Prof. dr Miladin M. Ševarlić

Miladin Sevarlic

Prof. dr Miladin M. Ševarlić

Poljoprivredni fakultet

Dr Miladin M. Ševarlić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1949. godine u Čačku. Osmogodišnju školu završio je u selu Preljina, a Gimnaziju u Čačku.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu – Odseku za agrarnu ekonomijy je diplomirao (1973), a magistrirao (1982) i doktorirao (1989) iz oblasti zemljišne politike.

U toku studija obavio je studentsku praksu u SSSR (1971), a u asistentskim zvanjima specijalizacije u: Kmetijski inštitut Slovenije (1978), University of Agriculture – Agro-economic College i Cooperative Institute for Research, Warszaw, Poland (1980); The Institute for Agricultural Economics, Budapest, Hungary (1982) i The Institute for Organization and Economics of Agriculture, Agricultural Academy, Cracow, Poland (1989).

Posle dve godine rada kao rukovodilac Omladinske zadruge „Beograd“ u Beogradu, započeo je univerzitetsku karijeru izborom u zvanje asistenta-pripravnika (1975), gde je biran i u sva nastavnička zvanja: docent (1989), vanredni profesor (1995) i redovni profesor (2001). U periodu 2002-2004. i 2006-2014. bio je šef Katedre ekonomike poljoprivrede i tržišta. Penzionisan je 2014. godine.

Kao honorarni nastavnik izvodio je nastavu na Agronomskom fakultetu u Čačku (1988-1993. i 2004-2010), Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu i Odeljenju u Mostaru (1988-1991), Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i Odeljenju u Vinkovcima (1989-1991) i na Vojnoj akademiji u Beogradu – Odseku za logistiku (2002-2015). Od 2008. je specijalni savetnik za agroprivredu u Ekonomskom institutu u Beogradu.

Prof. Ševarlić je objavio oko 300 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu i dao značajan naučni doprinos multidisciplinarnom razvoju poljoprivrede, prehrambene industrije, zadrugarstva i sela, a rodonočelnik je Savetodavstva u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Ekonomike seoskog turizma kao dve nove naučno-nastavne discipline na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.

Učestvovao je u realizaciji šest međunarodnih projekata (2005-2015) i 18 nacionalnih istraživačkih projekata finansiranih po konkursima resornog ministarstva za nauku.

Kao jedan od najistaknutijih agrarnih stručnjaka u Srbiji bio je član ekspertskih timova za izradu tri nacionalne strategije razvoja poljoprivrede (1982, 1999. i 2014) i rukovodilac tima za izradu Strategije razvoja zemljoradničkog zadrugarstva u Republici Srbiji (2012).

Član redakcije naučnog časopisa Ekonomika poljoprivrede bio je u periodu 2002-2011, a sada je član redakcija naučnih časopisa Industrija (2012-) i Izvestiя (2012-) u Volgogradu. Recenzirao je 25 i uredio 15 naučnih publikacija.

Bio je mentor ili član komisija za ocenu i odbranu 36 magistarskih teza i 29 doktorskih disertacija, a predsednik ili član komisija za ocenu i izbor 38 kandidata za naučna i nastavna zvanja na svim poljoprivrednim i ekonomskim fakultetima u Srbiji; Geografskom fakultetu, Ekonomskom institutu i Vojnoj akademiji u Beogradu, i na Fakulteti za kmetijstvo u Mariboru.

Održao je preko 300 predavanja u Srbiji i pet predavanja po pozivu u inostranstvu.

Član Odbora za selo SANU bio je u periodu 1990–2014, a član UO Udruženja univerzitetskih profesora i naučnih radnika Srbije u periodu 2003-2007. godine. Član je (1978) i predsednik (2009-) Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, osnivač (1992) i predsednik (2003-) Društva agrarnih ekonomista Srbije, član Naučnog društva ekonomista Srbije (1990-), osnivač i predsednik Zadružnog pokreta (2010-), član European Association of Agricultural Economists (potpredsednik jednog i predsednik Organizacionog Komiteta za četiri evropska seminara održana u Srbiji) i International Association of Agricultural Economists.

Počasni je profesor Volgogradskog državnog agrarnog univerziteta (2012) i dobitnik Vukove nagrade (2012).

Prof. Ševarlić je stručnoj i široj javnosti prepoznatljiv i po brojnim autorskim člancima, uvodnicima, intervjuima i izjavama u časopisima i dnevnoj štampi, kao i nastupima u TV i radio emisijama o poljoprivredi, zadrugarstvu i selu.