secretary and the Deputy Secretary of the respective Department.

Lastly, and perhaps most importantly, there will be the admission of new members of the Society (as proposed and voted on by the Departments).

You can view the biography by clicking on the name of the candidate and only a few of the oldest members (who do not use mail) will be provided with printed material. This way all members of the Society will be able to get acquainted with the proposed candidates. You can download the ballot at the following link.

Mathematics and Natural Sciences Department

(more…)

Matematički institut SANU – 70 godina postojanja

Naucno drustvo SrbijeMatematički institut SANU, najstariji institut Akademije i prvi naučni institut u zemlji, ove godine obeležava 70 godina od osnivanja u okviru proslave 175. godina Srpske akademije nauka i umetnosti.

U toku maja nizom manifestacija biće obeležena ta obletnica. Program proslave, koji sadrži preko 30 predavanja, radionica, konferencija, kao i izložbu pod nazivom ‘MI SA NAUKOM MATEMATIKOM’ u Galeriji nauke i tehnike SANU, možete pronaći u prilogu ove poruke.

Čast nam je da Vas pozovemo da svojim prisustvom uveličate našu proslavu. Kalendar i satnicu možete pogledati na sledećem linku.

Srdačno,

Matematički institut SANU

Pametni stameni gradovi i održiva zdrava naselja – tehnologije i rizici

MUZEJ NAUKE I TEHNIKE, Skender Begova 51
NOVEMBAR 2015 – Ciklus predavanja u saradnji sa NDS i KGH – SMEITS-om
PAMETNI STAMENI GRADOVI I ODRŽIVA ZDRAVA NASELJA – TEHNOLOGIJE I RIZICI

Kratak opis
Održiv, otporan – stameni (engl. “resilient”) grad je grad bez emisije ugljendioksida spreman da se oporavi od bilo kakvog šoka ili stresa zadržavajući svoje esencijalne funkcije, strukture, i identitet prilagođavajući se ne samo promenama već i uz napredak uprkos sudaranja sa nepogodama i rizicima katastrofa različitih uzroka. Takav grad poseduje mogućnost odgovora na delovanja vremensko – klimatskih ekstrema, hidro-geoloških i dr. prirodnih katastrofa, obezbeđenja sigurnosti snabdevanja vodom i hrane, otklanjanja rizika delovanja ekstrema društveno – političkog karaktera i posledičnih migracija i imigracija, i dr.… Predviđena serija predavanja daje pregled metoda i tehnologija urbanih transformacija na putu ka uspostavljanju pametnog, održivog i stamenog grada zdravih zgrada i naselja, uporedo sa sagledavanjem i analizom mogućih rizika. Pritom, ključnim uslovima pouzdanosti prilaza urbanoj održivosti i stamenoj otpornosti se ističe korišćenje inovativnih informacionih tehnologija, integrisanih energetskih sistema obnovljivih izvora energije uz minimiziranje upotrebe fosilnih izvora, kao i racionalna upotreba resursa i otpada kreirajući zdravu i produktivnu životnu sredinu. (more…)

Matematika prethodi svemu – sećanje na velikane srpske matematike

Matematika je najbolji jezik fizičke stvarnosti. Dugo sam tražio razlog, zašto je to tako? Zašto to nije, npr. poezija? Zašto to nije slika? Zašto baš matematika, koja zapravo ima nešto metafizičkog, nadčulnog – nečega što je neopipljivo… Brojeve ne vidimo, oni ne postoje. Pitao sam se to sve dok nisam pročitao Milankovićevu knjigu KROZ CARSTVO NAUKA. Shvatio sam to duboko istražujući njegovu teoriju, osetio sam da čoveka iz prošlosti dovodi u sadašnjost. Zašto se čovek uopšte bavi naukom?  To je jedna od etičkih poruka Milutina Milankovića, njegove veoma duboke astro-fizike, gde je on pokazao i dokazao da MATEMATIKA PRETHODI SVEMU.

Prof. dr Velimir Abramović,
(Insert iz TV serije „Milutin Milanković – Putnik kroz vasionu i vekove“)

U cilju da matematiku približe što većem broju ljudi i predstave je onakvom kakva zapravo jeste – kao igru, strast i kreativnu veštinu, Centar za promociju nauke i Matematički institut SANU organizovali su manifestaciju Maj mesec matematike, koju je Udruženje podržalo i uzelo učešće na nekoliko aktivnosti. U okviru ove manifestacije organizovane su širom Srbije brojne izložbe, predavanja, dečje radionice, filmske predstave, takmičenja i drugi interaktivni sadržaji.

Završna akcija ove manifestacije održana je 28. maja 2012. godine u svečanoj sali Rektorata, na 133-ću godišnjicu rođenja naučnika, čije ime s ponosom nosi naše Udruženje. Akciju su organizovali Univerzitet u Beogradu, Srpska akademija nauka i umetnosti i Udruženje Milutin Milanković.

Skup pod nazivom SRPSKI MATEMATIČARI, bio je posvećen Mihailu Petroviću – Miki Alasu i Milutinu Milankoviću, osnivačima poznate “Beogradske matematičke škole”.

Učesnike skupa pozdravili su: prof. dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu, akademik Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i mr Slavko Maksimović, predsednik Udruženja Milutin Milanković.

