Проф. др Ева Ваништа Лазаревић

Eva Vanista Lazarevic

Проф. др Ева Ваништа Лазаревић

Архитектонски факултет

Др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду рођена је 1961. године у Загребу, где је завршила основну школу, средњу Музичку школу и Језичку Гимназију. Архитектонски факултет уписује 1978. године, као најмлађи студент загребачког Архитектонског факултета а дипломира 1983. године као студент генерације. Магистарске студије уписује исте године, на истом факултету, по програму УНЕСКО-а у области заштите и ревитализације градитељског наслеђа. Упоредо, добија понуду да остане на Архитектонском факултету у Загребу као научни истраживач на изради Атласа Архитектуре Модерне.

Магистрирала је на теми: “Архитектура Ивана Мештровића на примеру Музеја ликовне уметности у Загребу”. Докторску тезу је одбранила 1997. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду под насловом “Избор реконструктивних захвата у процесу заштите старог градског центра војвођанског града”. Од 1990., по повратку из Париза у Београд почиње каријеру на Архитектонском факултету у Београду, од звања асистент приправник до данас највишег звања редовног професора, у које је  изабрана 2008. године.

Предмет њеног научног и педагошког занимања је урбана обнова, област коју развија од почетка научне каријере и која од малог изборног предмета 1990. захваљујући њеном труду и њеним научним и стручним резултатима прераста уобавезни предмет редовних студиија под називом “Урбана обнова, градови у Србији”. Унапређујући меродавна знања и одговарајуће базе података проф. Ваништа Лазаревић утемељује на нов начин комплексну спрегу области архитектонско – урбанистичког пројектовања и тиме подстиче даље развијање низа сродних предмета на мастер и докторским студијама Архитектонског факултета (АФ) у Београду

Др. Ева Ваништа Лазаревић је издала до сада две књиге, обе награђене на Салонима урбанизма: “Урбана реконструкција” базирана на докторату – у издању Задужбине Андрејевић, 1999. године и “Обнова градова у новом миленијуму”, монографија издата 2003 у издању ЦМС. На последипломским студијама АФ-а је формирала Специјалистичке студије из области урбане обнове са насловом њене књиге: “Обнова градова у новом миленијуму” (2006.). Предлагач је и оснивач Мастер студија “Урбанизам”, који је постао део наставног програма АФ-а у Београду (2009). Ева В. Лазаревић водећи је професор на Архитектонском факултету у покретању међународне сарадње, укључујући и подстицање учешћа на мултидисциплинарним европским и другим пројектима, посебно на истраживањима паметних и когнитивних градова.

Са истом посвећеношћу и пажњом с којом ради на научно-истраживачким пројектима Ева Ваништа Лазаревић ради и на пројектима у оквиру друштвено-професионалних ангажмана као на пример: саветник за архитектуру и урбанизам Министарства за животну средину и просторно планирање (2008–2012);одговорни архитекта за јапанску донацију Министарства за рад и социјалну политику (2004-2007);учесник у изради водећих планских докумената (на Генералном урбанистичком плану Београда усвојеном 2003. и Просторном плану Србије са темом “Brownfieldsи урбана обнова”); као члан Комисије за планове Скупштине града Београда (2000-2004) је исказала непобитан карактер у смислу очувања етичких и професионалних кодекса при оцени урбанистичких пројеката и проблематике везане за развој бројних општина веома хетерогене структуре широког подручја територије града Београда. Др. Ева је успешно сарађивала и са Министарством културе Републике Србије на истраживачко-развојним пројектима. Активна је у Инжењерској Комори Србије и члан је професионалних удружења Савеза Архитеката Србије и Друштва архитекта Београда у коме је била и више мандата  члан Управног одбора. Делује и као учесник многих стучних жирија за пројектантско-урбанистичке конкурсе у Србији од којих је најзначајнији прошлогодишњи конкурс за уређење 3 највећа градска трга у Београду који афирмишу нова урбанистички промишљања базирана на европским моделима метропола. Активиста је и женских мрежа промовишући улогу жена у струци (књига “Жене у архитектури”, Центар за архитектуру, Београд 2014)и чланЖенског пословног круга (Клуб првих жена)

Оснивач је и извршни директор Међународне научне комнференције ”Места и технилогије” која се традиционално одвија на Архитектонском факултету у Београду, са учешћем експерата из тридесетак земаља Европе (годишњеучешће око 300 учесника са око 150 научних радова). Уредник је, сада у другом циклусу два издања – монографије са најрелевантнијим научним радовима са те конференције: прву монографију издаје Кембриџ (Cambridge Public Scholar) а другу Elsevier – Energy and Buildings, као Специјално издање. Научни је рецензент часописа у земљи и региону (часопис “Изградња” из Загреба, часопис “SPATIUM” и “Архитектура и урбанизам”), члан је Научног одбора Задужбине Андрејевић; а међу осталим и пољског “Space, Еconomy, Society” Journal, Факултета у Сопоту, Пољска. Редовни је члан Међународне асоцијације градова и регионалног планирања – ИСОЦАРП са седиштем у Хагу, Холандија (www.isocarp.org) ИСОЦАРП је водећа светска асоцијација урбаниста и планера која броји експерте из више од 80 земаља света а основана је далеке 1965. године. Зимски семестар 2015/2016 Ева Ваништа Лазаревић предавала је као гостујући професор на Европском Универзитету у Сопоту и Државном Универзитету у Гданску у Пољској из своје области урбанизма и просторног планирања, према препоруци Управе ИСОЦАРПа.Што се тиче научних доприноса, у ужем смислу, Ева В. Лазаревић је аутор 35 научних радова (4 међународне монографије као уредник, 3 поглавља у међународним монографијама, рад на СЦИ листи, 16 радова на међународним конференцијама, 3 уредништва зборника, 2 националне монографије као аутор, 1 национална монографија- поглављње, 1 рад у водећем наицоналном часопису, саопштенје са скупа националног ѕначаја и 3 дужа боравка у иностранству као гостујући професор: ЕУ факултет у Сопоту Пољска, Абу Даби Институт ѕа планирање  www.isocarp.org – Abu Dhabi Urban Planning Council и Факултет Вал д Марн, Париз, Француска.

Научни рад Еве Ваниште Лазаревић и резултати које остварује препознају се у свету као значајан допринос  успостављању и унапређењу знања о технологијама планирања организације и градње здравог простора, очувања и обнављања природне и културне баштине, односно обнове уз пуну хармонизацију са становишта не само заштите животне средине већ и митигације штетних емисија, адаптабилности климатским променама, као и поштовању етичких стандарда и антиципације потенцијалних хидро-геолошких, политичких и других ризика, ширење знања и стручности и утврђивања меродавних параметара за пројектовање решења која би обезбеђивала стаменост урбаних средина на основи будућих развојних концепата – когнитивног града.

Неопходност мултидисциплинарног прилаза идентификацији и успостављању односа између низа питања технолошког развоја, заштите животне средине и друштвене промене, Ева Ваништа Лазаревић препознаје и богатством свог талента и научног интереса не само да с успехом отвара нове просторе већ ипионирски креће новимпутевима ка успостављању хармонизације спреге знања неколико академских дисциплина: основних природних наука, инжењерства и техничких наука, когнитивне науке/a, хуманистичких и друштвених наука.