Prof. dr Miroslav Demić

Prof. dr Miroslav Demić

Prof. dr Miroslav Demić

Mašinski fakultet Kragujevac

Prof. dr Miroslav Demić je rođen 05.02.1948 godine u Rašancu, u opštini Petrovac na Mlavi, od oca Dragoljuba i majke Slobodanke (devojačko prezime Stojanović).

Osnovnu školu je pohađao i završio sa odličnim uspehom u rodnom mestu 1963 godine. Nakon završene osnovne škole, upisao je Tehničku školu u Smederevu, koju, sa odličnim uspehom završava 1967. godine. Iste godine upisao je Mašinski fakultet u Kragujevcu – smer za motorna vozila, koji završava sa odličnom prosečnom ocenom (9,23), odbranom diplomskog rada iz motornih vozila, 1972. godine.

Te godine upisao je poslediplomske studije iz oblasti motornih vozila na Mašinskom fakultetu u Beogradu, koje uspešno završava, 1975 godine, odbranom magistarskog rada pod nazivom: “Uticaj sistema za vođenje prednjih točkova na ponašanje autobusa na putu”.

Iste godine odobrena mu je izrada doktorske disertacije pod nazivom: “Spektralna analiza procesa uobičajenih prirodnih aktivnosti čoveka sa aspekta oscilatorne udobnosti i identifikacije ekvivalentnog biodinamičkog oscilatornog modela  čoveka”, koju uspešno završava odbranom 1978. god., na Mašinskom fakultetu (sada Fakulte inženjerskih nauka) u Kragujevcu.

Kao stipendista, nakon završenih studija, zaposlio se u Fabrici automobila u Priboju, u sektoru za razvoj. Tamo je radio na poslovima samostalnog konstruktora i projektanta sklopova vozila FAP. Tokom 1975/76 godine služio je vojni rok, a početkom 1977 godine odlazi na rad u Institut za automobile Zastave.

Od 1977 do 1988 radi na poslovima istraživanja i ispitivanja automobila, posebno rešavanju  problema koji su značajni za oscilatornu udobnost putnika i dinamiku kod putničkih motornih vozila, a zatim prelazi na Mašinski fakultet u Kragujevcu. Na fakultetu je bio angažovan u izvođenju nastave iz oblasti motornih vozila i to u zvanju docenta (1979 -1986), vanrednog profesora (1986-1992), a sada u zvanju redovnog profesora (kursevi: Motorna vozila, Dinamika motornih vozila i Motorna vozila II). Od 1992 do 2007. godine bio je član stručnih veća Univerziteta, a u tri uzastopna mandata i njegov predsednik. Bio je u više mandata šef katedre za Motorna vozila i motore na matičnom fakultetu. U dužem vremenskom periodu je bio Načelnik odeljenja tehničkih nauka Centra za istraživanja SANU i Univerziteta u Kragujevcu i član Senata Univerziteta u Kragujevcu u dva mandata.

U toku svog angažovanja na Univerzitetu bio i mentor osam doktorskih disertacija i tri magistarska rada.

Prof. Demić ima 301. objavljen rad u časopisima i na simpozijumima u predhodnim Jugoslavijama (danas u Srbiji) i inostranstvu (časopisi: Tehnika, Motorna vozila i motori, International Journal of Vehicle Design, Vehicle System Dynamics, Applied Ergonomics, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, Forschung im Ingenieurwesen, Journal of Sound and Vibration, Mobility and Vehicle Mechanics i dr., kao i Simpozijumi u Jugoslaviji (danas Srbiji), Italiji, SAD, Rusiji, Japanu, Austriji itd.). Od obilja radova, posebno su mu zapaženi rezultati koje je publikovao iz oscilatorne udobnosti, dinamike i optimizacije konstruktivnih parametara motornih vozila koji su ga svrstali u red svetski poznatih stručnjaka iz ovih oblasti. Njegovi radovi su 114 puta citirani do septembra meseca prema Science Citation Index.

