Prof. dr Eva Vaništa Lazarević

Eva Vanista Lazarevic

Prof. dr Eva Vaništa Lazarević

Arhitektonski fakultet

Dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu rođena je 1961. godine u Zagrebu, gde je završila osnovnu školu, srednju Muzičku školu i Jezičku Gimnaziju. Arhitektonski fakultet upisuje 1978. godine, kao najmlađi student zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta a diplomira 1983. godine kao student generacije. Magistarske studije upisuje iste godine, na istom fakultetu, po programu UNESKO-a u oblasti zaštite i revitalizacije graditeljskog nasleđa. Uporedo, dobija ponudu da ostane na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu kao naučni istraživač na izradi Atlasa Arhitekture Moderne.

Magistrirala je na temi: “Arhitektura Ivana Meštrovića na primeru Muzeja likovne umetnosti u Zagrebu”. Doktorsku tezu je odbranila 1997. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod naslovom “Izbor rekonstruktivnih zahvata u procesu zaštite starog gradskog centra vojvođanskog grada”. Od 1990., po povratku iz Pariza u Beograd počinje karijeru na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, od zvanja asistent pripravnik do danas najvišeg zvanja redovnog profesora, u koje je  izabrana 2008. godine.

Predmet njenog naučnog i pedagoškog zanimanja je urbana obnova, oblast koju razvija od početka naučne karijere i koja od malog izbornog predmeta 1990. zahvaljujući njenom trudu i njenim naučnim i stručnim rezultatima prerasta uobavezni predmet redovnih studiija pod nazivom “Urbana obnova, gradovi u Srbiji”. Unapređujući merodavna znanja i odgovarajuće baze podataka prof. Vaništa Lazarević utemeljuje na nov način kompleksnu spregu oblasti arhitektonsko – urbanističkog projektovanja i time podstiče dalje razvijanje niza srodnih predmeta na master i doktorskim studijama Arhitektonskog fakulteta (AF) u Beogradu

Dr. Eva Vaništa Lazarević je izdala do sada dve knjige, obe nagrađene na Salonima urbanizma: “Urbana rekonstrukcija” bazirana na doktoratu – u izdanju Zadužbine Andrejević, 1999. godine i “Obnova gradova u novom milenijumu”, monografija izdata 2003 u izdanju CMS. Na poslediplomskim studijama AF-a je formirala Specijalističke studije iz oblasti urbane obnove sa naslovom njene knjige: “Obnova gradova u novom milenijumu” (2006.). Predlagač je i osnivač Master studija “Urbanizam”, koji je postao deo nastavnog programa AF-a u Beogradu (2009). Eva V. Lazarević vodeći je profesor na Arhitektonskom fakultetu u pokretanju međunarodne saradnje, uključujući i podsticanje učešća na multidisciplinarnim evropskim i drugim projektima, posebno na istraživanjima pametnih i kognitivnih gradova.

Sa istom posvećenošću i pažnjom s kojom radi na naučno-istraživačkim projektima Eva Vaništa Lazarević radi i na projektima u okviru društveno-profesionalnih angažmana kao na primer: savetnik za arhitekturu i urbanizam Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje (2008–2012);odgovorni arhitekta za japansku donaciju Ministarstva za rad i socijalnu politiku (2004-2007);učesnik u izradi vodećih planskih dokumenata (na Generalnom urbanističkom planu Beograda usvojenom 2003. i Prostornom planu Srbije sa temom “Brownfieldsi urbana obnova”); kao član Komisije za planove Skupštine grada Beograda (2000-2004) je iskazala nepobitan karakter u smislu očuvanja etičkih i profesionalnih kodeksa pri oceni urbanističkih projekata i problematike vezane za razvoj brojnih opština veoma heterogene strukture širokog područja teritorije grada Beograda. Dr. Eva je uspešno sarađivala i sa Ministarstvom kulture Republike Srbije na istraživačko-razvojnim projektima. Aktivna je u Inženjerskoj Komori Srbije i član je profesionalnih udruženja Saveza Arhitekata Srbije i Društva arhitekta Beograda u kome je bila i više mandata  član Upravnog odbora. Deluje i kao učesnik mnogih stučnih žirija za projektantsko-urbanističke konkurse u Srbiji od kojih je najznačajniji prošlogodišnji konkurs za uređenje 3 najveća gradska trga u Beogradu koji afirmišu nova urbanistički promišljanja bazirana na evropskim modelima metropola. Aktivista je i ženskih mreža promovišući ulogu žena u struci (knjiga “Žene u arhitekturi”, Centar za arhitekturu, Beograd 2014)i članŽenskog poslovnog kruga (Klub prvih žena)

