Проф. др Ђорђе Н. Зрнић

Проф. др Ђорђе Н. Зрнић

Проф. др Ђорђе Н. Зрнић

Машински факултет

Проф. др Ђорђе Н. Зрнић, редовни професор Машинског факултета у Београду, академик ИАСЦГ, рођен је у Београду 1934. године од оца Ненада и мајке Маргите – рођене Микић. У Београду је завршио гимназију и Машински Факултет 1959. год. По завршетку студија запослио се у “Србија – пројект”-у. За асистента Машинског факултета у Београду изабран је 1960. године, за доцента 1970., за ванредног професора 1979., а за редовног професора 1982. године. Магистрирао је и докторирао на Машинском факултету у Београду. Шеф Катедре за механизацију био је од 1988. до 1999. године. Декан факултета био је од 1994. до 1997. године.

Предавао је пројектовање фабрика, транспортних система и оптимизацију у пројектовању на основним и последипломским студијама. Основао је 1980. године јединствени профил магистарских студија из ове области у земљи, као и 1997. на енглеском језику, за стране студенте, “Mechanization and Machine Design”. Посебна пажња се поклања синтези теорије и праксе. Предавао је по позиву 1984-87. на последипломским студијама на Факултету за стројарство и бродоградњу у Загребу. Окупио је и структурно повезао инжењере и научнике из ове области од 1976. године и организовао 15 научно стручних скупова (четири међународна). Био је руководилац је већег броја магистарских и осам докторских теза. Одржао је низ предавања по позиву на Универзитетима у земљи и иностранству: 1980. Енглеска, 1986. Француска, 1989. Немачка, 1989., 1999., 2001., и 2003. Мађарска, 1996. Шведска.
На основу објављених стручних и научних радова укључен је у иностране асоцијације: ICAW (IFS); IIE – Атланта, EUROSIM, IFAC и Асоцијацију Универзитетских професора Европе из области транспорта (1980).- члан се постаје по позиву, са тренутним бројем чланова 37. Сарађивао је са једном од највећих енглеских консалтинг компанија CROWN AGENTS – Лондон и са фирмом YОX (Италија) на пројектима.
Написао је 8 књига јединствених у нашој библиографији из ове области (2 монографског карактера, пет као први коаутор), које су имале укупно 19 издања. Књига Пројектовање ливница (6 издања) ушла је у светску библиографију ливарства. Добио је награду Привредне коморе Београда (1989.) за најбоље реализовани и изведени пројекат “Централни погон за одржавање енергетског система Београда”, лоциран на Сави у кругу топлане. На Триеналу IFORS 2002 (Единбург), презентирани рад Best Variant Solution of Copper Ore Transportation (са својим докторантом А. Јовановићем), награђен је као један од шест најбољих радова из целог света.
Заменик је главног уредника часописа “Техника”- Машинство. Експерт је Савезне Владе. Редовни је члан Инжењерске Академије Србије и Црне Горе. Његова биографија увршћена је у енциклопедију European Research and Development Database, part II Who’s Who in European Research and Development.
Његова научна, истраживачка и стручна делатност обухвата развој теорије и праксе пројектовања фабрика, транспортних и складишних система (математичких модела и софтверске подршке), развој, пројектовање и конструкцију сложених транспортних машина.
Објавио је 171 стручни и научни рад у земљи и иностранству, од тога 81 у међународним публикацијама и поглавља у монографијама, PERGAMON, Elsevier Science 1997. и 1999. Већина научних и стручних радова је нашла реализацију у пројектантској пракси. Цитиран је око 270 пута. Руководио је научним пројектом МНТРС “Истраживање савремених метода за анализу и пројектовање сложених система и конструкција у механизацији” (1996-2000). Поставио је теоријску основу у области пројектовања сложених транспортних и складишних система (Large Scale Systems) у нас и остварио синтезу теорије и праксе, што је потврдио кроз низ изведених пројеката. Представља водећу личност у стручној и научној мисли у области транспорта у нашој земљи (и у претходној Југославији).
Развио је нови поступак за моделирање сложених транспортних система као обавезни део процедуре пројектовања и применио га у пракси. Метода TPD (Total Performace Design) омогућава паралелно вредновање (вишекритеријумска анализа) и симулацију процеса кроз итеративни поступак до налажења најповољнијег решења. Метода је верификована у пракси и коришћена код израде четири доктората. За динамичку анализу сложених транспортних система развија оргиналне симулационе моделе. У књизи “Technical System Symulation”, Butterworts, Лондон 1989. приказана су три софтвера за симулацију у целости.
Први је уочио да већина процеса кретања материјала може да се опише Ерланговом расподелом, и да постоји разлика између резултата добијених коришћењем постојећих модела теорије редова чекања и стварних процеса. Одредио је поља реалних процеса кретања материјала и указао на могуће грешке.
Израдио је 92 пројекта од којих је изведено 59 објеката у земљи и иностранству и 77 елабората за потребе привреде. Развио је, пројектовао и конструисао низ сложених, оргиналних и савремених транспортних машина (посебно дизалица лучких) у земљи и иностранству (Бурма, Индонезија, Бангладеш, Немачка и Танзанија). Ове дизалице изведене су у фабрици “ГОША” См. Паланка и функционишу успешно низ година, као прве дизалице такве врсте изведене по сопственим пројектима у нашој земљи. Већина представљају иновације. Пројектоване и изведене конструкције представљале су основу за развој фамилија уређаја које је фабрика производила и извозила низ година. “ГОША” је добила посебно признање 1972. од фирме “CROWN- AGENTS”-Лондон, за најсавременије дизалице испоручене Танзанији.
Развио је и пројектовао сложене и велике системе (лучке терминале, складишно-дистрибутивне центре, ливнице, погон за одржавање енергетског система Града, флексибилне монтажне линије). Резултат је низ изведених савремених објеката у земљи и иностранству (Русија, Бурма, Индонезија), који и данас успешно функционишу. У пројектовању је коришћена развијена сопствена софтверска подршка, тако да су решења показала висок технички ниво и добре резултате изведених објеката у експлоатацији.
Руководио је Иновационим пројектима за МНТ: Развој система флексибилних програмски управљаних шинских транспортера; Развој мобилне хидрауличне платформе са активном носећом конструкцијом; Ревитализација привреде пројектовањем и реализацијом малих производних погона велике флексибилности”. Од стране института ICMET- Craiova, позван је 1998. да руководи пројектом “The analysis of metalic bunker’s stability, that is exposed to static and to impulse dynamic strains”.