Članstvo

Naučno Društvo Srbije je pravno lice sa sedištem u Beogradu i delatnošću na području Republike Srbije. Godine 1977. razvrstano je u organizaciju društvene delatnosti.

Društvo predstavlja njegov Predsednik, izabran shodno odredbama Statuta Naučnog Društva Srbije i zakonskim propisima.

Organi Naučnog društva Srbije i njihov sastav 2003. godine

Na Izbornoj Skupštini Naučnog društva Srbije, održanoj 28.novembra 2002. godine, kao i prvom Sastanku Predsedništva NDS-a održanom nakon toga, izbrani su sledeći članovi Društva na odgovarajuće rukovodeće funkcije:

Za Predsednika Naučnog društva Srbije ponovo je izabran:

 • Prof. dr Slobodan Perović (iz Odeljenja društvenih nauka)

Za Podpredsednike Naučnog društva Srbije izabrani su:

 • Prof. dr Gradimir Milovanović (iz Odeljenja prirodno-matematičkih nauka);
 • Prof. dr Miomir Vukobratović (iz Odeljenja tehničkih nauka)
 • Prof. dr Miroslav Draškoci (iz Odeljenja medicinsko-bioloških nauka)

Za članove Predsedništva Naučnog društva Srbije izabrani su:

 • Prof. dr Budimir Filipović (iz Odeljenja prirodno-matematičkih nauka)
 • Prof. dr Jovan Todorović (iz Odeljenja tehničkih nauka)
 • Prof. dr Predrag Petrović (iz Odeljenja medicinsko-bioloških nauka)
 • Prof. dr Milutin Ćirović (iz Odeljenja društvenih nauka)

Za Generalnog sekretara Naučnog društva Srbije izabran je:

 • Prof. dr Jovan D. Vasiljević (iz Odeljenja medicinsko-bioloških nauka)

Za članove Nadzornog Odbora Naučnog društva Srbije izabrani su:

 • Prof. dr Momčilo Milisavljević (Predsednik, iz Odeljenja društvenih nauka)
 • Prof. dr Lazar Avramov (iz Odeljenja prirodno-matematičkih nauka)
 • Prof. dr Dobrivoje Jovanović (iz Odeljenja tehničkih nauka)
 • Prof. dr Vojislav Leković (iz Odeljenja medicinsko-bioloških nauka)
 • Prof. dr Marija Todorović (iz Odeljenja tehničkih nauka)

Organi Naučnog društva Srbije i njihov sastav 1999. godine

Najviši organ Naučnog Društva Srbije je Plenum koga čine svi naučnici – članovi Društva.

Izvršni organ Plenuma je Predsedništvo Društva koga čine:

Predsednik Društva,
Dva potpredsednika
Generalni sekretar Društva i još
9 članova Predsedništva.

Za nadzor finansijskog i materijalnog poslovanja, Plenum bira Nadzorni odbor koji se sastoji od predsednika Nadzornog odbora i još 2 člana.

Na predlog Predsedništva Plenum bira sekretare Odeljenja i njihove zamenike.

Na Plenumu održanom 25. juna 1998. godine izvršeni su izbori za Organe Društva. Izabrani su:

Predsedništvo Naučnog društva Srbije:

 • Prof. dr Slobodan Perović, predsednik
 • Prof. dr Miroslav Draškoci, potpredsednik
 • Prof. dr Miomir Vukobratović, potpredsednik
 • Prof. dr Jovan Todorović, generalni sekretar
 • Prof. dr Veljko Vujičić
 • Prof. dr Milorad Ivković
 • Prof. dr Dimitrije Milovanović
 • Prof. dr Stojan Novaković
 • Prof. dr Predrag Petrović
 • Prof. dr Radivoj Petrović
 • Prof. dr Andrija Stojković
 • Prof. dr Vladeta Urošević
 • Prof. dr Živorad Čeković

Nadzorni odbor Naučnog društva Srbije:

 • Prof. dr Dobrivoje Jovanović, predsednik
 • Prof. dr Milenko Tešić,
 • Prof. dr Nebojša Carić

Za sekretara Odeljenja prirodno-matematičkih nauka izabran je Prof. dr Jagoš Purić, a za zamenika sekretara Prof. dr Vera Kovačević-Vujčić.

Za sekretara Odeljenja tehničkih nauka izabran je Prof. dr Milić Stojić, a za zamenika sekretara Prof. dr Nenad Đajić.

Za sekretara Odeljenja medicinsko-bioloških nauka izabran je Prof. dr Miodrag Simonović, a za zamenika sekretara Prof. dr Jovan D. Vasiljević.

Za sekretara Odeljenja društvenih nauka izabran je Prof. dr Živko Kostić, a za zamenika sekretara Prof. dr Stojan Novaković.

Izbor, prava i dužnosti članova Naučnog društva Srbije

Članovi Naučnog društva Srbije mogu biti domaći i strani državljani koji su ostvarili značajna dostignuća u razvoju nauke ili primeni naučnih saznanja.

Član Društva se postaje izborom na Plenumu Društva, nakon sprovedenog postupka kandidovanja i vrednovanja predloženih kandidata.

Predlog za izbor se podnosi u pismenom obliku od strane ili Odeljenja Društva (2 člana Društva) ili naučne i stručne institucije. U predlogu se nalaze svi relevantni podaci iz kojih se može oceniti podobnost kandidata za izbor.

Na osnovu pisanog referata od strane dva člana Društva, u kome se uz biografske i bibliografske podatke, daju svi podaci o naučnom doprinosu kojim je kandidat “uticao na razvoj teorije, odnosno prakse u svojoj naučnoj oblasti”, na Plenumu Društva se vrši izbor.

Izbor se obavlja tajnim glasanjem a izabran je onaj kandidat koji je dobio preko dve trećine glasova prisutnih članova Društva na Plenumu.

Prava i dužnosti članova Naučnog društva Srbije su:

 • da se bave naučnim radom u okviru Društva i da iznose rezultate toga rada;
 • da učestvuju u radu Plenuma i Odeljenja Društva;
 • da učestvuju u svim aktivnostima i delatnostima Društva usmerenim ka ostvarenju ciljeva Društva;
 • da biraju i da budu birani u organe i radna tela Društva;
 • da pokreću inicijative od značaja za ostvarivanje ciljeva Društva
 • da obavljaju poslove koje im povere organi Društva;
 • da u javnom životu čuvaju dostojanstvo nauke i etiku struke, kao i da se zalažu za ostvarivanje ciljeva Društva;
 • novoizabrani član Društva, na posebnoj javnoj sednici Društva, održaće pristupni govor koji se objavljuje, po pravilu, u časopisu Društva – Scientific Review

 

Odeljenja Naučnog društva Srbije:

Odeljenje prirodno-matematičkih nauka

Odeljenje tehničkih nauka

Odeljenje medicinsko-bioloških nauka

Odeljenje društvenih nauka

 

Preminuli članovi Naučnog društva Srbije:

Preminuli članovi Odeljenje prirodno-matematičkih nauka

Preminuli članovi Odeljenje tehničkih nauka

Preminuli članovi Odeljenje medicinsko-bioloških nauka

Preminuli članovi Odeljenje društvenih nauka