Pametni stameni gradovi i održiva zdrava naselja – tehnologije i rizici

Pametni stameni gradovi i održiva zdrava naselja – tehnologije i rizici

MUZEJ NAUKE I TEHNIKE, Skender Begova 51
NOVEMBAR 2015 – Ciklus predavanja u saradnji sa NDS i KGH – SMEITS-om
PAMETNI STAMENI GRADOVI I ODRŽIVA ZDRAVA NASELJA – TEHNOLOGIJE I RIZICI

Kratak opis
Održiv, otporan – stameni (engl. “resilient”) grad je grad bez emisije ugljendioksida spreman da se oporavi od bilo kakvog šoka ili stresa zadržavajući svoje esencijalne funkcije, strukture, i identitet prilagođavajući se ne samo promenama već i uz napredak uprkos sudaranja sa nepogodama i rizicima katastrofa različitih uzroka. Takav grad poseduje mogućnost odgovora na delovanja vremensko – klimatskih ekstrema, hidro-geoloških i dr. prirodnih katastrofa, obezbeđenja sigurnosti snabdevanja vodom i hrane, otklanjanja rizika delovanja ekstrema društveno – političkog karaktera i posledičnih migracija i imigracija, i dr.… Predviđena serija predavanja daje pregled metoda i tehnologija urbanih transformacija na putu ka uspostavljanju pametnog, održivog i stamenog grada zdravih zgrada i naselja, uporedo sa sagledavanjem i analizom mogućih rizika. Pritom, ključnim uslovima pouzdanosti prilaza urbanoj održivosti i stamenoj otpornosti se ističe korišćenje inovativnih informacionih tehnologija, integrisanih energetskih sistema obnovljivih izvora energije uz minimiziranje upotrebe fosilnih izvora, kao i racionalna upotreba resursa i otpada kreirajući zdravu i produktivnu životnu sredinu.

Ponedeljak 9, Novembar u 18 časova
URBANOM TRANSFORMACIJOM DO PAMETNIH I STAMENIH GRADOVA,
Prof. Dr. Eva Vaništa – Lazarević, Arhitektonski fakultet, Beograd.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA OZELENJAVANJE ZGRADA I ODRŽIVA ZDRAVA NASELJA, Prof. Dr. Marija S. Todorović, NDS,
Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd.

Ponedeljak 16 Novembar u 17 časova
MILUTIN MILANKOVIĆ I ANTROPOLOGIJA PROMENE KLIME, Prof.
Dr. Aleksandar Petrović, Filozofski fakultet, Beograd

Ponedeljak 23 Novembar u 18 časova
SUNČEVA AKTIVNOST I ŠUMSKI POŽARI, Dr. Milan Radovanović,
Geografski Institut “Jovan Cvijić“ Sanu, Beograd

Ponedeljak 30 Novembar u 18 časova
POPLAVE U SRBIJI I GRADOVI, Dr. Ana Milanović Pešić, Geografski
Institut “Jovan Cvijić“ Sanu, Beograd
KRIZA VODE – IZAZOV ZA SVET I ZA SRBIJU, Dr. Dejana Jakovljević,
Geografski Institut “Jovan Cvijić“ Sanu, Beograd