Prof. dr Branko KovačevićAkademik Nikola Hajdin

 

 

 

 

 

Obraćajući se učesnicima skupa mr Slavko Maksimović između ostalog je rekao: (more…)

Naučno društvo Srbije – 35 godina rada

Naucno drustvo Srbije 35 godina rada

Nakon izvršene promocije monografije “30 godina rada Naučnog društva Srbije, 1969-1999”, na Skupštini održanoj 25. novembra 1999. godine, izvršen je i izbor novih 17 članova Društva. Od tada do kraja 2004. godine, rad Naučnog društva Srbije (NDS) bi se mogao prikazati praćenjem aktivnosti u sledećim segmentima: članstvo, predavanja i naučni sastanci, časopis (Scientific Review), Rad organa i tela Društva, i ostale aktivnosti.

Članstvo

Od osnivanja Društva 1969. godine do 2004. godine u Naučno društvo Srbije izabrana su 173 člana. Po odeljenjima, Društvo ima u Odeljenju prirodno-matematičkih nauka 28 članova (26 naša člana i 2 inostrana člana); u Odeljenju tehničkih nauka 37 članova; Odeljenje medicinsko-bioloških nauka ima 31. člana (29 naših članova i 2 inostrana člana); i u Odeljenju društvenih nauka ima 21 član (19 naših i 2 inostrana člana), što ukupno čini 117 članova Društva.

Na Skupštini 2002. godine prvi put su u Naučno društvo Srbije izabrani naučnici iz inostranstva. To su istaknuti profesori univerziteta i naučnici sa visokim međunarodnim priznanjima koji su sarađivali sa nekim našim institucijama i/ili radili na našim projektima. Očekujemo da će se preko inostranih članova uspostaviti življa saradnja sa odgovarajućim asocijacijama u inostranstvu i proširiti delatnost našeg Društva. Od osnivanja Društva do sada je preminulo, na žalost, 56 uglednih i zaslužnih članova Društva. Sve su to bili istaknuti naučni radnici, većinom profesori beogradskog, ali i drugih Unoverziteta, koji su zapaženim rezultatima dali značajan doprinos našoj i svetskoj nauci uopšte, i doprineli ugledu i afirmaciji Društva.

Predavanja i naučni sastanci

Naučna predavanja predstavljaju osnovnu i kontinuiranu aktivnost Društva. Ona doprinose da se stručna i šira javnost upozna sa najnovijim naučnim dostignućima i istraživanjima. Predavanja drže uglavnom članovi Društva, ali pored njih, i ugledni profesori univerziteta, akademici, naučnici koji su najčešće i potencijalni kandidati za izbor u Društvo.    Od 1999. godine održano je 76 naučnih skupova, pokrivajući praktično sve svere savremene nauke, iz svih delatnosti naša četiri Odeljenja.

Šira aktivnost Naučnog društva Srbije se odvija, pored pomenutih naučnih predavanja, i kroz simpozijume (konferencije), diskusije okruglog stola, promocije knjiga i izdavanje časopisa Scientific Review. (more…)

Naučno društvo Srbije – 30 godina rada

Prof. dr Perovic SlobodanNaučno društvo Srbije ovom knjigom obeležava tri decenije svoga postojanja. Čin koji ohrabruje, čin koji povezuje. Različiti po svojim vokacijama, počev od prirodno matematičkih i tehničkih nauka sve do medicinsko- bioloških i društvenih nauka, članovi Društva u proteklom periodu gradili su svoj naučni opus na ujedinjenoj savesti i svesti da u mozaiku različitosti postoje i zajedničke tačke vezivanja. Ta sazvežđa imenuju se rečima: objektivnost i javnost znanja i novih saznanja koja su pod stalnom optikom nauke, kao organizovane i istinoljubive sumnje.

Taj zajednički svod misli i duhovne slobode spaja nas. I to ne samo aksiomom i paradigmom proverenog znanja jedne ili druge discipline, već asocijacijom legitimne vere u nastupanje većeg stepena naučnog progresa u ostvarenju sveopšte prirodne i socijalne pravde kao stožerne vrline, individualne i zajedničke.

Pravda komutativna, kao aritmetička proporcija (jednako u jednakim slučajevima) i pravda distributivna, kao geometrijska proporcija (deljenje zajedničkog dobra), nadživela sve vekove od antike do naših dana, evo je i danas sa nama i u nama, na svakom koraku naučnog stvaralaštva i na svakoj od trideset godina života i rada Naučnog Društva Srbije. I otuda, kao što je pravdi i pojedinačnoj pravičnosti – nasilje najgori protivnik, tako je i nauci svaka dogma, njen antagonist i njena antinomija koja zloćudno zatvara bogatstvo života Nauke i celinu Pravde.

A ta dogma, bez obzira na vremenske i prostorne meridijane, uvek dolazi kada čulnost nadjača umnost, kada u svetu paklene nesloge fizičko nasilje nadvlada argument naučne misli, kada notorni prirodni i socijalni fakt izgubi bitku u ratu “duše sa tijelom”. Bar mi, kao ćelija ove civilizacije, to dobro znamo i osećamo svu tegobu te realnosti. (more…)