Raspored predavanja novoprimljenih članova odeljenja medicinsko-bioloških nauka

Raspored predavanja novoprimljenih članova odeljenja medicinsko-bioloških nauka

Na proleće 2017. godine, Odeljenje medicinsko-bioloških nauka će organizovati seriju popularnih naučnih predavanja na Kolarcu.

  1. Doc. dr Jelena Sopta: “Patologija-od autopsije do molekula”
  2. Prof. dr Nina Žigon: “Nanolekovi”
  3. Prof. dr Miroslav Đorđević “Hirurgija genitalija kod pacijenata sa poremećajem polnog identiteta”
  4. Prof. dr Radan Džodić “Biopsija limfnih čvorova stražara kod medularnog tiroidnog mikrokarcinoma korišćenjem metilen plavila – pilot studija”
  5. Prof. dr Ivan Paunović “Laparaskopska adrenalektomija. Šta smo naučili posle prvih 160 operacija”
  6. Prof. dr Ivana Petronić Marković “Novi trendovi u dijagnostici i fizijatrijskom lečenju u dečjoj populaciji”

Mesto predavanja: Mala sala Kolarčevog univerziteta

Vreme: petkom od 18:00 sati

Trajanje predavanja: 45 minuta + 5 minuta diskusija

Termini: 10, 17, 24, 31 mart i 07, 14 april 2017

Na sledećem linku možete pogledati prezentacije i poslušati audio snimke predavanja.