Prof. Demić ima i petnaest objavljenih knjiga i to:

1.    “Elastično oslanjanje pogonske grupe” – monografija (koautor), MVM, 1990,
2.    “Osnovi teorije guseničnih vozila”, udžbenik, Tehnički fakultet u  Čačku, 1992,
3.    “Osnovi projektovanja teretnih motornih vozila”, udžbenik, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 1994,
4.    “Mehanika motocikala”, monografija, Mašinski fakultet u Kragujevcu i DSP Kragujevac, 1996,
5.    “Optimizacija oscilatornih sistema motornih vozila“, monografija, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 1997,
6.    “Teorija kretanja motornih vozila“, monografija, Tehnički fakultet u Čačku, 1999.
7.    “Teorijske osnove projektovanja autobusa”, monografija, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 2003.
8.    “Teorija kretanja motornih vozila”, monografija (na grčkom, prvi autor), Atina, 2004.
9.    „Projektovanje putničkih automobila“, monografija, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 2004.
10.    „Dinamičke pobude automobila“, monografija, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ – Centar za motore i vozila, 2006.
11.    „Satelitsko praćenje vozila“, monografija, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ – Centar za motore i vozila, 2006.
12.    „Kibernetski sistem: čovek-vozilo-okruženje“, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Kragujevcu, monografija, 2008.
13.    „Teorija kretanja motornih vozila“ (prvi autor), monografija, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 2011.
14.    „Naučne metode i tehnički razvoj“, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 2011
15.    „Teorijske osnove automatizovanog projektovanja motornih vozila, Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, 2012.

Prof. Demić je aktivni  član i ekspert ISO TC 108, koji radi na definisanju međunarodnih standarda iz oblasti uticaja vibracija na  čoveka, a do sada je podneo veliki broj radnih materijala za razmatranje. Neki od podnetih materijala su neposredno uticali na reviziju standarda ISO 2631. Bio je rukovodilac pet naučnih projekata koji su realizovani uz finansijsko učešće Vlade Republike Srbije. Tokom rada u privredi (1972. – 1988.) bio je realizator većeg broja studija i tehničkih rešenja na putničkim i teretnim vozilima. Autor je većeg broja softvera iz oblasti projektovanja motornih vozila, koji su dostupni na sajtu www.ptt.yu/korisnici/i/m/imizm034/.

Zbog svojih zapaženih naučnih rezultata, bio je član redakcija časopisa (Ergonomija, Motorna vozila i motori) i Glavni i odgovorni urednik časopisa “Zastava”, a sada je član redakcije međunarodnog časospisa “Mobilty and Vehicle Mechanics” i časopisa “Tehnika” (Mašinstvo). Od 30. januara 2015. je član inostrane redakcije «Radovi NAMI» Moskva.

Pored toga, više puta je bio  član odbora za organizaciju naučno-stručnih skupova u zemlji i inostranstvu (Rusija, Švajcarska, Jugoslavija – Srbija i Crna Gora – Srbija). Više puta je bio predsednik Međunarodnog Simpozijuma – danas Kongresa (MVM) koji se održava svake druge godine u Kragujevcu.

Miroslav Demić je 15.12.1994. izabran za akademika Akademije transporta, 24.06.1997. za akademika akademije kvaliteta Ruske Federacije, a 13.04.1999. za redovnog člana Inženjerske akademije Jugoslavije (sada Akademik Akademije inženjerskih nauka Srbije). Član je Naučnog društva Srbije od 23.12.2008. godine. Bio je aktivni član Njujorške akademije nauka od 01 jula 2005 do 01 jula 2008. godine. Izabran je za akademika Evro-Mediteranske akademije umetnosti i nauka 21.04.2011.

Bio je saradnik je Instituta za nuklearne nauke u Vinči (Centar za motore i vozila). Izabran je i gostovao dve godine u zvanju gostujući profesor – stariji inostrani istraživač na Politehnici u Torinu (2008.-2010.).

Prof. Demić je bio angažovan i na drugim Univerzitetima u Srbiji i svetu:

•    Mašinski fakultet u Nišu 1989 godine, na izvođenju nastave iz Motornih vozila,
•    Građevinski fakultet u Beogradu 2007/2008. na izvođenju nastave iz Mehanike vožnje a do 2012.  na doktorskim studijama na istom predmetu,
•    Vojna akademija u Beogradu, doktorske studije, Izabrana poglavnja teorije kretanja motornih vozila, 2014/2015.

Cluži se ruskim i engleskim jezikom.

Otac je troje dece.

Prof. Demić je penzionisan 31.09.2013. godine.