Naučno društvo Srbije na Srpskoj naučnoj televiziji

Naučno društvo Srbije na Srpskoj naučnoj televiziji

Srpska naučna televizija nas je prvi put posetila 22. decembra, 2016. godine na Skupštini Naučnog društva srbije koja je održana u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu. U prvom prilogu Predsednik Naučnog društva Srbije prof. dr Jovan Lole Vasiljević je ispričao istorijat društva kao i planove za budućnost.

Ubrzo nakon prve posete, usledila je i poseta Institutu za patologiju, Medicinskog fakulteta u Beogradu, tačnije prof. dr Jovanu Loletu Vasiljeviću. Ovom prilikom, profesor je gledaoce upoznao sa svojim dostignućima u oblasti patologije, kao i aktivnostima Naučnog društva Srbije i budućim planovima i aktivnostima društva.

Srpska naučna televizija je bila u poseti i prof. dr Vesni Mišković Stanković, redovnom profesoru Tehnološko-metalurškog fakulteta i zamenik sekretara odeljenja tehničkih nauka, Naučnog društva Srbije. Profesorka je na kraju svog izlaganja naglasila, da prijem u Naučno društvo Srbije, 2008. godine, za nju predstavlja veliko profesionalno priznanje.

Prof. dr Katica Stevanović Hedrih diplomirani mašinski inženjer i doktor tehničkih nauka je za Srpsku naučnu televiziju iznela detalje 51. godine aktivnog naučnog rada. Trenutno je rukovodilac projekta ON174001 ”Dinamika hibridnih sistema složenih struktura” i redovni profesor u oblasti Teorijske i primenjene mehanike.

Prof. dr Nenad Đajić diplomirani mašinski inženjer, profesr Termodinamike i Energetike sa Rudarsko geološkog fakulteta.  Profesor je u gostovanju izneo najznačajnija dostignuća u svoj karijeri izneo detalje najznačajnijnih projekata na kojima je radi.

Ovo je početak velike saradnje Naučnog društva Srbije i Srpske naučne televizije, gde ćemo vas u budućnosti redovno obaveštavati o novim aktivnostima društva i naših članova.