Проф. др Милан В. Мићуновић

Проф. др Милан В. Мићуновић

Проф. др Милан В. Мићуновић

Машински факултет Крагујевац

Проф. др Милан В. Мићуновић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Крагујевцу, рођен је 1944. године у Чокотину, Лесковац, од оца Вука и мајке Достане Димитријевић. Православне је вероисповести. Завршио је Машински факултет у Крагујевцу 1966. године, магистрирао на Природно-математичком факултету у Београду 1971., а докторирао 1974. године на Институту основних техничких проблема Пољске академије наука
Варшави. Нострификација докторске тезе је обављена на ПМФ-у у Београду. За редовног професора је изабран 1984. Био је шеф Катедре за примењену механику и аутатику и продекан за наставу. Поред матичног факултета изводио је последипломску наставу на Грађевинском факултету у Нишу и (за слушаоце са докторатом) на међународној летњој школи у Јановицама (Краков, Пољска). Био је гостујући професор у Институту EUROATOM (Joint Research Centre CEC) 1986. године у трајању 12 месеци. Члан је веома угледног међународног удружења International Society for Interaction of Mathematics and Mechanics, као и друштава: Polish Society of Applied Electromagnetics и GAMM (Gesselshaft Fuer Angewandte Mathematik und Mechanik ). Члан је редакција оба међународна часописа из механике који се штампају на територији Србије и Црне Горе: Theoretical and Applied Mechanics (главни је уредник а издавач је Југословенско друштво за механику) као и Facta Universitatis – Series Mechanics, Automatic Control and Robotics.
Његове главне области истраживања су: вископластичност метала и композита са металном матрицом, стабилност нелинеарних осцилација возила, вишеосни динамички експерименти пластично деформисаних епрувета, геометријска теорија дислокација, простирање таласа у еластичним композитима као и пластични таласи, пластичност непрекидно оштећених и неутронски озрачених челика, вископластичност феромагнетика, пузање и нискоциклични замор реакторских аустенитних нерђајућих челика и нееластичност микроморфних поликристала.
Држао је предавања на семинарима у Новом Саду, Подгорици, Београду, Солуну, Варшави, Познању, Москви, Милану и Харбину. Добио је награду “Растко Стојановић” на Југословенском конгресу механике у Порторожу 1978. године за најбољи рад учесника млађих од 35. година.
На редовним додипломским студијама држао је наставу из Статике, Кинематике, Динамике, Теорије осцилација и Нелинеарних система аутоматског управљања, а на последипломским студијама из Механике континуума, Нелинеарних осцилација, Теорије пластичности и Тензорског рачуна. Коауторски је објавио следеће књиге: Статика, Кинематика, Теорија осцилација (Научна књига, Београд, коаутор М. Којић) и Динамика 1. део (Универзитетска ријеч, Подгорица, коаутори: Л. Вујошевић и Р. Булатовић. Аутор је монографске књиге: Примењена механика континуума (Научна књига, Београд).
Укупан број научних радова у међународним часописима је 27, имао је 26 саопштења на међународним и 24 на националним конгресима, 6 научно-истраживачких пројеката којим је руководио у земљи и 5 међународних пројеката којим је руководио. Држао је уводна предавања на међународним конгресима у Каиру, Варни, Атини док је у Порто Алегреу (Бразил) и Бомбају имао коауторска уводна излагања. Има један патент (коаутори Albertini, C, Montagnani, M) регистрован у European Patent Office.
У оквиру стручне делатности издваја се следећих пет међународних пројеката (сви за институт EUROATOM-Joint Research Centre Commission of European Communities, Ispra, Italia) којима је руководио: (1) Influence of the damage history on the inelastic behaviour of austenitic stainless steels, 1989. (2) Influence of irradiation on the inelastic behaviour of aisi 316h, 1991 (3) study of ductile falure criteria under multiaxial loading, 1997 (4) Critical review of constitutive equations of metals for computer codes used by automotive industry for crash and forming-cutting analysis, 1999 (5) Study of ductile failure criteria under multiaxial loading (biaxial hopkinson tests) 2000 године.
Од објављених радова могу се издвојити следећи:
A geometrical treatment of thermoelasticity of simple inhomogeneous bodies: I) Geometrical and kinematical relations (1974), II) Constitutive equations and field equations (1974) III) Approximations (1975) Bulletin de l’academie Polonaise des sciences – Serie des sciences tecniques, Kinetic stress tensor in statistical theory of screw parallel dislocations, Theoretical and applied mechanics, 1979. Finite plane strain and stability of elastic materials reinforced by two families of inextensible fibres, Zeitschrift fur angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), 1984. On neutron irradiation of an isotropic thermoplastic body, (with B. Maruszewski) International Journal of Engineering Science, 1989.
Viscoplastic behaviour of aisi 316h – multiaxial experimental results and preliminary numerical analysis (with C. Albertini and M. Montagnani), Nuclear Engineering and Design, 1991. On the thermal elastoplastic transition in viscoplasticity of metals, Facta Universitatis (Ser. Mech.), 1992. Inelastic memory versus viscoplasticity of continuously damaged materials, Journal of the Mechanical Behaviour of Materials, 1993. Ratchetting phenomenon at low strain rates for aisi 316h stainless steel (with D. Veljkovic) Facta Universitatis (Ser. Mech.), 1998. On viscoplasticity of ferromagnetics, Theor. Applied Mechanics, 2001. some thermodynamic aspects of viscoplasticity of ferromagnetics, Facta Universitatis (Ser. Elec. Energ.) 2002. Plastic wave propagation inhopkinson bar – revisited (with A. Baltov) Archives of Mechanics, 2002. Low order inelastic micromorphic polycrystals, Theoretical and applied mechanics, 2002. High strain rate thermo-inelasticity of damaged aisi 316h, (with C. Albertini and M. Montagnani), International Journal of Damage Mechanics, 2003. Главни доприноси у раду су:
– Нееуклидска интерпретација коначних деформација са узимањем у обзир нееластичности, пузања, замора, феромагнетичности, анизотропије. – Принцип нееластичне меморије метала и композита са специјалним случајевима материјала диференцијалног и интегралног типа. – Опште еволуционе једначине нееластичног понашања метала и композита изведене из горњег принципа помоћу инваријантне формулације на основу тензорских генератора. – Третирање дифузне и локализоване нестабилности како класичном тако и тензорском формулацијом. – Примена општих еволуционих једначина нееластичности на проблеме вишеосних динамичких експеримената, жилавог лома, локализације љуски од ауто-мобилског лима, пластичних таласа са коначним деформацијама. – Пузање и нискоциклични замор реакторских аустенитних нерђајућих челика. – Конститутивни опис микроморфних нееластичних поликристала.