Prof. dr Dragutin LJ. Debeljković

Prof. dr Dragutin LJ. Debeljković

Prof. dr Dragutin LJ. Debeljković

Mašinski fakultet

Prof. dr Dragutin LJ. Debeljković, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, rođen je 1950. godine od oca Ljubiše, diplomiranog elektro-mašinskog inženjera i majke, primarijus Dr Natalije Debeljković, rođene Turbin spec. epidemiologa. Srbin, pravoslavne vere. Osnovnu školu i gimnaziju, prirodno-matematičkog smera, završio je u Beogradu, a diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1974. godine. Od marta meseca 1975. godine radi kao asistent na Katedri za automatsko upravljanje Mašinskog fakulteta u Beogradu.
1977. godine brani magistarsku tezu pod naziovom: “Analiza upravljivosti termoenergetskih blokova u termoelektranama”.
Doktorsku disertaciju, pod nazivom: “Sinteza diskretnog automatskog upravljanja na konačnom vremenskom intervalu”, odbranio je jula meseca 1979.godine, takođe, na Mašinskom fakultetu.
U zvanje docenta izabran je 1990. godine, u vanrednog profesora 1990. godine a u zvanje redovnog profesora oktobra 1994. godine a sve na Katedri za automatsko upravljanje, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Stalni je član i jedan od urednika časopisa AMSE – Association for the advancement of modelling and simulation techniques in entrprise (France) a od 2004. godine član uređivačkog odbora časopisa International Journal of Information and System Science (Canada).
U svojoj karijeri obavljao je brojne funkcije i dužnosti od kojih se navode samo najznačajnije: bio je šef Katedre za automatsko upravljanje (7 godina) i duže vremena njen sekretar.
Ostvario je značajnu međunarodnu saradnju u okviru petogodišnjih naučno – istraživačkih projekata (Academic links), realizovanih preko British Council-a i Zavoda za međunarodnu saradnju sa univerzitetima: University of Sheffield (Sheffield), University of Stratchclyde (Glasgow) i University of Exeter (Exeter).
Od međunarodnih priznanja posebno se istiće petomesečna Fulbright-ova stipendija realizovana na Rutgers University (USA) i dve dvomesečne DAAD stipendije na Wuppertal University (Germany) krajem 1999. godine i sredinom 2003. godine na Technical University of Dresden (Germany). Sredinom 2002. godine realizovao je jednomesečni naučno-stručni boravak u Kini, na univerzitetima i institutima po sopstvenom izboru a pod patronatom Kineske akademije nauka.
1985. godine izabran je za eksperta UNIDO I TARS za oblast automatskog upravljanja.
Održao je nekoliko predavanja po pozivu, od kojih je najznačajnije izlaganje na IEEE Princeton Section on Circuits and Systems 1991.godine tokom boravka u USA, kao i predavanja i dvonedeljni seminar na City University of Hong Kong krajem 1995. godine i na The University of Hong Kong početkom 2001.godine, sledstveno.
Ciklus predavanja održao je i tokom jednomesečnog boravka na Northeastern University of Shenyang i Shenyang Institute of Automation krajem 2002. godine a na poziv Kineske akademije nauka.
Do sada je, kao autor ili koautor, objavio jedno poglavlje u naučnoj monografiji međunarodnog značaja, 8 naučnih monografija i 3 monografije nacionalnog značaja, 1 rad u vodećem međunarodnom časopisu, 25 radova u međunarodnim časopisima, 68 radova štampanih u zbornicima i saopštenih na međunarodnim konferencijama i simpozijumima, 78 radova štampanih u vodećim časopisima nacionalnog značaja, 60 radova štampanih u zbornicima i saopštenih na konferencijama i simpozijumima nacionalnog značaja, 11 udžbenika i 4 zbirke zadataka a za potrebe studenata tehničkih fakulteta i viših škola srodnih struka.
Indeks citiranosti njegovih radova iznosi 16, od čega se najviše citira koautorski rad sa prof. D.H.Owens-om.
Među najznačajnije publikacije mogu se ubrojati: Debeljković et. al. Application of singular control theory in chemical engineering, (monograph), Process Eng. Publishing, Prague (Czech Republic), ISBN 80-86059-1-1,1996., Šarboh, Debeljković, Milinković: The dynamics of the tube glass drawing process, Glass technology, Vol.39, No.2, 1998, 53-67., Owens, Debeljković: Consistency and Liapunov stability of linear descriptor systems, IMA Journal of Control and Information, No.2, 1985, 139-151.,