Osnivač je i izvršni direktor Međunarodne naučne komnferencije ”Mesta i tehnilogije” koja se tradicionalno odvija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, sa učešćem eksperata iz tridesetak zemalja Evrope (godišnjeučešće oko 300 učesnika sa oko 150 naučnih radova). Urednik je, sada u drugom ciklusu dva izdanja – monografije sa najrelevantnijim naučnim radovima sa te konferencije: prvu monografiju izdaje Kembridž (Cambridge Public Scholar) a drugu Elsevier – Energy and Buildings, kao Specijalno izdanje. Naučni je recenzent časopisa u zemlji i regionu (časopis “Izgradnja” iz Zagreba, časopis “SPATIUM” i “Arhitektura i urbanizam”), član je Naučnog odbora Zadužbine Andrejević; a među ostalim i poljskog “Space, Economy, Society” Journal, Fakulteta u Sopotu, Poljska. Redovni je član Međunarodne asocijacije gradova i regionalnog planiranja – ISOCARP sa sedištem u Hagu, Holandija (www.isocarp.org) ISOCARP je vodeća svetska asocijacija urbanista i planera koja broji eksperte iz više od 80 zemalja sveta a osnovana je daleke 1965. godine. Zimski semestar 2015/2016 Eva Vaništa Lazarević predavala je kao gostujući profesor na Evropskom Univerzitetu u Sopotu i Državnom Univerzitetu u Gdansku u Poljskoj iz svoje oblasti urbanizma i prostornog planiranja, prema preporuci Uprave ISOCARPa.Što se tiče naučnih doprinosa, u užem smislu, Eva V. Lazarević je autor 35 naučnih radova (4 međunarodne monografije kao urednik, 3 poglavlja u međunarodnim monografijama, rad na SCI listi, 16 radova na međunarodnim konferencijama, 3 uredništva zbornika, 2 nacionalne monografije kao autor, 1 nacionalna monografija- poglavljnje, 1 rad u vodećem naiconalnom časopisu, saopštenje sa skupa nacionalnog ѕnačaja i 3 duža boravka u inostranstvu kao gostujući profesor: EU fakultet u Sopotu Poljska, Abu Dabi Institut ѕa planiranje  www.isocarp.org – Abu Dhabi Urban Planning Council i Fakultet Val d Marn, Pariz, Francuska.

Naučni rad Eve Vanište Lazarević i rezultati koje ostvaruje prepoznaju se u svetu kao značajan doprinos  uspostavljanju i unapređenju znanja o tehnologijama planiranja organizacije i gradnje zdravog prostora, očuvanja i obnavljanja prirodne i kulturne baštine, odnosno obnove uz punu harmonizaciju sa stanovišta ne samo zaštite životne sredine već i mitigacije štetnih emisija, adaptabilnosti klimatskim promenama, kao i poštovanju etičkih standarda i anticipacije potencijalnih hidro-geoloških, političkih i drugih rizika, širenje znanja i stručnosti i utvrđivanja merodavnih parametara za projektovanje rešenja koja bi obezbeđivala stamenost urbanih sredina na osnovi budućih razvojnih koncepata – kognitivnog grada.

Neophodnost multidisciplinarnog prilaza identifikaciji i uspostavljanju odnosa između niza pitanja tehnološkog razvoja, zaštite životne sredine i društvene promene, Eva Vaništa Lazarević prepoznaje i bogatstvom svog talenta i naučnog interesa ne samo da s uspehom otvara nove prostore već ipionirski kreće novimputevima ka uspostavljanju harmonizacije sprege znanja nekoliko akademskih disciplina: osnovnih prirodnih nauka, inženjerstva i tehničkih nauka, kognitivne nauke/a, humanističkih i društvenih nauka.