Prof. dr Milosav Georgijević

Prof. Milosav Georgijević

Prof. dr Milosav Georgijević

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

Prof. dr Milosav Georgijević rođen je u Staparu 24. aprila 1949. godine, gde je završio osnovnu školu. Srednju Mašinsko tehničku školu završio je 1968. godine u Somboru. Na Univerzitetu u Novom Sadu – Mašinskom fakultetu, diplomirao je januara 1974. godine, posle čega je radio u fabrici Novkabel, a od 1977. godine zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Magistarski rad brani na Fakultetu tehničkih nauka 1982. godine. Teorijski deo radi na TH Darmstadt tokom jednogodišnjeg usavršavanja (1979/80). kod prof. dr inž. R. Nojgebauera.

Posle usavršavanja na TH Magdeburg, TU Dresden, TH Darmstadt, 1989. godine brani doktorski rad na Fakultetu tehničkih nauka iz oblasti automatizacije lučkih dizalica. Eksprimentalni deo rada realizovan je u luci Novi Sad i luci Koper. Jedan je od prvih korisnika softvera ADAMS (Automatic Dynamics Analysis of Mechanical Systems) za simulacije rada transportnih mašina, o čemu ima više objavljenih radova u Nemačkim časopisima.

godine biran je za docenta na Univerzietu u Novom Sadu, a 2000. godine za redovnog profesora.

Svo vreme ima saradnju i često boravi na Nemačkim univerzitetima (TU Muenchen, TU Dortmund, …). 1990. godine usavršava se u Japanu (Port and Harbour Research Institute Ministry of Transport – Yokosuka).

Držao je predavanja po pozivu na:

TH Darmstadt (1989),
Nagaoka University of Technology and Tokyo Engineering University, Japan, 1998
TU Dresden, 1999,
TU Dortmund, 2000 i 2002,
konferenciji u Stutgartu 2003.

Bio je saradnik Siemens-a 1991. i 1992. godine na razvoju novih upravljačkih sistema za kontejnerske dizalice.

Učesnik i rukovodilac više razvojnih projekata za luke u Novom Sadu i Pančevu, kao i  nacionalnih istraživački projekta.

Rukovodio delom EU projekta za Srbiju i Crnu Goru pod nazivom Integration in the intermodal goods Transport of non EU states: Rail, Inland/coastal waterway Modes (INTERREG IIIB CADSES, Neighbourhood Programme 4th Call), kao i EU SEE (South East Europe) WATWRMODE (www.watermode.eu).

Od 2011. godine vodio je srpski istraživački tim na projektu DaHar – Danube Inland Harbour Development, EU SEE Programme (www.dahar.eu + www.dahar.rs), a od 2013. godine i na projektu: NEWS – Development of a Next generation European Inland Waterway Ship and logistics system, EU FP7 Programme (www.news-fp7.eu).

Ima objavljene knjige:

Regalna skadišta, Mala velika knjiga, Novi Sad, 1995,
Dinamika dizalica, Zadužbina Anderejević, Beograd, 1995,
Tehnička logistika, Zadužbina Anderejević, Beograd, 2011,
Pretovar kontejnera, skripta, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1992.

Ima više objavljenih radova na skupovima i konferencijama u Nemačkoj i drugim zemljama, kao i u međunarodnim časopisima.

Citiran je u ABI i IBC bazama podataka, član je Nemačkih društava kao: VDI (Verein Deutscher Ingenieure), ASIM (Arbeitsgemeinschaft Simulation), BVL (Bundesvereinigung Logistik), bio je urednik časopisa Konstruisanje mašpina – Journal of  Mechanical Engineering Design,

Vodi više komisija u Institutu za standardizaciju Srbije.