Prof. dr Đorđe N. Zrnić

Prof. dr Đorđe N. Zrnić

Prof. dr Đorđe N. Zrnić

Mašinski fakultet

Prof. dr Đorđe N. Zrnić, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, akademik IASCG, rođen je u Beogradu 1934. godine od oca Nenada i majke Margite – rođene Mikić. U Beogradu je završio gimnaziju i Mašinski Fakultet 1959. god. Po završetku studija zaposlio se u “Srbija – projekt”-u. Za asistenta Mašinskog fakulteta u Beogradu izabran je 1960. godine, za docenta 1970., za vanrednog profesora 1979., a za redovnog profesora 1982. godine. Magistrirao je i doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Šef Katedre za mehanizaciju bio je od 1988. do 1999. godine. Dekan fakulteta bio je od 1994. do 1997. godine.

Predavao je projektovanje fabrika, transportnih sistema i optimizaciju u projektovanju na osnovnim i poslediplomskim studijama. Osnovao je 1980. godine jedinstveni profil magistarskih studija iz ove oblasti u zemlji, kao i 1997. na engleskom jeziku, za strane studente, “Mechanization and Machine Design”. Posebna pažnja se poklanja sintezi teorije i prakse. Predavao je po pozivu 1984-87. na poslediplomskim studijama na Fakultetu za strojarstvo i brodogradnju u Zagrebu. Okupio je i strukturno povezao inženjere i naučnike iz ove oblasti od 1976. godine i organizovao 15 naučno stručnih skupova (četiri međunarodna). Bio je rukovodilac je većeg broja magistarskih i osam doktorskih teza. Održao je niz predavanja po pozivu na Univerzitetima u zemlji i inostranstvu: 1980. Engleska, 1986. Francuska, 1989. Nemačka, 1989., 1999., 2001., i 2003. Mađarska, 1996. Švedska.
Na osnovu objavljenih stručnih i naučnih radova uključen je u inostrane asocijacije: ICAW (IFS); IIE – Atlanta, EUROSIM, IFAC i Asocijaciju Univerzitetskih profesora Evrope iz oblasti transporta (1980).- član se postaje po pozivu, sa trenutnim brojem članova 37. Sarađivao je sa jednom od najvećih engleskih konsalting kompanija CROWN AGENTS – London i sa firmom YOX (Italija) na projektima.
Napisao je 8 knjiga jedinstvenih u našoj bibliografiji iz ove oblasti (2 monografskog karaktera, pet kao prvi koautor), koje su imale ukupno 19 izdanja. Knjiga Projektovanje livnica (6 izdanja) ušla je u svetsku bibliografiju livarstva. Dobio je nagradu Privredne komore Beograda (1989.) za najbolje realizovani i izvedeni projekat “Centralni pogon za održavanje energetskog sistema Beograda”, lociran na Savi u krugu toplane. Na Trienalu IFORS 2002 (Edinburg), prezentirani rad Best Variant Solution of Copper Ore Transportation (sa svojim doktorantom A. Jovanovićem), nagrađen je kao jedan od šest najboljih radova iz celog sveta.
Zamenik je glavnog urednika časopisa “Tehnika”- Mašinstvo. Ekspert je Savezne Vlade. Redovni je član Inženjerske Akademije Srbije i Crne Gore. Njegova biografija uvršćena je u enciklopediju European Research and Development Database, part II Who’s Who in European Research and Development.
Njegova naučna, istraživačka i stručna delatnost obuhvata razvoj teorije i prakse projektovanja fabrika, transportnih i skladišnih sistema (matematičkih modela i softverske podrške), razvoj, projektovanje i konstrukciju složenih transportnih mašina.
Objavio je 171 stručni i naučni rad u zemlji i inostranstvu, od toga 81 u međunarodnim publikacijama i poglavlja u monografijama, PERGAMON, Elsevier Science 1997. i 1999. Većina naučnih i stručnih radova je našla realizaciju u projektantskoj praksi. Citiran je oko 270 puta. Rukovodio je naučnim projektom MNTRS “Istraživanje savremenih metoda za analizu i projektovanje složenih sistema i konstrukcija u mehanizaciji” (1996-2000). Postavio je teorijsku osnovu u oblasti projektovanja složenih transportnih i skladišnih sistema (Large Scale Systems) u nas i ostvario sintezu teorije i prakse, što je potvrdio kroz niz izvedenih projekata. Predstavlja vodeću ličnost u stručnoj i naučnoj misli u oblasti transporta u našoj zemlji (i u prethodnoj Jugoslaviji).
Razvio je novi postupak za modeliranje složenih transportnih sistema kao obavezni deo procedure projektovanja i primenio ga u praksi. Metoda TPD (Total Performace Design) omogućava paralelno vrednovanje (višekriterijumska analiza) i simulaciju procesa kroz iterativni postupak do nalaženja najpovoljnijeg rešenja. Metoda je verifikovana u praksi i korišćena kod izrade četiri doktorata. Za dinamičku analizu složenih transportnih sistema razvija orginalne simulacione modele. U knjizi “Technical System Symulation”, Butterworts, London 1989. prikazana su tri softvera za simulaciju u celosti.
Prvi je uočio da većina procesa kretanja materijala može da se opiše Erlangovom raspodelom, i da postoji razlika između rezultata dobijenih korišćenjem postojećih modela teorije redova čekanja i stvarnih procesa. Odredio je polja realnih procesa kretanja materijala i ukazao na moguće greške.
Izradio je 92 projekta od kojih je izvedeno 59 objekata u zemlji i inostranstvu i 77 elaborata za potrebe privrede. Razvio je, projektovao i konstruisao niz složenih, orginalnih i savremenih transportnih mašina (posebno dizalica lučkih) u zemlji i inostranstvu (Burma, Indonezija, Bangladeš, Nemačka i Tanzanija). Ove dizalice izvedene su u fabrici “GOŠA” Sm. Palanka i funkcionišu uspešno niz godina, kao prve dizalice takve vrste izvedene po sopstvenim projektima u našoj zemlji. Većina predstavljaju inovacije. Projektovane i izvedene konstrukcije predstavljale su osnovu za razvoj familija uređaja koje je fabrika proizvodila i izvozila niz godina. “GOŠA” je dobila posebno priznanje 1972. od firme “CROWN- AGENTS”-London, za najsavremenije dizalice isporučene Tanzaniji.
Razvio je i projektovao složene i velike sisteme (lučke terminale, skladišno-distributivne centre, livnice, pogon za održavanje energetskog sistema Grada, fleksibilne montažne linije). Rezultat je niz izvedenih savremenih objekata u zemlji i inostranstvu (Rusija, Burma, Indonezija), koji i danas uspešno funkcionišu. U projektovanju je korišćena razvijena sopstvena softverska podrška, tako da su rešenja pokazala visok tehnički nivo i dobre rezultate izvedenih objekata u eksploataciji.
Rukovodio je Inovacionim projektima za MNT: Razvoj sistema fleksibilnih programski upravljanih šinskih transportera; Razvoj mobilne hidraulične platforme sa aktivnom nosećom konstrukcijom; Revitalizacija privrede projektovanjem i realizacijom malih proizvodnih pogona velike fleksibilnosti”. Od strane instituta ICMET- Craiova, pozvan je 1998. da rukovodi projektom “The analysis of metalic bunker’s stability, that is exposed to static and to impulse dynamic strains”.