Др Зоран Максимовић

Др Зоран Максимовић

Др Зоран Максимовић

Институт Винча

Др Зоран Максимовић рођен је 1928. године у Београду, где се школовао и дипломирао на групи за физику и хемију Природно-математичког факултета. На истом факултету у Београду је и докторирао. Запослен у Институту “Винча” у звању научног саветника. Радио је у Међународној агенцији за мирнодопску примену атомске енергије, на Универзитету у Кембриджу, затим у Москви, у институтима за хемијску физику и физичку хемију, АНСССР. Важнији радови којима је утицао на развој теорије и праске: Аутор је или коаутор 73 објављена научна рада од чега 44 рада у страним часописима и 29 у домаћим. Има 11 саопштења на домаћим и 16 саопштења на страним конгресима.
Најважнији доприноси су у следећим радовима ( сви са коауторима): Solvent Extraction from Halide Solutions, Pt. 5. Temperature Dependence and Dissociation of Ion Pairs – Mass Spectrometric Determination of the Burn-up Characteristics from the Measured Isotopic Composition of Neodymium in Fission Products – Solvent Extraction of Some Actinides by Trilaurylaminoxide – An NMR Determination of Constants of Association in Chloroform- Dialkyl Ketone Solutions – Determination of Empirical Parameters of Solvent Polarity Et in Binary Mixtures by Solvatochromic Pyridiinium-N-Phenol Betaine Dyes – Gamma-Spectrometric Determination of the Burn-up of RA Reactor Fuel, III – A model of the burn-out process and a method for determination of the burn-up of the fuel – Influence of Additives on Detonation Characteristics of Tetranitromethane Dynamics of Explosions – Effects of Organic Diluents on Detonation Propagation in Tetranitromethane – Утицај органских растварача на детонационе карактеристике метил нитрата.

            Најважнији научни доприноси су се кретали у четири области:

  • Физичка хемија екстракционих процеса: синергистички ефекти код сепарације урана од фисионих продуката – нови реагенси код пречишћавања плутонијума од фисионих продуката.
  • Одређивање степена изгарања нуклеарног горива деструктивним и недеструктивним методама (резултати у овој области дигнути су на степен сарадње са Чехословачком).
  • Изучавање интеракција између органских растварача: изучавање водоничне везе код различитих органских растварача у смешама.
  • Хемија и физика детонационих процеса: физика експлозије мерења ударних и детонационих таласа аеросолне експлозије.